Leidiniai

Šiuos leidinius, skirtus Dievo Gailestingumo skelbimui, galima įsigyti šventovėje, Šv.Faustinos namelyje Grybo g; krikščioniškuose knygynuose.  Šv. ses. Faustinos dienoraštis išleistas Katalikų Pasaulio leidyklos  2014 m;  platinamas įvairiuose knygynuose.

Šv. ses. M. Faustina Kovalska

„DIENORAŠTIS – Dievo gailestingumas mano sieloje“

Dienorastis

Vienos žymiausių praeito amžiaus katalikų mistikės Šv. Faustinos Kovalskos dienoraštis – autentiškas krikščioniškos kultūros dokumentas, savo originalumu, gyvumu ir tikėjimo aistra pranokstantis dogmatinio religingumo ribas. Dienoraštyje, kurio nemaža dalis parašyta Vilniuje, mistinio bendravimo su Dievu patirtys, praskleidžiančios dangaus uždangas ir perduodančios pasauliui autorės gyvai išgyventą Dievo Gailestingumo žinią.

„Jėzau pasitikiu Tavimi“
Sudarė
Jūratė Grabytė

Apie sventove

Išsami informacinė knygelė apie Gailestingojo Jėzaus paveikslą, jo klajones, Gailestingumo šventę, šv. ses. Faustiną, jos nuodėmklausį ir dvasios tėvą kun. Mykolą.
Kun. Juliaus Sasnausko OFM mąstymas apie Dievo Gailestingumą. Taip pat, Jo Em. Kardinolo Audrio Juozo Bačkio patvirtinta ir liturgijoje leista naudoti Dievo Gailestingumo litanija, Gailestingumo vainikėlis, šv. ses. Faustinos malda.

Kun. Henryk CIERESZKO
„Mykolas Sopočka, Dievo Gailestingumo Apaštalas“

Sopocko

Glausta vieno įstabaus praėjusio amžiaus Vilnijos kunigo Mykolo Sopočkos (1888 – 1975) biografija, paremta jo dienoraščių tyrinėjimais, amžininkų liudijimais jo beatifikacijos procese bei kita memuarine medžiaga. Kun. Mykolas žinomas, kaip šv. sesers Faustinos Kovalskos dvasios vadovas, įkūnijęs per regėjimus Išganytojo jai išsakytus priesakus. Kad tai įvyktų, kun. Mykolas, atkaklus mūsų krašto sūnus turėjo įveikti daug įmanomų ir neįmanomų kliūčių.

Lipdukai
„Vilnius – Dievo Gailestingumo miestas/ Jėzau, pasitikiu Tavimi“

Libdukas

Lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis.

Žymeklis knygai

Skrajute

Įvairaus dydžio Gailestingojo Jėzaus paveikslo reprodukcija.

Jezaus Gailestingumo paveikslas 2.