Apie šventovę

Vilniaus širdyje įsikūrusi Dievo Gailestingumo šventovė yra vienas didžiausių sostinės tikinčiųjų traukos centrų. Čia plūsta ir piligrimai iš viso pasaulio, trokštantys atsigaivinti prie Gailestingojo Jėzaus širdies, iš kurios srūva malonių versmės.

Per 11 metų šventovė tapo tikrais namais daugeliui sužeistų, paklydusių, abejojančių sielų Čia atranda prieglobstį pasaulio atmestieji, randa atgaivą nuo tikėjimo atšalę. Šventovėje visą parą vyksta Švč.Sakramento adoracija, tad Jėzus laukia savo vaikų dieną ir naktį.

Šventovės centre virš altoriaus yra iškeltas originalus dail.E.Kazimirovskio tapytas stebuklingasis Gailestingojo Jėzaus paveikslas, kurį s.Faustinai kaip ženklą pasauliui liepė nutapyti pats Išganytojas. Jis pažadėjo daug malonių sieloms, kurios su pasitikėjimu prie šio paveikslo melsis.

Šventovę puošia Nijolės Vilutytės sgrafitai, puošiantys Aušros Vartų Gailestingąją Motiną ir vienuolika kalbų kartojantys maldą: JĖZAU, PASITIKIU TAVIMI.

Maža gotikinė šventovė Domininkonų g. iškilo 15a. ir gavo Švč. Trejybės titulą.

  • 18a. ši šventovė iškentė du gaisrus, o 19a. buvo perdirbta į cerkvę.
  • 1920 m. grąžinta katalikams. 
  • 1946-1947 m. bažnyčioje darbavosi s. Faustinos nuodėmklausys kun. Mykolas Sopočko. 
  • 2004 m. kardinolo A.Bačkio rūpesčiu šventovė restauruota ir atšventinta. balandžio 18 d., Atvelykio sekmadienį, per Dievo Gailestingumo iškilmę.
  • Jai paskirtas Dievo Gailestingumo šventovės titulas.

Iš karto po Velykų visą savaitę šventovėje vyksta atlaidai, kuriuos apvainikuoja pagrindinė šventovės iškilmė- Dievo Gailestingumo šventė.

Pamaldų tvarka:

  • Dievo Gailestingumo iškilmė – pirmasis sekmadienis po šv. Velykų.
  • Nuo antrosios Velykų dienos iki Dievo Gailestingumo iškilmės švenčiama Dievo Gailestingumo savaitė.
  • Kiekvienas penktadienis - mažoji šventovės iškilmė.
Šventovės šventė

 

Dievo Gailestingumo iškilmė – pirmasis sekmadienis po šv. Velykų.

Nuo antrosios Velykų dienos iki Dievo Gailestingumo iškilmės švenčiama Dievo Gailestingumo savaitė.

Kiekvienas penktadienis - mažoji šventovės iškilmė.

 

Šv. Mišios

 

Lietuvių kalba

Šiokiadieniais 10.00, 12.00, 20.00
Sekmadieniais 10.00, 12.00, 18.00, 20.00

Lenkų kalba

Šiokiadieniais 16.00
Sekmadieniais 16.00

 

 

Švč. Sakramento adoracija

 

Visą parą
Gailestingumo valanda

 

Kasdien 15.00

 

 

Dievo gailestingumo vainikėlis

 

Kasdien 12.45, 15.00 lietuvių k., 15.40 lenkų k.

 

Rožinio malda

 

Kiekvieną dieną 19 val. ir prieš Šventąsias Mišias

Karantino metu individualiai

 

Šventovė atidaryta

 

Visą parą

Išpažinčių klausoma

Karantino metu išpažinčių laikus rasite Naujienų skiltyje