Vėlinių aštuondienis

Mielas Bičiuli Kristuje, nors prisiminti mirusius esame kviečiami ne tik kartą metuose, tačiau vėlinių aštuondienis yra ypatingas laikas, kai susitelkiame maldai už mirusius ir pelnome jiems atlaidus. Tai yra didis Gailestingumo darbas jiems. Kaip ir kiekvienais metais kviečiame už mirusius melstis Dievo Gailestingumo šventovėje: dalyvaujant asmeniškai šventovėje ar jungiantis internetine transliacija. 

 

Visos vėlinių aštuondienį aukojamos šv. Mišios (nuo Lapkričio 1 d. 20 val. iki 8 d. 20 val.) bus aukojamos jūsų surašytomis intencijomis. Intencijos bus iškilmingai atneštos prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo Lapkričio 1 d. 20 val. šv. Mišiose. 

 

Šv. Mišios kasdien 10 val., 12 val.; 18 val.; (tik sekmadienį) ir 20 val. lietuvių kalba, bei 16 val. lenkų kalba. 

Šv. Mišiose 16 val. (PL) ir 20 val. (LT) bus giedamos gedulinės liturginės valandos.

 

Šiandien atvesk man sielas, kurios yra skaistyklos kalėjime, ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę, tegul mano kraujo srovės atvėsins jų karštį. Visas šias sielas aš labai myliu, jos atsilygina mano teisingumui; tu gali suteikti joms palengvėjimą (...) Iš baisios skaistyklos ugnies kaitros kyla aimana į Tavąjį gailestingumą. Ir patiria paguodą, palengvėjimą bei atvėsį dėl išsiliejusios kraujo ir vandens srovės. 

(FAUSTINOS DIENORAŠTIS 1226; 1227)

 Veliniu astuondienis
 

Noriu prenumeruoti Dievo gailestingumo šventovės naujienas. Bet kuriuo metu galiu atsisakyti naujienų, tai galiu padaryti kiekvieno elektroninio laiško apačioje.

Auką šv. Mišioms ar šventovei galite pervesti į Dievo Gailestingumo šventovės sąskaitą arba PayPal pagalba:

  • Dievo gailestingumo šventovė
  • Į.k. 300039974
  • Luminor Bank AS
  • B.k. 40100
  • Luminor|DNB SWIFT: AGBLLT2X
  • A.s. LT374010042400500329