Šv. Mišios Gailestingumo savaitei

Brangūs bičiuliai, kviečiame jus čia surašykite vardus žmonių už kuriuos norite melstis Dievo Gailestingumo savaitę 2021 04 04 - 2021 04 11 (palaiminimo ir sveikatos, išlaisvinimo iš priklausomybių, privačia intencija, ar už mirusius pavedant juos Dievo Gailestingumui).

Visos šv. Mišios šią savaitę aukojamos Jūsų intencija. Intencijos prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo bus padėtos 2021 04 04 d. 12 val. Dievo Gailestingumo savaitė - didžios malonės metas visiems žmonėms. 

Trokštu, - kalbėjo Jėzus šv. Faustinai, - kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis visoms sieloms, o ypač - vargšams nusidėjėliams. [...] Nepaisant mano skausmingos kančios, sielos žūsta. Tad aš joms suteikiu paskutinę viltį - savo Gailestingumo šventę. [...] Kas tądien prisiartins prie Gyvybės Versmės, gaus visišką savo kalčių ir bausmių atleidimą. [...] Tą dieną yra atvertos mano gailestingumo įsčios, ir sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo Šaltinio, aš išliesiu visą malonių vandenyną. [...] Tegul nė viena siela nebijo prisiartinti prie manęs, net jeigu jos nuodėmės būtų kaip purpuras.

 Intencijos gail sav 2021 siauras didesnis
 

Noriu prenumeruoti Dievo gailestingumo šventovės naujienas. Bet kuriuo metu galiu atsisakyti naujienų, tai galiu padaryti kiekvieno elektroninio laiško apačioje.

Auką šv. Mišioms ar šventovei galite pervesti į Dievo Gailestingumo šventovės sąskaitą arba PayPal pagalba:

  • Dievo gailestingumo šventovė
  • Į.k. 300039974
  • Luminor Bank AS
  • B.k. 40100
  • Luminor|DNB SWIFT: AGBLLT2X
  • A.s. LT374010042400500329