Sutvirtinimo sakramentas
09-122021

Registracija Sutvirtinimas+

Registruokis į Sutvirtinimo sakramento pasirengimo grupę

Jei tau daugiau nei 15 m. ir ne daugiau nei 100 m. (ir dar pats gali judėti , o Sutvirtinimo dar neturi - tada registruokis ir paskubėk. Jei planuojate tuoktis kitais metais, o dar neturite Sutvirtinimo, junkitės kartu. Pirmasis susitikimas spalio 6 d. 18:30 Dievo Gailestingumo šventovės Bendruomenės namuose.
 
Užpildyk registracijos anketą:

Gailestingumo šventovės produkcija Šiluvos atlaiduose
09-062021

241508042 4455310381203557 1337003922343343041 n

Šiais metais kviečiame jus įsigyti šventovės produkcijos bei susipažinti su savanoriais Šiluvos atlaiduose, kurie vyksta rugsėjo 7-15 dienomis. Dievo Gailestingumo šventovės palapinę galite surasti šalia pagrindinės aikštės. Turime bičių vaško figūrines žvakes, aromatinės žvakes iš dermatologiškai patikrinto sojų vaško su aromatiniais ir tradiciniais aliejais iš Šventosios žemės. O taip pat jau jūsų pamėgti Miros, Nardo, Frankincenso ir Rožės aliejai. Naujiena - iš Atono kalbo vienuolyno (Graikija) atvežti natūralūs smilkalai.
Laukiame jūsų! Iki greito susitikimo!

8-ieji Nuolatinės Adoracijos metai
08-312021

8 Adoracijai mazas

2021 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 1 d., kviečiame dalyvauti ir kartu dėkoti Dievui už 8–uosius nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos metus Dievo Gailestingumo šventovėje.

Šventoji Eucharistija, yra save atiduodančio Jėzaus Kristaus dovana, kuria mums atskleidžiama begalinė Dievo meilė kiekvienam žmogui. Šiuo įstabiu Sakramentu reiškiasi „didesnė“ meilė, akinanti „gyvybę už draugus atiduoti“ (plg. Jn 15, 13). Juk Jėzus mylėjo savuosius „iki galo“ (Jn 13, 1). Šiais žodžiais evangelistas parodo Jėzaus atliktą begalinį nusižeminimo aktą: prieš mirdamas už mus ant kryžiaus, jis, persijuosęs rankšluosčiu, numazgoja mokiniams kojas. Lygiai tokiu pačiu būdu, „iki galo“, atiduodamas savo kūną ir kraują, Jėzus mus tebemyli Eucharistijos sakramente. (Popiežius Benediktas XVI, 2007 02 22)

Rugpjūčio 31 d.
19.00 val. Rožinio malda
20.00 Iškilmingos padėkos šv. Mišios
21.00 Šlovinimo ir maldos vakaras
00.00 Asmeninis palaiminimas Švč. Sakramentu

Rugsėjo 1 d.
10.00 val. šv. Mišios
11.30 Rožinio malda
12.00 Iškilmingos šv. Mišios (meldžiamės už akademinę bendruomenę)
15.00 Dievo Gailestingumo valanda
16.00 Šv. Mišios (lenkų k.)

Kviečiame dalyvauti!

Kvietimas dėkoti už Santuokos metus
08-292021

Santuok1 mazas

2021 m. rugpjūčio 29 d. 18.00 val. kviečiame dėkoti už Santuokos metus.

Kviečiame šeimas, kurios 2020 m. priėmė Santuokos sakramentą. Dėkoti Dievui už pirmuosius metus ir prašyti, kad Viešpats ir toliau laimintų, globotų, stiprintų ir gausintų Jūsų santuoką.

O taip pat ir šeimas, kurios šiais metais švenčia ilgesnę nei 1-erių metų sukaktį ir kurie trokšta prašyti Viešpaties reikalingų malonų jų santuokos kelyje.

Kviečiame priimti Dievo ir Bažnyčios palaiminimą tolimesnėje Santuokos kelionėje.

Šv. Faustinos relikvijos sutikimas
08-252021

Faustina mazas
Rugpjūčio 20-22 dienomis, grupė Gailestingumo mylėtojų leisis į trijų dienų piligrimystę šv. Faustinos ir pal. Mykolo Sopočkos keliais, kad sekmadienio naktį į Dievo Gailestingumo šventovę sugrįžtų vežini šv. Faustinos relikvijomis.
 
Kviečiame visus rugpjūčio 25 d., trečiadienį, Dievo Gailestingumo šventovėje 20:00 į iškilmingą relikvijų sutikimą ir šv. Mišių pabaigoje asmenišką laiminą šia relikvija.
 
Te džiaugsmo būna daugiau!

Devintinės ir Tėvo diena
06-062021

devintines
Šį sekmadienį, birželio 6 d., kviečiame kartu švęsti Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę (Devintines) ir Tėvo dieną.
 
Po Šv. Mišių bus laiminami tėveliai, o taip pat jūsų atsinešti žolynai.
 
"Konsekruotoje Ostijoje telpa visas Kristaus asmuo. Esame kviečiami jo ieškoti bažnyčiose priešais tabernakulį ir kitame tabernakulyje – tame, kuris yra paskutinieji, kenčiantieji, vieniši ir vargstantys žmonės. Pats Jėzus tai pasakė“, – sakė popiežius, visus kviesdamas semtis jėgų iš Eucharistijos, kad sunkiais momentais gyventume su krikščioniškuoju tvirtumu.
 
Šv. Mišios:
8.30, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00 - lietuvių kalba
16.00 - lenkų kalba

18.00 val. šv. Mišiose melsimės už mirusius tėvelius, giedodami gedulinę vakarinę. Kviečiame atsisiųsti gedulinės vakarinės tekstą ir kartu melstis: https://bit.ly/2yirCvm
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Kvapni naujiena į kiekvieno namus
06-062021

Naujiena 02

Kvapni NAUJIENA maldai ir bendrystei

Dievo Gailestingumo bendruomenės savanorių rankomis pagamintos aromatinės žvakės iš 100% dermatologiškai patikrinto sojų vaško ir aliejų iš Šventosios žemės, o taip pat ką tik atkeliavę rankų darbo smilkalai iš Atono kalno.

Parsineškite Bažnyčios kvapą į namus (kvapnias naujienas rasite Dievo Gailestingumo šventovės zakristijoje kasdien 8:00 - 21:00)

Aromatinės žvakės

- Nardas

- Mira

- Frankinscensas

Rankų darbo smilkalai iš Atono kalno:

- Mira

- Nardas

- Gintaras

- Palaiminimas

- Betliejus

- Pavasario gėlės

- Jazminai

- Rožė

Devyndienis už tėčius
05-282021

teciams mazas
Birželio 6-ąją dieną švęsime Tėvo dieną.
 
Kviečiame drauge melstis devyndienį už tėčius. Dėkokime Dievui už jų meilę, saugumą, rūpestį, kantrybę, pamokas, už visa, ką suteikė savo vaikams iš meilės.
Devyndienį pradedame šį penktadienį, gegužės 28 dieną. Kviečiame melstis tiek šv. Mišiose, tiek asmeninėje maldoje. Melsdamiesi už savo tėčius, prisiminkime taip pat ir savo senelius, Krikšto, Sutvirtinimo tėčius, Dvasios tėvelius.
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Sekminės
05-232021

sekm mazas
Jau šį Sekmadienį, gegužės 23 d., švęsime Šventosios Dvasios Atsiuntimo iškilmę (Sekmines).
 
Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“
Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“. Jn 20, 19–23
 
Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas himnas „O Dvasia, Viešpaties, nuženk“
 
Šv. Mišios:
8.30, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Sekminių Vigilija
05-222021

sekminiu vigilija 1
Gegužės 22 dieną, laukiant Sekminių, kviečiame į Sekminių Vigiliją. Iš to visi pažins, kad mano mokiniai esate, jei mylėsite vieni kitus (Jn 13, 35)
 
20.00 Šv. Mišios
21.00 Sekminių Vigilija
 
Vigilijos metu metu bus giesmės, maldos, galimybė atlikti Išpažintį ar dvasinį pokalbį. Giedos Martynas ir draugai.
 
„Kas yra Šventoji Dvasia? Tikėjimo simbolyje išpažįstame: „Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją.“ Pirmoji tiesa, kurią priimame, yra ta, kad Šventoji Dvasia yra Viešpats. Tai reiškia, kad Ji yra Dievas taip, kaip ir Tėvas bei Sūnus, kad Jai dera skirti tą patį garbinimą ir šlovinimą, kurį skiriame Tėvui ir Sūnui. Šventoji Dvasia yra trečiasis Švenčiausiosios Trejybės asmuo, didžioji prisikėlusio Kristaus dovana, kuri atveria mūsų protą ir širdį tikėti į Jėzų kaip Tėvo pasiųstą Sūnų, kuri veda mus į draugystę ir bendrystę su Dievu.
 
Tačiau pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį į faktą, kad Šventoji Dvasia yra neišsenkanti Dievo gyvenimo versmė mumyse. Žmogus visais laikais ir visose vietose troško apstaus ir gražaus, teisingo ir gero gyvenimo, kuriam negrėstų mirtis, kuris galėtų augti ir bręsti iki pilnatvės. Žmogus yra tarsi keliautojas, einantis per gyvenimo dykumas ir trokštantis gyvojo vandens, trykštančio iš versmės ir gaivaus, galinčio numalšinti gilųjį šviesos, meilės, grožio bei ramybės troškulį. Visi jaučiame tokį troškimą! Ir Jėzus mums duoda šį gyvąjį vandenį: tai Šventoji Dvasia, kylanti iš Tėvo, kurią Jėzus išlieja mūsų širdyse. Jėzus sako: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10, 10).“ Popiežius Pranciškus, 2013 05 08
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Šeštinės
05-162021

robert nyman ysyCHixMHU unsplash
Šį sekmadienį minėsime Viešpaties Žengimą į Dangų (Šeštines).
 
Pirmasis skaitinys (Apd 1, 1–11)
 
Pirmojoje knygoje, Teofiliau, aš papasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis jiems pateikė daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo Karalystę.
Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti Tėvo pažado,–KV (283, 287)apie kurį,– tarė jis,– esate girdėję iš mano lūpų; nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia“.
Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: „Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?“ Jis atsakė: „Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo nuožiūra. Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojai lig pat žemės pakraščių“.
Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: „Vyrai, galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate matę jį įžengiant į dangų“.
 
Šv. Mišių sekmadienio liturgija:
 
Šeštadienį:
18.00, 20.00 – lietuvių kalba,
 
Sekmadienį:
8.30, 10.00, 12.00, 13.30, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Šventosios Dvasios devyndienis
05-142021

Dvasios devyndienis
Gegužės 14 dieną pradėsime ruoštis Šventosios Dvasios Atsiuntimo iškilmei – Sekminėms, melsdamiesi Šventosios Dvasios devyndienį.
 
Šventosios Dvasios garbei skirtoji novena yra pati seniausia. Ji kyla iš paties prisikėlusio Jėzaus Kristaus prieš įžengiant į dangų Apaštalams duoto paliepimo pasilikti Jeruzalėje ir laukti Šventosios Dvasios atėjimo pirmųjų Sekminių dieną.
 
Noveną galite rasti čia: https://bit.ly/3dVHsLM
 
Kaip melstis:
 
1. Yra kalbama arba giedama Sekminių sekvencija „Dvasia, Viešpatie, ateik“ – kiekvieną dieną galima ją melstis visą arba dalimis (taip, kaip nurodyta prie kiekvienos dienos).
2. Dienos malda
3. Po kiekvienos dienos maldos yra meldžiamasi vieną kartą „Tėve Mūsų“ ir „Sveika, Marija“, ir 7 kartus „Garbė Dievui“
4. Šventosios Dvasios litanija
5. Pasiaukojimas Šventajai Dvasiai
6. Malda septynioms Šventosios Dvasios dovanoms išmelsti
7. Kreipinys į Šventąją Dvasią
 
Devyndienis bus meldžiamasis gegužės 14–22 d. 20 min. prieš šv. Mišias.
 
Šv. Mišios:
I–V 10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba
VI 10.00, 12.00, 18.00*, 20.00* – lietuvių kalba
* vakaro šv. Mišiose švenčiama Sekmadienio šv. Mišių liturgija.
VII 8.30, 10.00, 12.00, 13.30, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba
I-VII 16.00 – lenkų kalba
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Kviečiame skirti 1,2 proc. GPM
05-032021

12 proc psl
Kviečiame šiais metais skirti 1,2 proc. GPM Dievo Gailestingumo šventovei. Užpildyti reikėtų iki gegužės 3 d.
 
Kaip tai galite padaryti:
 
1) Elektroniu būdu, prisijungus prie EDS: https://bit.ly/3avrSo3.
Toliau pasirinkti deklaravimas -> pildyti formą. Paieškoje susirasti FRO512 formą (4 versiją), visa kita pildoma kaip popieriniame variante. Pabaigoje spaudžiame, pateikti deklaraciją.
 
2) Užpildyti popierinį variantą (FR0512 versija 04), kurį galite surasti šventovėje.

3) Iš vmi.lt puslapio parsisiųsti tą pačią formą (FR0512 versija 04) ir užpildyti reikiamas eilutes:
 
(Pildoma didžiosiomis raidėmis, nepažeidžiant linijų)
 
1. Asmens kodas
2. Telefono numeris
3V. Vardas
4P. Pavardė
5. Mokestinis laikotarpis - 2020
6S - X
8. Įrašyti 0
 
Toliau įrašykite:
 
E1 - 2
E2 - 300039974
E3 - nieko nereikia rašyti
E4 - 1,20
E5 - 2021 (2022, 2023, jei prašymas skiriamas ne vieneriems metams)
 
Formoje nepamirškite apačioje pasirašyti ir parašyti savo vardą, pavardę.
 
Prašymus iki gegužės 3 d. galite:
 
1) Atnešti į šventovės zakristiją;
2) Tiesiogiai nusiųsti VMI – Neravų g. 8, Druskininkai LT-66257
 
Platesnė informacija kaip pildyti: https://bit.ly/3eF3zXT

Motinos diena
05-022021

phil hearing 42LLGP QPj4 unsplash1
Dėkojame visiems, kurie visas 9 dienas kartu meldėmės už mamas, močiutes, Krikšto, Sutvirtinimo, dvasios mamas.
 
Šį sekmadienį ypatingai dėkosime Dievui už mamas, už jų atsidavimą, pasiaukojimą, rūpestį ir meilę.
 
Po šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas mamoms. Kviečiame dalyvauti.
 
Sekmadienį 18.00 val. šv. Mišiose ypatingai melsimės už mirusias mamas, giedodami gedulinę vakarinę. Kviečiame atsisiųsti gedulinės vakarinės tekstą ir kartu melstis: https://bit.ly/2yirCvm
 
Sekmadienio šv. Mišios:
 
Šeštadienį: 18.00 (LT), 20.00 (LT).
Sekmadienį: 8.30 (LT), 10.00 (LT), 12.00 (LT), 13.30 (LT), 16.00 (PL), 18.00 (LT), 20.00 (LT).
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena
04-252021

IMG 4896
Šiandien, balandžio 25 dieną, Bažnyčioje minime Pasaulinę maldos už dvasinius pašaukimus dieną. Meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus.
 
Šiandien taip pat minime pasaulinę gyvybės dieną.
 
Popiežiaus Pranciškaus žinia 58-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga.
 
Šventasis Juozapas: pašaukimo sapnas
 
Brangūs broliai ir seserys!
 
Praėjusių metų gruodžio 8-ąją minint šventojo Juozapo paskelbimo Visuotinės Bažnyčios globėju150-ąsias metines prasidėjo jam skirti specialūs metai (plg. Apaštališkosios penitenciarijos 2020 m. gruodžio 8 d. dekretą). Savo ruožtu parašiau apaštališkąjį laišką Patris corde, kurio tikslas „ugdyti meilę šiam didžiam šventajam“. Jis yra ypatingas asmuo, drauge „toks artimas kiekvienam iš mūsų savo žmogiškumu“. Šventasis Juozapas nekėlė ypatingos nuostabos, nebuvo apdovanotas unikaliomis charizmomis, neatrodė išskirtinis jį sutikusių žmonių akimis. Jis nebuvo įžymus nei pastebimas: Evangelijose neminimas nė vienas jo žodis. Vis dėlto savo paprastu gyvenimu Dievo akyse jis įvykdė ypatingą dalyką.
 
Dievas žvelgia į širdį (plg. 1 Sam 16, 7) ir atpažino šventą Juozapą turint tėvo širdį, gebančią dovanoti gyvenimą ir atgaivinti kasdienybėje. Būtent į tai orientuoja pašaukimai: kasdien žadinti ir atgaivinti gyvenimus. Viešpats trokšta formuoti tėvų širdis, motinų širdis: atviras širdis, gebančias angažuotis dideliems polėkiams, didžiadvasiškai dovanojančias save, užjaučiančias, galinčias paguosti baimėse, ir tvirtas, pajėgiančias sustiprinti viltis. Būtent to reikia kunigystei ir pašvęstajam gyvenimui, ypač šiandien, trapumu ir kančia paženklintais laikais, taip pat ir dėl pandemijos, kuri kelia netikrumą ir baimę dėl ateities ir paties gyvenimo prasmės. Šventasis Juozapas mus pasitinka savo romumu kaip šventasis iš kaimynystės; tuo pat metu jo galingas liudijimas gali nurodyti mums kryptį kelyje.
 
Šventasis Juozapas mums siūlo tris raktažodžius, susijusius su kiekvieno iš mūsų pašaukimu. Pirmasis žodis yra sapnas-svajonė. Visi gyvenime svajoja apie savirealizaciją. Teisinga yra puoselėti dideles viltis, iškilius lūkesčius, kurių negali patenkinti netvarūs tikslai, tokie kaip sėkmė, pinigai ar pramoga. Jei paprašytume žmonių vienu žodžiu nusakyti gyvenimo svajonę, nesunku įsivaizduoti atsakymą – „meilė“. Būtent meilė suteikia prasmę gyvenimui, nes apreiškia jo slėpinį. Tačiau gyvenimą žmogus turi tik tada, jei atiduoda save, iš tikrųjų jį savinasi tik tada, kai iki galo dovanoja save. Šventasis Juozapas šiuo požiūriu gali mums daug papasakoti, nes per Dievo pažadintus sapnus jis padarė savo gyvenimą dovana.
 
Evangelija pasakoja apie keturis sapnus (Mt 1, 20; 2, 13. 19. 22). Tai buvo Dievo kvietimai, tačiau nebuvo lengva juos priimti. Po kiekvieno sapno Juozapas turėjo keisti savo planus ir rizikuoti, aukoti savo sumanymus, kad prisitaikytų prie slėpiningų Dievo planų. Jis pasitikėjo iki galo. Galime užduoti sau klausimą: „Koks tas naktinis sapnas, kad buvo galima juo taip stipriai pasitikėti?“ Nors senovėje sapnams skirta daug dėmesio, vis dėlto jie nebuvo tokie svarbūs, palyginti su konkrečia gyvenimo tikrove. Vis dėlto šventasis Juozapas nedvejodamas leidosi vedamas sapnų. Kodėl? Nes jo širdis buvo orientuota į Dievą, buvo jam pasirengusi. Jo budriai „vidinei ausiai“ reikėjo tik mažos užuominos, kad atpažintų jo balsą. Tai galioja ir mūsų pašaukimui: Dievas nemėgsta apsireikšti spektakuliariai, prievartaudamas mūsų laisvę. Jis švelniai perteikia mums savo planus, neapakina mūsų švytinčiomis vizijomis, bet subtiliai kreipiasi į mūsų vidų, suartėdamas su mumis ir prabildamas į mus per mūsų mintis ir jausmus. Kaip šventajam Juozapui, taip ir mums siūlo kilnius ir stebinančius siekius.
 
Iš tikrųjų sapnai vedė Juozapą į įvykius, kurių jis niekada nebūtų įsivaizdavęs. Dėl pirmojo sapno susvyravo jo sužadėtuvės, bet jis tapo Mesijo tėvu; antrasis privertė jį bėgti į Egiptą, tačiau buvo išgelbėta jo šeimos gyvybė. Po trečio sapno, žadėjusio grįžimą į tėvynę, ketvirtasis privertė jį iš naujo pakeisti savo planus ir grįžti į Nazaretą, į tą vietą, kur Jėzus turėjo pradėti skelbti Dievo karalystę. Per visus tuos sukrėtimus nugalėdavo ryžtas siekti Dievo valios. Būtent taip vyksta pašaukimo atveju: Dievo pašaukimas visada ragina išeiti, dovanoti save, peržengti savo ribas. Nėra tikėjimo be rizikos. Tik su pasitikėjimu atsiduodant malonei, atidėjus savo planus ir patogumus, galima iš tikrųjų ištarti Dievui „taip“. O kiekvienas „taip“ atneša vaisių, nes jis dera su didesniu planu, kurio tematome tik fragmentus, tačiau dieviškasis Menininkas jį žino ir įgyvendina, kad kiekvieną gyvenimą paverstų šedevru. Ta prasme šventasis Juozapas yra Dievo planų priėmimo pavyzdys. Tačiau jo priėmimas yra aktyvus: jis nelinkęs atsitraukti ar pasiduoti, „nėra pasyviai rezignuojantis žmogus, jis veikia drąsiai ir tvirtai“ (Apaštališkasis laiškas Patris corde, 4).Tepadeda jis visiems, ypač jaunimui atpažinti ir įgyvendinti Dievo svajones jų atžvilgiu; teįkvepia drąsią iniciatyvą tarti „taip“ Viešpačiui, kuris visada stebina ir niekada nenuvilia!
 
Kitas šventojo Juozapo kelią ir jo pašaukimą žymintis žodis yra tarnystė. Evangelijos rodo, kad jis visur ir visada gyveno dėl kitų, o ne sau. Šventoji Dievo tauta vadina jį skaisčiausiuoju sužadėtiniu, taip išryškindama jo gebėjimą mylėti nepasilaikant ko nors sau. Išlaisvindamas meilę nuo bet kokio savinimosi, jis iš tikrųjų atsivėrė dar vaisingesnei tarnystei: jo meilingas rūpinimasis tęsiasi per kartas, jo dėmesinga globa padarė jį Bažnyčios globėju. Jis yra taip pat laimingos mirties globėjas, nes įkūnijo pasiaukojamo gyvenimo prasmę. Jo tarnystė ir aukos buvo įmanomos tik todėl, kad jas palaikė didesnė meilė: „Kiekvienas tikras pašaukimas kyla iš dovanojimosi, kuris yra brandžios aukos vaisius. Taip pat kunigystėje ir pašvęstajame gyvenime reikalinga tokio pobūdžio branda. Jei pašaukimas, tiek į santuoką, tiek į celibatą ar mergeliškumą, nesubręsta iki dovanojimosi, apsiriboja tik aukos logika, tuomet, užuot ženklinęs meilės grožį ir džiaugsmą, jis gali reikšti nelaimę, liūdesį ir nusivylimą“ (ten pat, 7).
 
Šventajam Juozapui tarnystė, konkrečiai išreiškianti savidavos dovaną, buvo ne vien kilnus idealas, bet ir tapo jo kasdienio gyvenimo taisykle. Jis dėjo jėgas, kol surado ir pritaikė vietą, kurioje galėjo gimti Jėzus; viską padarė, kad apsaugotų Jėzų nuo Erodo įniršio, laiku suorganizuodamas kelionę į Egiptą; greitai grįžo į Jeruzalę ieškodamas pasimetusio Jėzaus; jis išlaikė šeimą savo darbu, taip pat svetimoje šalyje. Jis taikėsi prie įvairių aplinkybių laikydamasis nuostatos nenusiminti, jei gyvenimas nesiklosto, kaip norėtųsi: pasirengęs gyventi tarnaudamas. Šia dvasia Juozapas atliko daugelį dažnai nenumatytų savo gyvenimo kelionių: iš Nazareto į Betliejų dėl gyventojų surašymo, po to į Egiptą ir vėl į Nazaretą, taip pat kasmet į Jeruzalę – kiekvieną kartą pasirengęs susidurti su naujomis aplinkybėmis, nesiskųsdamas dėl to, kas įvyko, pasiruošęs ištiesti pagalbos ranką taisant padėtį. Galima sakyti, kad jis buvo dangaus Tėvo ištiesta ranka savo Sūnui žemėje. Todėl jis gali būti pavyzdys visiems pašaukimams, kuriais kviečiama būti darbščiomis Tėvo rankomis savo sūnums ir dukroms.
 
Noriai mąstau apie Jėzaus ir Bažnyčios globėją šventąjį Juozapą kaip apie pašaukimų globėją. Iš jo pasirengimo tarnauti kyla jo rūpestinga globa. „Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą“ (Mt 2, 14), – šis pasakojimas Evangelijoje parodo jo pasirengimą ir atsidavimą šeimai. Jis negaišo laiko jaudindamasis dėl nesėkmių, kad dėl to nenukentėtų pavestieji jo globai. Ta dėmesinga ir rūpestinga globa yra tinkamai įgyvendinto pašaukimo ženklas. Tai liudijimas apie gyvenimą, paliestą Dievo meilės. Kokį gražų krikščioniškojo gyvenimo pavyzdį pateikiame, kai užsispyrėliškai nesivaikome savo ambicijų ir nesileidžiame paralyžiuojami praeities nostalgijos, bet rūpinamės tuo, ką Viešpats mums patiki per Bažnyčią! Tuomet Dievas išlieja ant mūsų savo Dvasią, savo kūrybingumą ir daro stebuklus, kaip ir Juozapo atveju.
 
Šalia Dievo pašaukimo, išpildančio mūsų didžiausias svajones, ir mūsų atliepo, įgyvendinamo pasirengimu tarnauti ir dėmesingu rūpinimusi, yra dar trečias aspektas, kuris pasikartoja šventojo Juozapo gyvenime ir krikščioniškame pašaukime ir formuoja kasdienybę – tai ištikimybė. Juozapas yra „teisus“ (Mt 1, 19), jis kasdien veiklioje tyloje ištvermingai laikosi Dievo ir jo planų. Ypač sudėtingu momentu viską apgalvoja (plg. 20 eil.). Jis apmąsto, svarsto: nesileidžia užvaldomas skubotumo, nepasiduoda pagundai priimti neapgalvotus sprendimus, nesivadovauja instinktu, negyvena šia akimirka. Jis viską kantriai puoselėja. Žino, kad gyvenimą galima statyti tik nuolat laikantis didžių pasirinkimų. Tai derinasi su jo kantriu ir nuolatiniu darbštumu jam verčiantis kukliu dailidės amatu (Mt 13, 55); todėl Juozapas liko nepastebėtas anuometinių kronikų, bet šimtmečiais darė įtaką kiekvieno tėvo, kiekvieno darbininko, kiekvieno krikščionio kasdienybei. Pašaukimas, panašiai kaip ir gyvenimas, bręsta tik per kasdienę ištikimybę.
 
Kaip puoselėjama tokia ištikimybė? – Dievo ištikimybės šviesoje. Pirmieji žodžiai, kuriuos sapne išgirdo šventasis Juozapas, buvo paraginimas nebijoti, nes Dievas ištikimas savo pažadams: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok“ (Mt 1, 20). Nebijok: tai žodžiai, kuriais Viešpats kreipiasi į tave, miela sese, mielas broli, kai nepaisydamas netikrumo ir abejonių jauti, kad jau nebegali ilgiau atidėlioti troškimo atiduoti Jam visą savo gyvenimą. Jis kartoja tau šiuos žodžius, kai ten, kur esi, galbūt patirdamas išbandymus ar nesupratimą, kasdien kovoji siekdamas vykdyti Jo valią. Tai žodžiai, kuriuos iš naujo atrandi, kai pašaukimo kelyje grįžti prie savo pirmosios meilės. Žodžiai, tarsi refrenas lydintys tuos, kurie, kaip ir šventasis Juozapas, savo gyvenimu kiekvieną dieną ištikimai ištaria Dievui „taip“.
 
Ta ištikimybė yra džiaugsmo paslaptis. Nazareto namuose, pasak liturginio himno, viešpatavo „tyras džiaugsmas“. Tai buvo kasdienis ir skaidrus paprastumo džiaugsmas, džiaugsmas tų, kurie vertina svarbius dalykus: ištikimą artumą Dievui ir artimui. Kaip būtų gražu, jei ta pati paprasta ir spinduliuojanti atmosfera, kukli ir pilna vilties, persmelktų mūsų seminarijas, vienuolynus, parapijų namus! Tokio džiaugsmo linkiu jums, broliai ir seserys, kurie didžiadvasiškai pasirinkote Dievą savo gyvenimo svajone, kad jam tarnautumėte tarnaudami jūsų rūpesčiui patikėtiems broliams ir seserims – per ištikimybę, kuri jau pati savaime yra liudijimas epochoje, paženklintoje praeinančiais pasirinkimais bei jausmais, kurie išblėsta nepalikdami džiaugsmo. Tegul pašaukimų globėjas šventasis Juozapas lydi jus tėviška širdimi.
 
Roma, Šv. Jono bazilika Laterane, 2021 m. kovo 19 d., Šventojo Juozapo iškilmė
 
Pranciškus
(Info: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,458)
 
Šv. Mišios:
8.30, 10.00, 12.00, 13.30, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Devyndienis už mamas
04-232021

mama mazas
Gegužės 2-ąją dieną švęsime Motinos dieną.
 
Kviečiame drauge melstis devyndienį už mamas. Dėkokime Dievui už jas. Už jų rūpestį, meilę, kantrybę, šilumą, priėmimą, už visa, ką suteikė iš meilės savo vaikams.
Devyndienį pradedame šį penktadienį, balandžio 23 dieną. Kviečiame melstis tiek šv. Mišiose, tiek asmeninėje maldoje. Melsdamiesi už savo mamas, prisiminkime taip pat ir savo močiutes, Krikšto, Sutvirtinimo mamas, Dvasios mamas.
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Šv. Mišių tvarka nuo balandžio 18 d.
04-182021

Misiu laikas nuo balandzio men
Skelbiame šv. Mišių laiką nuo balandžio 18 d.
 
DARBO DIENOMIS
 
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba
 
ŠEŠTADIENIAIS
 
10.00, 12.00, 18.00*, 20.00** – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba
* papildomos 18.00 val. šv. Mišios aukojamos nuo kovo 25 d.
**šeštadienio vakare aukojamos sekmadienio šv. Mišios
 
SEKMADIENIAIS
 
8.30, 10.00, 12.00, 13.30, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba
 
Primename, kad tikintieji yra kviečiami laikytis visų prevencinių priemonių, saugoti vieniems kitus ir jaučiant peršalimo simptomams likti namuose.
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Dievo Gailestingumo sekmadienis
04-112021

Dievo Gailest sekmadienis
Balandžio 11 d.
 
DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS
 
Trokštu, – kalbėjo Jėzus, – kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis visoms sieloms, o ypač – vargšams nusidėjėliams. [...] Nepaisant mano skausmingos kančios, sielos žūsta. Tad aš joms suteikiu paskutinę viltį - savo Gailestingumo šventę. [...] Kas tądien prisiartins prie Gyvybės Versmės, gaus visišką savo kalčių ir bausmių atleidimą. [...] Tą dieną yra atvertos mano gailestingumo įsčios, ir sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo Šaltinio, aš išliesiu visą malonių vandenyną. [...] Tegul nė viena siela nebijo prisiartinti prie manęs, net jeigu jos nuodėmės būtų kaip purpuras. Mano gailestingumas yra toks didis, kad per visą amžinybę joks protas, nei žmogaus nei angelo, jo nesuvoks.
 
Malonė ir ramybė jums nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis.
 
7.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Povilas Narijauskas
10.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Kun. Valdemaras Lisovski
12.30 Šv. Mišios. Aukoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
Televizijos transliacija per LRT „Plius“ kanalą ir „Marijos radiją“
15.00 Gailestingumo valanda
15.30 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis
Televizijos transliacija per TVP Wilno kanalą
17.00 Šv. Mišios (anglų kalba). Aukoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas
EWTN Global Catholic Network televizijos transliacija į JAV ir daugelį kitų pasaulio šalių įvairiuose žemynuose
18.30 Šv. Mišios. Aukoja kun. Elijas Markauskas
20.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Andrius Narbekovas
22.00 Šv. Mišios (prancūzų kalba). Aukoja kun. Frédéric Simonis
Tiesioginė transliacija Radio Esperance
 
Šv. Mišios taip pat transliuojamos „Gailestingumas“ facebook paskyroje ir šventovės YouTube kanale.
 
Šv. Komuniją galima priimti prieš ir po kiekvienų šv. Mišių.
 
Intenciją Dievo Gailestingumo savaitei galite užrašyti čia: https://bit.ly/3sfyDE8
Tiesioginė Švč. Sakramento ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/3cflUvm
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Dievo Gailestingumo savaitės programa 2021
04-052021

mazas

Dievo Gailestingumo savaitė 2021 m. balandžio 4 – 11 d.

Trokštu, kad pirmasis sekmadienis po Velykų būtų Gailestingumo šventė,– kalbėjo pirmą kartą ses. Faustinai apsireiškęs Jėzus. Vėliau Jis ne kartą priminė šį savo prašymą.

Pirmasis sekmadienis po Velykų, užbaigiantis Viešpaties Prisikėlimo aštuonių dienų šventę, atskleidžia, kaip glaudžiai velykinis Atpirkimo slėpinys susijęs su Dievo Gailestingumo slėpiniu. Juk Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas yra didžiausias gailestingosios Dievo meilės apsireiškimas. Tačiau Dievo Gailestingumo šventė – ne vien ypatinga šio Dievo slėpinio garbinimo diena. Tai – didžios malonės metas visiems žmonėms. Trokštu,– kalbėjo Jėzus,– kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis visoms sieloms, o ypač – vargšams nusidėjėliams. [...] Nepaisant mano skausmingos kančios, sielos žūsta. Tad aš joms suteikiu paskutinę viltį – savo Gailestingumo šventę. [...] Kas tądien prisiartins prie Gyvybės versmės, gaus visišką savo kalčių ir bausmių atleidimą. [...] Tą dieną yra atvertos mano gailestingumo įsčios, ir sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo šaltinio, aš išliesiu visą malonių vandenyną. [...] Tegul nė viena siela nebijo prisiartinti prie manęs, net jeigu jos nuodėmės būtų kaip purpuras.

Gailestingumo šventei rengiamasi novena, kuri pradedama Didįjį Penktadienį. Devynias dienas, vienijantis su Kristaus auka ant kryžiaus už mūsų ir viso pasaulio išganymą, įsiliejant į tą meilę, kuria dangaus Tėvas myli Sūnų, o per Jį – ir mus,– kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Šią maldą ses. Faustinai Jėzus padiktavo Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13–14 d.

Kviečiame susipažinti su 2021 metų Dievo Gailestingumo savaitės programa:
Lietuvių kalba: https://bit.ly/3cTxxZx
Lenkų kalba: https://bit.ly/2QTIdyH
Anglų kalba: https://bit.ly/3u4LucI

Kviečiame jus surašyti vardus žmonių už kuriuos norite melstis per Gailestingumo savaitę (palaiminimo ir sveikatos, išlaisvinimo iš priklausomybių, privačia intencija, ar už mirusius pavedant juos Dievo Gailestingumui). Intenciją Dievo Gailestingumo savaitei galima užrašyti Dievo Gailestingumo šventovėje esančiuose vokuose (užrašius, prašome užnešti į zakristiją) arba internetu: https://bit.ly/3sfyDE8

Visos šv. Mišios balandžio 4–11 d. bus aukojamos jūsų intencijomis, kurios prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo bus padėtos balandžio 4 d. 12.00 val.

Gailestingumo savaitės metu (nuo antradienio) išpažinčių bus klausoma kasdien 10.45–20.00
Šv. Komunija bus dalinama prieš ir po kiekvienų šv. Mišių.

Visos šv. Mišios bus transliuojamos šventovės YouTube paskyroje „Dievo Gailestingumo šventovė“ ir „Gailestingumas“ facebook paskyroje.
Tiesioginė Švč. Sakramento ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/3cflUvm

Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Sveiki sulaukę šv. Velykų!
04-052021

resurrection 5019777 1920

O mano džiaugsme Kristus Prisikėlė! Aleliuja, aleliuja!
Iš tiesų Prisikėlė! Aleliuja, aleliuja!


   Šiandien esame nuostabiame Malonės laike, kai galime ištarti Kristus Prisikėlė. Atrodo, kad tai galima kartoti kasdien, tačiau, Prisikėlimo iškilmėje dažnai pritrūksta žodžių apsakyti džiaugsmą, kurį suteikia ši žinia. Kristus kviečia, kad kiekvieno žmogaus siela, užmigusi skausme, sielvarte, nusivylime, prisikeltų kartu su Juo į amžiną džiaugsmą. Šiame karantino laikotarpyje, kai išbandymų netrūksta, Viešpats kviečia neužsidaryti savyje, bet atsigręžti į Viešpatį ir ištarti „Jėzus Kristus yra Viešpats“. Jis kviečia būti tais, kurie matė prisikėlusį Viešpatį ir tais, kurie neša Jo Prisikėlimo žinią kitiems.

   Velykų sekvencijoje girdime žodžius: mirtis ir gyvybė nuostabiai kovėsi – mirtį nugalėjęs, viešpatauja gyvybės Valdovas. Gręžkimės į mūsų Išganytoją, ateikime pas Kristų, kuris nugalėjęs mirtį ir nuodėmę trokšta mūsų išgelbėjimo. Kelkimės iš savo drungnumo ir karšta širdimi eikime pašlovinti Kristaus – mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo. Leiskime Jo šviesai sunaikinti mumyse kas yra netikra ir tapkime tikrais Jo mokiniais ir liudytojais. Leiskime, kad Jis būtų mūsų Tiesa, Kelias ir Gyvenimas, kuris veda mus į Tėvo namus. Priimkime Jo Gailestingumą ir ištarkime: Jėzau, pasitikiu Tavimi.

   Tegul Viešpaties malonės per šią Gailestingumo savaitę pripildo kiekvieno jėgas, sielą, protą ir širdį, kad galėtume dar labiau mylėti Viešpatį Dievą ir skelbti Gerąją Naujieną.

Sveiki sulaukę šv. Velykų!
Tepalaimina jus Visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.

Dievo Gailestingumo šventovės rektorius
Kun. Povilas Narijauskas

 

Didžioji Savaitė ir Šv. Velykos
04-042021

Logo1+ Recovered
Kviečiame įsijungti į Dievo Gailestingumo savaitės savanorių komandą.

Norintys prisijungti prie savanorystės veiklų, prašome parašyti savo kontaktus (tel. nr. ir el. paštą), adresu: paparteles@yahoo.fr
 
Su Jumis susisieks mūsų savanoriai.
 
Išpažinčių, Šv. Komunijos dalinimo, žvakių ir maisto laiminimo laikai

Didžiosios savaitės eigoje, visiems labai svarbūs tampa Išpažinties klausymo ir Komunijos dalinimo laikai.
 
Pirmadienį ir trečiadienį
10:30-11:45 (Komunija 11:00, 11:50; 13:00)
15:00-15:45 (Komunija 14:55; 15:50)
19:00-19:45 (Komunija 19:00; 19:50)
Antradienį
10:30-11:45 (Komunija 11:00, 11:50; 13:00)
13:00-15:45 (Komunija 11:00; 11:50; 13:00; 14:00; 14:55; 15:50)
19:00-19:45 (Komunija 19:00; 19:50)
 
Nuo ketvirtadienio
 
Išpažintys klausomos
Balandžio 1 d.: 13.00–19.30
Balandžio 2–3 d.: 10.00–19.30
Balandžio 4–5 d.: 9.00–10.00, 11.00–12.00, 13.00–16.00, 17.00–18.00, 19.00–20.00
 
Šv. Komunijos dalinimas ir žvakių laiminimas (Balandžio 1–2 d.)
13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.55, 21.00
 
Šv. Komunijos dalinimas, maisto bei žvakių laiminimas (Balandžio 3 d.)
10.00–20.00 val. kas 30 min.
 
Šv. Komunijos dalinimas ir maisto bei žvakių laiminimas (Balandžio 4–5 d.)
8.00, 9.00, 9.55, 11.00, 11.55, 13.00,14.00, 14.55, 15.55, 17.00, 17.55, 19.00. 21.00
 
DIDYSIS TRIDIENIS
 
04.01 Didysis Ketvirtadienis
15.00 Gailestingumo valanda
18.30 Iškilminga Valandų liturgija – Vakarinė
19.00 Rožinio malda su mąstymais ir giesmėmis
20.00 Paskutinės Vakarienės šv. Mišios
 
04.02 Didysis Penktadienis
15.00 Gailestingumo valanda (Dievo Gailestingumo Novenos pradžia. Pirmoji diena)
18.00 Rožinio malda
19.00 Kryžiaus kelio apmąstymas
20.00 Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Malda prie Kryžiaus iki Didžiojo šeštadienio
 
04.03 Didysis Šeštadienis
15.00 Gailestingumo valanda. (Dievo gailestingumo Novenos antroji diena)
20.00 Rožinio malda
21.00 Iškilmingos Velykų nakties šv. Mišios
 
Šv. Velykų šv. Mišių laikus
 
Balandžio 4 d.
 
Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo vandenyne panardink visas pamaldžias ir ištikimas sielas. Jos guodė mane kryžiaus kelyje, buvo paguodos lašas kartėlio jūroje.
7.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Povilas Narijauskas
10.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Valdemaras Lisovski
11.25 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Povilas Narijauskas
15.00 Gailestingumo valanda (Dievo gailestingumo Novenos trečioji diena)
15.45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00 Šv. Mišios (PL). Aukoja kun. Valdemaras Lisovski
18.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Elijas Markauskas
19.00 Rožinio malda
20.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Andrius Narbekovas
 
Balandžio 5 d. (antroji šv. Velykų diena)
 
Šiandien atvesk man Pagonis ir tuos, kurie manęs dar nepažįsta; ir apie juos aš galvojau savo karčios kančios metu, o jų būsimasis uolumas guodė mano širdį. Panardink juos mano gailestingumo vandenyne.
10.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Povilas Narijauskas
11.25 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios. Aukoja Lietuvos vyskupai
15.00 Gailestingumo valanda (Dievo gailestingumo Novenos trečioji diena)
15.45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00 Šv. Mišios (PL). Aukoja kun. Elijas Markauskas
18.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Valdemaras Lisovski
19.00 Rožinio malda
20.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Andrius Narbekovas
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Intencijos Gailestingumo savaitei
04-032021

gailest savaitei

2021 04 04 – 2021 04 11 švęsime Dievo Gailestingumo savaitę.

Kviečiame jus surašyti vardus žmonių už kuriuos norite melstis per Gailestingumo savaitę (palaiminimo ir sveikatos, išlaisvinimo iš priklausomybių, privačia intencija, ar už mirusius pavedant juos Dievo Gailestingumui).

Tai galite padaryti Dievo Gailestingumo šventovėje arba internetiniu būdu: http://gailestingumas.lt/sv-misios-gailestingumo-savaitei/

Visos šv. Mišios šią savaitę aukojamos Jūsų intencija. Intencijos prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo bus padėtos 2021 04 04 d. 12 val. Dievo Gailestingumo savaitė – didžios malonės metas visiems žmonėms.

Trokštu, – kalbėjo Jėzus šv. Faustinai, – kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis visoms sieloms, o ypač – vargšams nusidėjėliams. [...] Nepaisant mano skausmingos kančios, sielos žūsta. Tad aš joms suteikiu paskutinę viltį – savo Gailestingumo šventę. [...] Kas tądien prisiartins prie Gyvybės Versmės, gaus visišką savo kalčių ir bausmių atleidimą. [...] Tą dieną yra atvertos mano gailestingumo įsčios, ir sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo Šaltinio, aš išliesiu visą malonių vandenyną. [...] Tegul nė viena siela nebijo prisiartinti prie manęs, net jeigu jos nuodėmės būtų kaip purpuras.

Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Paskutinės vakarienės žvakės
04-012021

zvakes2
Artėjant Didžio Tridienio įvykimas, kviečiame įsigyti bendruomenės narių rankomis pagamintas Paskutinės Vakarienės (natūralaus vaško) žvakes.
 
Kiekviena žvakė pagaminta su meile, kruopštumu, atidumu ir troškimu, kad Kristau šviesa pasiektų kievieną.
 
Žvakių dydis: 12 ir 14 cm.
 
Įsigyti galima nuo Verbų sekmadienio (kovo 28 d.)
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis
03-282021

Verbos3
Kovo 28 d. švęsime Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienį.
 
Šią diena švenčiame Kristaus mesijinį įžengimą į Jeruzalę ir pradedame švęsti Didžiąją savaitę.
 
Visą dieną bus galimybė palaiminti žvakes, verbas, priimti šv. Komuniją ar atlikti Išpažintį.
 
Šv. Mišios:
10.00 (LT), 12.00 (LT), 16.00 (PL), 18.00 (LT), 20.00 (LT).
 
Laiminamos verbos, žvakės ir dalinama šv. Komunija: 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 9.50, 11.00, 11.25, 11.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,14.55, 15.30, 15.55, 17.00, 17.30.17.55, 19.00, 19.30, 19.55, 21.00
 
Išpažintį galima atlikti: 8.00–9.30, 11.00–11.45, 13.00–14.00, 15.00–15.45, 17.00–17.45, 19.00–19.45
 
Šv. Mišiose kviečiame dalyvauti nuotoliniu būdu.
 
Taip pat kviečiame įsigyti mūsų bendruomenės gamintų rankų darbo žvakių. Jas įsigyti galite šventovės zakristijoje.
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Šv. Mišių pasikeitimai nuo 2021-03-25
03-252021

164858106 2284129298383741 3277132454448333284 n

Dalijamės Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo žinia Vilniaus arkivyskupijos tikintiesiems dėl sielovados labiau pandemijos apimtų savivaldybių bažnyčiose.

Brangūs Vilniaus arkivyskupijos tikintieji, dėkoju Jums už buvimą aktyviais bažnyčios nariais. Girdžiu ir suprantu jūsų skausmą dėl esamų ribojimų, ir kviečiu tą patiriamą skausmą aukoti Dievui už save, už visą pasaulį, o ypač už tuos, kurie serga ar gydo sergančiuosius.

Deja, Covid pandemijai vis labiau plintant, keliose Vilniaus arkivyskupijos savivaldybėse 14-os dienų sergamumas 100-ui tūkstančių gyventojų viršijo 500 naujų atvejų ribą. Nuo kovo 25 dienos, rytojaus, šv. Mišių šventimas su tikinčiaisiais pristabdomas šių savivaldybių bažnyčiose ir koplyčiose: Vilniaus miesto, Vilniaus r., Švenčionių r., Visagino sav. Taip pat Mišios su tikinčiaisiais laikinai nevyks Vilniaus arkivyskupijai priklausančiose Širvintų rajone esančiose Alionių bažnyčioje bei Bartkuškio ir Šiaulių koplyčiose. Šv. Mišios nedalyvaujant tikintiesiems šiose Vilniaus arkivyskupijos savivaldybėse vyks iki Velykų antrosios dienos (balandžio 5 d.) imtinai.

Ir man skaudu, kad didelė dalis mūsų vyskupijos tikinčiųjų vėl šv. Velykas turės švęsti ne su tikinčiųjų bendruomene. Kviečiu vis tiek neapleisti Mišių – junkimės į bendrą maldą šv. Mišiose stebėdami transliacijas internetu, per televiziją ar klausydami radijo.

Labai prašau kiekvieną iš Jūsų, – ateikite į savo parapijas privačiai maldai, atlikite išpažintį ar susitarkite dėl dvasinio pokalbio su kunigu, priimkite Švenčiausiąjį Sakramentą. Kunigai Jūsų laukia. Bažnyčios – atviros. Ateidami stenkimės išlaikyti atstumus, laikytis čiaudėjimo higienos, dažnai plauti rankas, dėvėti patalpose kaukes, o jei jaučiame bent menkiausius peršalimo simptomus – likime namie.

Turinčius galimybę kviečiu pasinaudoti valstybės siūlomais skiepais. Visomis vakcinomis nuo Covid galima skiepytis, – jos neprieštarauja Bažnyčios mokymui. Skiepai yra vienas iš pandemijos valdymo būdų, o kartu ir geras darbas mūsų visuomenei ir šalia esantiems žmonėms, kurie negali skiepytis ar dar neatėjo jų eilė.

Dėkoju Jums už maldos bendrystę ir gailestingumo darbus, kuriuos darote vieni dėl kitų. Atsiminkime, kad mylintiems Jį – viska išeina į gera.

Tikslius laikus, kada klausoma išpažinčių, dalijama komunija, transliuojamos Mišios, lauke šventinamos verbos ar laiminami velykiniai valgiai, prašome pasitikslinti bažnyčių tinklalapiuose, feisbuko puslapiuose ar skelbimų lentose.

Vilniaus arkivyskupijos informacija

Kviečiame prisidėti prie žvakių gamybos
03-202021

zvakes
Kviečiame įsijungti į Gailestingumo savaitės savanorių komandą
 
Artėja didelė ir prasminga mūsų Šventė – Dievo Gailestingumo savaitė, kuri vyks Dievo Gailestingumo Šventovėje balandžio 4–11 dienomis. Kviečiame prisidėti savo laiku prie dar vienos prasmingos ir apjungiančios veiklos – natūralaus vaško žvakių liejimo.
Žvakių dirbtuvės vyksta kasdien 9–21val. Čia ne tik įgysite ypatingos patirties, kaip vaškas įgauna unikalias avinėlių, angelų, ar net paskutinės vakarienės paveikslo formas, bet ir sutiksite naujų bičiulių – savanorių, į darbą įpinsite savo maldas ir intencijas.
 
Pasiplanuokite dieną, kai galite paskirti ne mažiau 5 val.
 
Susidomėjusius – prašome registruotis: gailestingumo.ziedai@gmail.com
T: + 370 682 52413, Raimonda

Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos sužadėtinis
03-192021

Untitled 1111
Šiandien, kovo 19 d. švenčiame Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos sužadėtinio iškilmę.
 
Kovo 19-ąją, šv. Juozapo liturginės iškilmės dieną, sukanka penkeri metai nuo popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“ paskelbimo. Jau pernai nuo gruodžio 8-osios Bažnyčioje minimi šv. Juozapui skirti metai. Dabar, nuo kovo 19-osios, pradedame minėti ir Šeimos – „Amoris laetitia“ metus. Šventasis Tėvas norėjo, kad šie du minėjimai vienas kitą papildytų, kad šv. Juozapo – Šventosios šeimos globėjo – vaidmens apmąstymas padėtų Bažnyčiai vykdyti tarnystę šeimų labui. (https://bit.ly/2OKvHkc)
 
Šią dieną suteikiami visuotiniai atlaidai tikintiesiems, kurie sukalbės bet kokią šv. Juozapui skirtą Bažnyčios patvirtintą maldą ir išpildys įprastines atlaidų sąlygas.
 
Šv. Mišios:
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba
 
Šią dieną Išpažintys klausomos: 10.30–15.45, 19.00–19.45, 21.00–21.45
 
Šią dieną Švč. Komuniją galima priimti (nedalyvavus šv. Mišiose šventovės viduje): 11.00, 13.00, 14.00, 14.55, 17.00, 19.00, 21.00, 21.50
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Relikvijoriaus laimėtojas
03-142021

relikvijorius 1
Šiais metais, Dievo Gailestingumo šventovė gavo ypatingą dovaną. Šv. Faustinos relikviją. Pagal Šv. Faustinos regėjimus buvo nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveiklas.
 
Visą savaitę kvietėme jus balsuoti už relikvijorių. Dėkojame visiems balsavusiems. :)
 
Suskaičiavus balsus, laimėjo pirmasis variantas, kurio autorė Jurgita Erminaitė-Šimkuvienė. Šį variantą kviečiame drauge įgyvendinti, prisidedant savo asmenine vardine auka.
 
Apie patį relikvijorių:
 
Panaudoti simboliai: Patena, iš jos einantys 5 spinduliai (dvasinės stigmos), žiedas (Jėzaus sužadėtinės simbolis), kryžius, spinduliai (raudonas ir baltas), žibuoklių ir rožių vainikas (Šv. Faustina save tapatino su šiomis gėlėmis, savo sielą matė kaip žibuoklę), vainikas sudėliotas pagal rožinio seką. (Gailestingumo vainikėlis susideda iš 61 maldos. Pagrindinė malda ,,Dėl skaudžios Jėzaus kančios, būk gailestingas mums ir visam pasauliui“ iš 60 raidžių, šis užrašas vidinėje vainiko dalyje juosia kryžių.) Užrašas: ,,Jėzau Pasitikiu Tavimi“ arba ant patenos briaunos, arba ant žiedo. Ant kryžiaus horizontalės išgraviruotas tekstas; ,,Sveika, atsivėrusi Švenčiausios Širdies žaizda, iš kurios išėjo spinduliai gailestingumo. Iš kurios mums duota semti gyvenimą vien pasitikėjimo indu.“ (1321) Ant patenos išgraviruoti žodžiai: Sveikas, gailestingumo soste, Dievo Avinėli, kuris už mane paaukojai gyvybę, prieš kurį mano siela kasdien nusižemina, gyvendama giliu tikėjimu. (1321)
 
Medžiagos: Sidabras arba sidabruota bronza, auksavimas arba auksas, granatai arba rubinai, deimantai arba skaidrūs pusbrangiai akmenys.
 
Relikvijoriaus gamybos kaina 4000 eur., plius medžiagų kaina. Medžiagos priklausomai nuo pasirinkimo: 2000-3000 (sidabruota bronza, auksavimas, granatai, skaidrūs pusbrangiai akmenys, sidabras.

Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas
03-042021

kazimieras1
Kovo 4 d., Bažnyčioje minėsime šv. Kazimierą, pirmąjį Lietuvos ir Vilniaus arkivyskupijos globėją.
 
Šv. Kazimieras gimė 1458 m. Krokuvoje, mirė 1484 m. Gardine. Lenkijos karaliaus, Lietuvos didž. kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio ir Austrijos princesės Elzbietos Habsburgaitės sūnus. Jis buvo labai pamaldus. Pasižymėjo uolumu tikėjime, skaistumu ir atgaila, meile vargšams, taip pat pamaldumu Eucharistijai ir Švč. Mergelei Marijai. Džiovos išsekintas mirė Gardine, palaidotas Vilniaus arkikatedroje. 1602 m. paskelbtas šventuoju, 1636 m. – Lietuvos globėju, 1948 m. – viso pasaulio lietuvių jaunimo globėju.
 
Daugiau apie šį šventąjį galite paskaityti čia: https://bit.ly/386Clro
Šiuo metu, taip pat vyksta šv. Kazimiero atlaidų savaitė Vilniaus arkikatedroje: https://bit.ly/3bdWdLk
 
Šv. Mišios Dievo Gailestingumo šventovėje:
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba
 
Kovo 4 d. išpažintį galima atlikti: 10.30–15.45, 19.00–19.45
 
Kovo 4 d. šv. Komuniją galima priimti (tiems, kurie nedalyvaus šv. Mišiose šventovės viduje): 11.00, 13.00, 14.00, 14.55, 17.00, 19.00
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Relikvijoriaus rinkimas
03-032021

200px Faustina
Šiais metais, Dievo Gailestingumo šventovė gavo ypatingą dovaną. Šv. Faustinos relikviją. Pagal Šv. Faustinos regėjimus buvo nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveiklas, todėl ši šventoji yra itin svarbi Dievo Gailestingumo sklidimui. Norėdami šią relikviją ne tik saugoti, bet ir ja laiminti, bei leisti tikintiesiems prisiliesti, kviečiame drauge išsirinkti kokį relikvijorių norėtume turėti. Kviečiame aktyviai dalyvauti balsavime, nes kiekvieno iš jūsų balsas yra svarbus. Prie kiekvieno varianto galite surasti relikvijoriaus aprašymą, autorių bei kainas. Daugiausiai balsų surinkęs relikvijoriaus eskizas bus atiduotas gamybai, kad jau šiais metais liturgijoje galėtume turėti ir šv. Faustinos relikviją, o Dievo Gailestingumas galėtų dar daugiau žmonių.

Susipažinti su relikvijoriais ir už juos balsuoti galite čia: https://forms.gle/JpQQz82obkay9zqi9

Išpažinčių klausymo ir šv. Komunijos dalinimo laikai nuo vasario 18 d.:
02-182021

eric mok UrfyLjlMEmQ unsplash
Išpažinčių klausymo ir šv. Komunijos dalinimo laikai nuo vasario 18 d.:
 
Išpažintys klausomos
 
Pirmadienį: 10.30–13.00, 15.00–15.45, 19.00–19.45
Antradienį: 10.30–15.45, 19.00–19.45
Trečiadienį: 10.30–13.00, 15.00–15.45, 19.00–19.45
Ketvirtadienį: 10.30–15.45, 19.00–19.45
Penktadienį: 10.30–15.45, 19.00–19.45, 21.00–21.45
Šeštadienį: 10.30–13.00, 15.00–15.45, 17.00–17.45, 19.00–19.45
Sekmadienį: 9.30–13.15, 15.00–15.45, 17.00–20.45
 
Šv. Komuniją galima priimti:
 
Pirmadienį: 11.00, 13.00, 14.55, 17.00, 19.00
Antradienį: 11.00, 13.00, 14.00, 14.55, 17.00, 19.00
Trečiadienį: 11.00, 13.00, 14.55, 17.00, 19.00
Ketvirtadienį: 11.00, 13.00, 14.00, 14.55, 17.00, 19.00
Penktadienį: 11.00, 13.00, 14.00, 14.55, 17.00, 19.00, 21.00, 21.50
Šeštadienį: 11.00, 13.00, 14.55, 17.00, 19.00
Sekmadienį: 11.00, 13.00, 14.55, 17.00, 19.00

Šv. Mišių laikas nuo vasario 18 d.
02-182021

Misiu laikas nuo vasario A3 1 kopija
kelbiame Mišių laiką karantino metu:
 
DARBO DIENOMIS
 
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba
 
ŠEŠTADIENIAIS
 
10.00, 12.00, 18.00*, 20.00* – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba
*šeštadienio vakare aukojamos sekmadienio šv. Mišios
 
SEKMADIENIAIS
 
8.30, 10.00, 12.00, 13.30, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba

Primename, kad tikintieji yra kviečiami laikytis visų prevencinių priemonių, saugoti vieniems kitus ir jaučiant peršalimo simptomams likti namuose.
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Gavėnios kelionė su Dievo Gailestingumo šventove
02-172021

gavenios kelione Recovered2
Brangūs tikintieji,
 
kviečiame nuo vasario 17 d. drauge keliauti Gavėnios kelionę ir ruoštis Jėzaus Prisikėlimo iškilmei.
 
Ši kelionė apims kiekvieno asmeninį pasiruošimą, kasdien gausite pasiūlymą: dienos Evangeliją, maldą, mąstymą ir veiksmą, ar klausimą, kurio atsakymą žinosite tik jūs ir Dievas. Todėl kviečiame eiti atvira širdimi, nieko neslepiant nuo savęs ir Dievo.
 
Registraciją ir daugiau informacijos galite surasti čia: https://forms.gle/kyfiGjywyaYufZfQ8
 
Užpildžius registracijos formą, kviečiame prieš siunčiant, pasitrikrinti ar el. pašto adrese nepadarėte klaidų (tai labai svarbu, norint užtikrinti, kad jus pasieks ši Gavėnios kelionė)
 
Jonas Paulius II yra pasakęs: „Gavėnia tikintiesiems yra tinkama proga įdėmiai apmąstyti gyvenimą" 2001 m.
 
Leiskimės į šią kelionę kartu su Jėzumi. Ištarkime, Jėzau, pasitikiu Tavimi ir priimkime Jo išganomąją meilę į savo gyvenimus.

Pelenų trečiadienis
02-172021

pelenu treciadienis

Vasario 17 d. – Pelenų trečiadienis
(Nuo šios dienos atnaujinamos šv. Mišios su žmonėmis)

Brangūs broliai ir seserys, kiekvienas gyvenimo etapas yra tikėjimo, vilties ir meilės laikas. Kvietimas išgyventi Gavėnią kaip atsivertimo, maldos ir dalijimosi gėrybėmis kelionę tepadeda mums asmenine ir bendruomenine atmintimi grįžti į tą tikėjimą, kuris kyla iš gyvojo Kristaus, į viltį, gaivinamą Šventosios Dvasios dvelkimu, ir į meilę, kurios neišsemiama versmė yra gailestinga Tėvo širdis. (Popiežiaus Pranciškaus žinia 2021 m. Gavėnios proga. Visą tekstą perskaityti galima čia)

Visą dieną šventovėje galėsite surasti pelenų, kuriuos galėsite pasiimti ir parnešti savo artimiesiems.

Šv. Mišios:

7.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba

Šią dieną išpažinčių klausoma:

10.45–14.00, 15.00–15.45, 17.00–17.45, 19.00–19.45

Šv. Komunijos priėmimas ir pelenų barstymas, nedalyvavusiems šv. Mišiose šventovės viduje:

8.00, 11.00, 13.00, 14.00, 14.55, 17.00, 19.00, 21.00

8.00, 11.00, 13.00, 14.00, 14.55, 17.00, 19.00, 21.00

Primename, kad Pelenų Trečiadienį yra privalomas pasninkas.

Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk

Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2021 m. Gavėnios proga
02-172021

pope 5678517 1920

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2021 m. Gavėnios proga

„Štai keliaujame į Jeruzalę...“ (Mt 20, 18)

Gavėnia: tikėjimo, vilties ir meilės atnaujinimo laikas

Brangūs broliai ir seserys,

Jėzus, paskelbdamas mokiniams apie savo kančią, mirtį ir prisikėlimą ir taip vykdydamas Tėvo valią, atskleidžia jiems savo misijos giliąją prasmę ir kviečia juos dalyvauti šioje misijoje dėl pasaulio išganymo.

Eidami Gavėnios keliu, vedančiu į Velykų šventes, atminkime Tą, kuris „nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8). Šiuo atsivertimo laiku atnaujinkime savo tikėjimą, semkimės vilties „gyvojo vandens“ ir atvira širdimi priimkime Dievo meilę, kuri mus perkeičia į brolius ir seseris Kristuje. Velykų naktį atnaujinkime savo Krikšto pažadus, kad atgimtume kaip nauji vyrai bei moterys Šventosios Dvasios veikimo dėka. Jau pati Gavėnios kelionė, panašiai kaip visas krikščioniškojo gyvenimo kelias, yra visa nušviesta Prisikėlimo šviesos, kuri atgaivina norinčiųjų sekti Kristumi mintis, nuostatas bei pasirinkimus.

Jėzaus mokyme skelbiami pasninkas, malda ir išmalda (plg. Mt 6, 1–18) sąlygoja ir išreiškia mūsų atsivertimą. Neturto ir atsižadėjimo kelias (pasninkas), meilingas žvilgsnis į sužeistą žmogų ir meilės gestai jo atžvilgiu (išmalda), taip pat vaiko dialogas su Tėvu (malda) leidžia mums įgyvendinti nuoširdų tikėjimą, gyvą viltį ir veiklią meilę. 

1. Tikėjimas kviečia mus priimti Tiesą ir tapti jos liudytojais Dievo, taip pat mūsų brolių bei seserų akivaizdoje

Šiuo Gavėnios laiku priimti ir išgyventi Kristuje apreikštą Tiesą pirmiausia reiškia atverti širdis Dievo žodžiui, kurį Bažnyčia mums perteikia iš kartos į kartą. Ši Tiesa nėra intelektinė konstrukcija, rezervuota nedaugeliui rinktinių, itin išlavintų protų, bet yra žinia, kurią gauname ir galime suprasti turėdami širdį, atvirą Dievo didybei, suprasdami, kad Jis mus myli pirma, negu tai suvokiame. Ta Tiesa yra pats Kristus, kuris visiškai priimdamas mūsų žmogystę tapo Keliu – reikliu, bet atviru visiems, – vedančiu į Gyvenimo pilnatvę. 

Pasninkas, išgyvenamas kaip atsižadėjimo patirtis, veda pasninkaujančius širdies paprastume iš naujo atskleisti Dievo dovaną ir suprasti savo kaip kūrinių tikrovę: esame sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą ir jame randame pilnatvę. Pasninkaujantysis sutinka priimti neturtą ir tapti beturčiu su kitais vargdieniais, jis „kaupia“ gaunamos ir kitiems dalijamos meilės turtą. Taip suvokiamas ir praktikuojamas pasninkas padeda mylėti Dievą ir artimą, nes, kaip moko šv. Tomas Akvinietis, meilė yra judesys, nukreipiant dėmesį į kitą, tapatinantis su kitu (plg. Fratelli tutti, 93).

Gavėnia yra laikas tikėti, tai yra priimti Dievą mūsų gyvenime ir leisti jam „apsigyventi“ pas mus (plg. Jn 14, 23). Pasninkauti reiškia išlaisvinti mūsų būtį nuo visko, kas ją slegia, nuo persisotinimo informacija, tiek teisingomis, tiek melagingomis žiniomis, taip pat nuo vartojimo gėrybių, idant atvertume savo širdies duris Tam, kuris ateina kaip visiškas beturtis, bet drauge yra „pilnas malonės ir tiesos“ (Jn 1, 14), jis Dievo Sūnus, mūsų Gelbėtojas.

2. Viltis kaip „gyvasis vanduo“, įgalinantis mus tęsti kelionę

Samarietė, kurią Jėzus prašo duoti jam atsigerti prie šulinio, nesupranta, kai jis sako, kad gali jai duoti „gyvojo vandens“ (Jn 4, 10). Iš pradžių ji natūraliai galvoja apie paprastą vandenį, tačiau Jėzus turi omenyje Šventąją Dvasią, kuria gausiai apdovanos Velykų slėpinyje ir kuri mums įlies nenuviliančią viltį. Pranašaudamas savo kančią ir mirtį Jėzus jau skelbia viltį, sakydamas, kad „trečią dieną jis prisikels“ (Mt 20, 19). Jėzus kalba mums apie ateitį, kurią plačiai atvėrė Tėvo gailestingumas. Su juo ir jo dėka turėti viltį reiškia tikėti, kad istorija nepasibaigia mūsų klaidomis, mūsų prievarta ir neteisybe, nei nuodėme, kuri nukryžiuoja meilę. Tai reiškia semtis Tėvo atleidimo iš jo atvertos Širdies. 

Dabartinėmis susirūpinimą keliančiomis aplinkybėmis, kai viskas atrodo trapu ir netikra, kalbėjimas apie viltį gali atrodyti provokacija. Tačiau Gavėnios laikas skirtas tam, kad viltingai atgręžtume žvilgsnį į Dievo kantrybę: jis ir toliau rūpinasi savo kūriniais, nors mes dažnai su jais elgiamės blogai (Enciklika Laudato si', 32–33. 43–44). Tai susitaikinimo viltis, į tai mus aistringai ragina šventasis Paulius: „Susitaikinkite su Dievu“ (2 Kor 5, 20). Gavę atleidimą per Atgailos sakramentą, kuris yra kertinis mūsų atsivertimo procese, savo ruožtu tampame atleidimo perteikėjais: patys priėmę atleidimą, galime atleisti kitiems, gebėdami dėmesingai vesti dialogą ir savo elgsena guosdami sužeistus žmones. Dievo atleidimas, perduodamas taip pat per mūsų žodžius bei gestus, leidžia mums išgyventi Velykų brolybę. 

Gavėnios metu būkime atidesni sakydami „drąsinančius, guodžiančius, stiprinančius, raminančius, skatinančius žodžius, o ne tokius, kurie žemina, liūdina, erzina, niekina“ (Enciklika Fratelli tutti, 223). Kartais norint suteikti vilties pakanka būti „draugišku žmogumi, atidedančiu šalin savo baimes ir skubėjimą, pakanka atkreipti dėmesį, padovanoti šypseną, pasakyti ugdantį žodį, kad vyraujančio abejingumo aplinkoje atsivertų klausymosi erdvė“ (ten pat, 224).

Susikaupime ir tylioje maldoje viltis mums duodama kaip įkvėpimas ir vidinė šviesa, nušviečianti mūsų misijos iššūkius ir pasirinkimus. Todėl esmingai svarbu susikaupti maldai (plg. Mt 6, 6) ir slaptoje sutikti švelnumo Tėvą.

Gavėnią išgyventi viltingai reiškia suvokti, kad Jėzuje Kristuje esame naujo laiko liudininkai, kai Dievas „visa daro nauja“ (plg. Apd 21, 1–6). Tai reiškia priimti Kristaus viltį: jis atiduoda savo gyvybę ant kryžiaus, o Dievas jį prikelia trečiąją dieną; tai reiškia būti visuomet pasirengusiems „įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

3. Mūsų tikėjimo ir vilties aukščiausia išraiška yra meilė, išgyvenama sekant Kristumi, rodant dėmesį ir užuojautą kiekvienam žmogui

Meilė džiaugiasi matydama kitą augant. Todėl ji kenčia, kai artimas vargsta: yra vienišas, ligonis, benamis, niekinamas, stokojantis... Meilė yra širdies polėkis, skatinantis pranokti save ir kuriantis dalijimosi bei bendrystės ryšį.

„Socialinės meilės dėka galima eiti link meilės civilizacijos, į kurią visi galime jaustis esą pašaukti. Meilė savo universalia dinamika gali kurti naują pasaulį, nes ji nėra bergždžias jausmas, bet geriausias būdas atrasti visų vystymosi veiksmingus kelius“ (Fratelli tutti, 183). 

Meilė yra dovana, suteikianti mūsų gyvenimui prasmę; jos dėka stokojančius laikome savo šeimos nariais, bičiuliais ir broliais. Jei dalijamasi su meile, net nedideli ištekliai niekada nesibaigia, bet tampa gyvenimo ir laimės rezervu. Taip nutiko su Sareptos našlės miltais ir aliejumi, kai ji paaukojo paplotėlį pranašui Elijui (plg. 1 Kar 17, 7–16); taip pat ir su duonos kepaliukais, kuriuos Jėzus laimino, laužė ir davė mokiniams išdalyti miniai (plg. Mk 6, 30–44). Taip įvyksta su mūsų išmalda, maža ar didele, jei ją aukojame džiugiai ir paprastai.

Gavėnią išgyventi su meile reiškia rūpintis kenčiančiais, apleistais ir besibaiminančiais dėl Covid-19 pandemijos. Suvokdami didelį netikrumą dėl ateities, atmindami žodį, kuriuo Dievas prabyla savo Tarnui: „Nebijok, nes aš išpirkau tave“ (Iz 43, 1), su meile dovanokime pasitikėjimo žodį, kuris padėtų kitam pajusti, kad Dievas myli jį kaip vaiką. 

„Tik tokiu žvilgsniu, meilės perkeistu akiračiu suvokiant kito žmogaus orumą, vargšai yra pripažįstami ir vertinami dėl jų didžio orumo, gerbiami su savo gyvensena ir kultūra ir dėl to iš tikrųjų integruojami į visuomenę“ (Fratelli tutti, 187).

Brangūs broliai ir seserys, kiekvienas gyvenimo etapas yra tikėjimo, vilties ir meilės laikas. Šis kvietimas išgyventi Gavėnią kaip atsivertimo, maldos ir dalijimosi gėrybėmis kelionę tepadeda mums asmenine ir bendruomenine atmintimi grįžti į tą tikėjimą, kuris kyla iš gyvojo Kristaus, į viltį, gaivinamą Šventosios Dvasios dvelkimu, ir į meilę, kurios neišsemiama versmė yra gailestinga Tėvo širdis.

Išganytojo Motina Marija, likdama ištikima kryžiaus papėdėje ir Bažnyčios širdyje, tepalaiko savo rūpestingu buvimu, o Prisikėlusiojo palaiminimas telydi mus kelionėje į Velykų šviesą. 

Roma, Šv. Jono bazilika Laterane, 2020 m. lapkričio 11-oji, šventojo Martyno Turiečio liturginio minėjimo diena

Pranciškus

https://lvk.lcn.lt/naujienos/,447

Vasario 16-oji
02-162021

vasario16
Vasario 16 dieną, švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
 
Dėkokime Dievui už Tėvynė Lietuvą ir melskimės, kad ir toliau Dievo malonės būtų su Lietuvos žmonėmis.
 
Šv. Mišios
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba
 
Šią dieną šv. Komuniją galima priimti:
9.50; 11.00; 11.50; 13.00; 14.00; 14.55; 15.50; 17.00; 19.00; 19.50
 
Šią dieną Išpažintį galima atlikti:
10.30–11.45; 13.00–15.45; 19.00–19.45
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Pakartotinė registracija į 6 susitikimų ciklą: „Gailestingumas – perkeičianti Išpažinties sakramento galia.
02-152021

kursas ispazinties spaud222
Mieli Dievo Gailestingumo mylėtojai,

dėl techninių kliūčių dingo praeitos registracijos duomenys į susitikimų ciklą: „Gailestingumas – perkeičianti Išpažinties sakramento galia“. Kviečiame jus dar kartą užsiregistruoti. Dėl šio netikėto įvykio labai atsiprašome ir ir kviečiame dar kartą užpildyti registracijos formą.

Kviečiame jus į 6 susitikimų ciklą: „Gailestingumas – perkeičianti Išpažinties sakramento galia.“

Ši susitikimų serija yra skirta katalikams, norintiems pagilinti supratimą apie ypatingą Dievo Gailestingumo dovaną – Atgailos ir Susitaikinimo sakramentą. Tai puiki galimybė Išpažinties sakramentą padaryti reguliaria dvasinio gyvenimo praktika. Šioje susitikimų serijoje dalyviai atras gailestingumo kelius, kuriais Dievas ieško mūsų, kai mes nusidedame, o jis kviečia mus sugrįžti. Susitikimuose žvelgsime į sakramentą iš kunigo ir pasauliečio perspektyvos.

Šiems susitikimams yra būtina registracija (dalyvių skaičius ribotas).
Registracija (kviečiame užpildyti dar kartą (ir dar kartą atsiprašome): https://forms.gle/BeYZdxLJBvpG6vZy5

Prieš spaudžiant registruotis, kviečiame dar kartą pažiūrėti ar nepadarėte klaidų (ypač el. pašte). Registracijai pavykus, el. paštu gausite unikalų prisijungimą prie šių susitikimų. Prašome laišką išsisaugoti ir jo neplatinti, nes kitaip negalėsite prisijungti.

Susitikimai vyks šeštadieniais 18.00 val.

Pirmasis susitikimas: vasario 20 d. 18.00 val.
Vieta: per „Zoom“ platformą
Trukmė: apie 90 min.
Susitikimų metu privalo būti įjungta jūsų vaizdo kamera

Į susitikimus labai prašome nevėluoti ir pasiryžti dalyvauti visuose 6 susitikimuose </body></html>

Popiežiaus Pranciškaus žinia 29-osios Pasaulinės ligonių dienos proga
02-112021

ashwin vaswani 55k45BgfUF8 unsplash

Popiežiaus Pranciškaus žinia 29-osios Pasaulinės ligonių dienos proga

„Turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai“ (Mt 23, 8) 

Pasitikėjimo santykis kaip rūpinimosi ligoniais pagrindas

Brangūs broliai ir seserys,

29-osios Pasaulinės ligonių dienos minėjimas 2021 m. vasario 11-ąją, Lurdo Švč. Mergelės Marijos liturginio minėjimo dieną, yra tinkama proga atkreipti ypatingą dėmesį į ligonius, taip pat jais besirūpinančiuosius tiek sveikatos apsaugos institucijose, tiek šeimose ar bendruomenėse. Mąstau ypač apie tuos, kurie visame pasaulyje kenčia dėl koronaviruso pandemijos padarinių. Visiems, ypač vargingiausiems ir esantiems visuomenės paribiuose, reiškiu dvasinį artumą ir patikinu, kad Bažnyčia juos myli ir jais rūpinasi.

1. Šios Pasaulinės dienos tema kyla iš Evangelijos ištraukos, kur Jėzus kritikuoja veidmainius, kurie kalba, bet nedaro (plg. Mt 23, 1–12). Kai tikėjimas paverčiamas vien nevaisingu žaidimu žodžiais, nesiejamas su kito žmogaus istorija bei poreikiais, tuomet stinga sąryšio tarp išpažįstamo ir realiai išgyvenamo tikėjimo. Tai rimta grėsmė; todėl Jėzus pasitelkia stiprius žodžius, įspėdamas dėl pavojaus, kai žmogus paverčia stabu save patį. Jis sako: „Turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai“ (8 eil.).

Jėzaus nukreipta kritika į tuos, kurie „kalba bet nedaro“ (3 eil.), yra išganinga visada ir visiems, nes niekas nėra atsparus veidmainystės blogiui; tai didžiulis blogis, trukdantis mums skleistis kaip vienintelio Tėvo vaikams, pašauktiems gyventi visuotinėje brolybėje. 

Jėzus rodo veidmainystei visiškai priešingą elgsenos pavyzdį mūsų brolių ar seserų poreikių akivaizdoje. Jis siūlo sustoti, išklausyti, užmegzti tiesioginį ir asmeninį santykį su kitu žmogumi, pajausti jam ar jai empatiją bei užuojautą, leistis paliečiamam kito kančios, kad įsipareigotume jam patarnauti (plg. Lk 10, 30–35). 

2. Ligos patirtis leidžia mums pajusti savo pažeidžiamumą, o drauge ir įgimtą kitų žmonių poreikį. Vis aiškesnė tampa mūsų kaip kūrinių būklė ir akivaizdžiai išgyvename savo priklausomybę nuo Dievo. Kai sergame, mūsų protus ir širdis persmelkia netikrumas, baimė, o kartais net sąmyšis; atsiduriame bejėgiškumo situacijoje, kadangi mūsų sveikata nepriklauso nuo mūsų gebėjimų ar mūsų „rūpesčio“ (plg. Mt 6, 27).

Liga verčia užduoti prasmės klausimą, kuris tikėjimu adresuojamas Dievui: tuo klausimu ieškome naujo būties prasmingumo ar naujos krypties, ir kai kada ne iš karto pavyksta rasti atsakymą. Šiose varginančiose paieškose ne visada įstengia padėti mūsų bičiuliai ar šeimos nariai.

Šiuo atžvilgiu pamokoma yra biblinė Jobo figūra. Jo žmona ir bičiuliai neįstengia būti drauge jo nelaimėje; priešingai, jie kaltina jį, tuo dar sustiprindami jo vienišumą ir sumaištį. Jobas nugrimzta į apleistumo ir nesupratimo būseną. Tačiau būtent dėl to kraštutinio trapumo, Jobui atmetus bet kokią veidmainystę ir renkantis atvirumo kelią Dievo ir kitų žmonių atžvilgiu, jo atkaklus šauksmas pasiekia Dievą, kuris galiausiai atsiliepia, atverdamas prieš jį naują perspektyvą. Jis patvirtina, kad Jobo kentėjimas nėra bausmė; tai nėra nutolimo nuo Dievo ar jo abejingumo ženklas. Todėl iš sužeistos ir išgydytos Jobo širdies kyla pulsuojantis ir jaudinantis Viešpačiui skirtas pareiškimas: „Buvau girdėjęs gandus apie tave, bet dabar mano akys regi tave“ (Job 42, 5).

3. Liga visada turi veidą, ir ne vieną: jos veidas yra kiekvieno ligonio, taip pat tų žmonių, kurių nepaisoma, kurie jaučiasi atmesti, socialinio neteisingumo aukos, kurioms visuomenė negarantuoja pamatinių teisių (plg. Enciklika Fratelli tutti, 22). Dabartinė pandemija atskleidė daugybę trūkumų sveikatos apsaugos sistemose, taip pat teikiant ligoniams pagalbą. Seniems žmonėms, silpniausiems ir pažeidžiamiausiems ne visada užtikrinama prieiga prie sveikatos apsaugos, pagalba ne visuomet teikiama laikantis teisingumo. Tai priklauso nuo politinių sprendimų, išteklių administravimo būdo ir atsakingų pareigūnų angažavimosi. Investuoti lėšas į ligonių slaugą ir pagalbą jiems yra prioritetas, susijęs su principu, jog sveikata yra pirmaeilis bendrasis gėris. Tuo pat metu pandemija išryškino sveikatos apsaugos darbuotojų, savanorių, darbininkų, kunigų, vienuolių atsidavimą ir didžiadvasiškumą: jie profesionaliai, pasiaukodami, atsakingai ir rodydami artimo meilę teikė pagalbą, rūpinosi, slaugė, guodė ir tarnavo daugeliui ligonių bei jų šeimų. Tai tyli daugybė vyrų ir moterų, apsisprendusių žvelgti į tuos veidus, pasirūpinti pacientų žaizdomis, nes jie jautėsi esą jiems artimi dėl bendro priklausymo žmonijos šeimai. 

Artumas yra tikrai brangus balzamas, teikiantis paramą ir paguodą tiems, kurie kenčia ligoje. Būdami krikščionys artumą išgyvename kaip Jėzaus Kristaus, Gerojo Samariečio, meilės išraišką: jis užjausdamas tampa artimas kiekvienam nuodėmės sužeistam žmogui. Šventosios Dvasios veikimu vienydamiesi su juo esame pašaukti būti gailestingi kaip Tėvas ir mylėti ypač sergančius, silpnuosius ir kenčiančius brolius (plg. Jn 13, 34–35). Tą artumą išgyvename ne tik asmeniškai, bet ir bendruomeniškai: broliška meilė Kristuje suburia bendruomenę, kuri geba gydyti, nė vieno neapleidžia, bendruomenę, kuri įtraukia ir priima, ypač pačius silpniausius. 

Čia norėčiau priminti, koks reikšmingas broliškas solidarumas, konkrečiai besireiškiantis per tarnavimą ir galintis įgyti įvairių pavidalų, kurie visi orientuoti į artimo palaikymą. „Tarnauti reiškia rūpintis silpnaisiais mūsų šeimose, mūsų visuomenėje, mūsų tautoje“ (Homilija Havanoje, 2015 m. rugsėjo 20 d.). Taip įsipareigodamas, konkretaus silpniausiųjų žvilgsnio akistatoje kiekvienas gali „palikti nuošalyje savo troškimus, lūkesčius, siekius, norą būti visagaliam. <...> Tarnavimas visuomet žvelgia į brolio veidą, paliečia jo kūną, jaučia jo artumą, o kai kuriais atvejais net jį „pakenčia“ ir siekia brolį ugdyti. Todėl tarnavimas niekuomet nėra ideologinis, nes tarnaujama ne idėjoms, bet žmonėms“ (ten pat).

4. Geram gydymui esmingai svarbus santykio aspektas, nes jo dėka įmanomas visuminis požiūris į ligonį. Jei atsižvelgiama į šį aspektą, gydytojams, slaugytojams, specialistams ir savanoriams yra lengviau rūpintis kenčiančiais ir lydėti juos gijimo procese. Tai vyksta per pasitikėjimu grindžiamą tarpasmeninį santykį (Nauja sveikatos apsaugos darbuotojų chartija [2016], 4). Reikia sudaryti paktą tarp tų, kuriems reikia slaugos, ir tų, kurie jais rūpinasi; šis paktas turi būti grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba, nuoširdumu ir atvirumu, siekiant įveikti bet kokias gynybines užtvaras, kad ligonio orumas būtų dėmesio centre, kad būtų saugomas sveikatos apsaugos darbuotojų profesionalumas ir palaikomi geri santykiai su pacientų šeimomis.

Santykį su ligoniu gaivina būtent Kristaus meilėje glūdinti neišsemiama motyvacijos ir jėgos versmė: per tūkstantmetę istoriją tai liudija vyrai ir moterys, tapę šventaisiais per tarnavimą ligoniams. Iš Kristaus mirties ir prisikėlimo slėpinio kyla ta meilė, kuri gali suteikti tikrąją prasmę tiek paciento, tiek juo besirūpinančių situacijai. Apie tai daug kartų liudija Evangelija, parodydama, jog Jėzaus įvykdyti išgydymai yra ne maginiai gestai, bet visuomet  susitikimo ir tarpasmeninio santykio vaisius, kai Jėzaus duodama Dievo dovana atitinka ją priimančio žmogaus tikėjimo atsaką; tai apibendrina Jėzaus dažnai kartojami žodžiai: „Tavo tikėjimas tave išgelbėjo.“

5. Brangūs broliai ir seserys, Jėzaus mokiniams paliktas meilės įsakymas konkrečiai įgyvendinamas taip pat per santykį su ligoniais. Visuomenė yra tuo žmoniškesnė, kuo labiau geba pasirūpinti savo silpnais ir kenčiančiais nariais, ir tai daro veiksmingai gaivinama broliškos meilės. Siekime šio tikslo ir padarykime, kad niekas neliktų vienišas, nesijaustų atmestas ar apleistas.

Pavedu Marijai, Gailestingumo Motinai ir Ligonių Sveikatai, visus ligonius, sveikatos apsaugos darbuotojus ir visus tuos, kurie rūpinasi kenčiančiaisiais. Tegul ji iš Lurdo grotos ir iš daugybės pasaulyje jai dedikuotų šventovių palaiko mūsų tikėjimą ir mūsų viltį, tepadeda ji mums rūpintis vienas kitu su broliška meile. Visiems ir kiekvienam iš visos širdies teikiu palaiminimą.

Roma, Šv. Jono bazilika Laterane, 2020 m. gruodžio 20 d., IV Advento sekmadienis

Pranciškus

https://lvk.lcn.lt/naujienos/,441

Pasaulinės ligonių dienos šv. Mišios
02-112021

148525490 2245837625546242 2071194475302031100 n
Ketvirtadienį – Pasaulinė ligonių diena, kai meldžiame kantrybės ir sveikatos ligoniams, o gydytojams bei slaugytojams – atsidėjimo ir meilės.
 
Šią dieną 12 val. Dievo Gailestingumo šventovėje šv. Mišias šia intencija aukos vyskupas Darius Trijonis.
 
Kviečiame kartu jungtis į maldą stebint šv. Mišių transliaciją: http://gailestingumas.lt/media/tiesiogine-transliacija/ arba Dievo Gailestingumo šventovės youtube kanale.
 
Šv. Mišios kitu laiku:
10.00 ir 20.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba

Šv. Agota, mergelė, kankinė
02-052021

nicholas barbaros 5k Sr8exiaU unsplash Recovered
Vasario 5 d. minėsime šv. Agotą, mergelę, kankinę.
 
Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249–251). Kadangi buvo sudeginta, šv. Agotos duona ir šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.
 
Palaimintą duoną galėsite surasti šventovėje visą dieną.
 
Šv. Mišios:
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba
 
Šią dieną išpažinčių klausoma:
10.30–11.45; 13.00–15.45; 19.00–19.45; 21.00–21.45
 
Šią dieną šv. Komuniją galima priimti:
9.50; 11.00; 11.50; 13.00; 14.00; 14.55: 15.50; 17.00; 19.00; 19.50; 21.00; 21.50
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)
02-022021

nicola fioravanti UrAKbpKnak8 unsplash1
Rytoj, vasario 2 d., Bažnyčioje švęsime Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias).
 
Ši šventė graikų vadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – „šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“.
 
Ši diena taip pat yra pašvęstojo gyvenimo diena, kviečiame melstis už vienuolius, vienuoles ir už naujus pašaukimus,
 
Šią dieną yra laiminamos žvakės, kurias galėsite visą dieną surasti šventovėje.
 
Šv. Mišios:
10:00, 12:00, 20:00 – lietuvių kalba,
16:00 – lenkų kalba
 
Šią dieną šv. Komuniją galima priimti:
9:50; 11:00; 11:50; 13:00; 14:00; 14:55: 15:50; 17:00; 19:00; 19:50
 
Išpažintį atlikti:
10:30–15:45; 19:00–19:45
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas
01-272021

Jerzy Matulewicz
Šiandien, sausio 27 d., Bažnyčioje minime pal. Jurgį Matulaitį.
 
Palaimintasis Jurgis Matulaitis gimė 1871 m. Lūginėje (Marijampolės sav.), mirė 1927 m. Studijavo Kielcų ir Varšuvos kunigų seminarijoje, Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1898 m. įšventintas kunigu. Nuo 1907 m. – Petrapilio dvasinės akademijos profesorius. 1909 m. atnaujino Marijonų vienuoliją, parašė jos įstatus. 1918–1925 m. – Vilniaus vyskupas. 1925–1927 m. – arkivyskupas, apaštalinis vizitatorius Lietuvoje. Parengė Lietuvos Bažnytinės provincijos projektą, Lietuvos ir apaštalų Sosto konkordatą. 1987 m. popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbtas palaimintuoju. (Daugiau informacijos: https://bit.ly/3sVSOaV)
 
Šv. Mišios:
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba.
 
Šiandien išpažintį galima atlikti:
10:30–11:45; 15:00–15:45; 19:00–19:45
 
Šiandien šv. Komuniją galima priimti:
9:50; 11:00; 11:50; 13:00; 14:55; 15:50; 17:00; 19:00; 19:50
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Šv. apaštalo Pauliaus atsivertimas
01-252021

Rembrandt Apostle Paul WGA19120
Šiandien, sausio 25 d., Bažnyčioje švenčiame šv. apaštalo Pauliaus, atsivertimą.
 
Didysis tautų apaštalas šv. Paulius gimė Kilikijos mieste Tarse, dabartinėje pietų Turkijoje. Jam buvo duotas pirmojo hebrajų karaliaus vardas – Saulius. Augo kaip privilegijuotas Romos pilietis, laikėsi Mozės Įstatymo. Jis nepažinojo Kristaus ir nepriklausė prie pirmųjų Dvylikos, paties Jėzaus pakviestų apaštalų. Paulius buvo išsilavinęs vyras ir priklausė fariziejų sektai. Iš pradžių smarkiai persekiojo krikščionis manydamas, kad taip pasitarnaus Dievui. Apie apaštalo Pauliaus atsivertimą skaitykite Apd 9, 1–22.
 
Daugiau apie apaštalo Pauliaus atsivertimą galite paskaityti čia: https://bit.ly/3sSx9jN
Šią dieną, taip pat, baigiasi maldų už krikščionių vienybę oktava.
 
Šv. Komuniją galima priimti:
9:50; 11:00; 11:50; 13:00;14:55; 15:50; 17:00; 19:00; 19:50
Išpažintį galima atlikti:
10:30–11:45; 15:00–15:45; 19:00–19:45
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Katechezė „Apaštalo Pauliaus atsivertimas: iš tamsos į šviesą“
01-242021

kat 01 24

Sausio 24 d., ruošdamiesi šv. apaštalo Pauliaus atsivertimo šventei, kviečiame į nuotolinę katechezę „Apaštalo Pauliaus atsivertimas: iš tamsos į šviesą“.

Šioje katechezėje išgirsime apie ap. Pauliaus tapatybę, kaip jis save suvokė: kaip fariziejų, kaip teisų, nepriekaištingai įstatymo besilaikantį, kilusį iš Izraelio tautos. Girdėsime apie ap. Pauliaus atsivertimą, sutikus Kristų bei atsivertimą, kaip universalią krikščionio patirtį. O taip pat, apie tai, kad mus iš tamsos į šviesą išveda Kristus.

Katechezė vyks sausio 24 d. 14.00 val. Gailestingumas facebook paskyroje
Katechezę ves klier. Martynas Kandratavičius

Kviečiame dalyvauti ir pasidalinti šia žinia su draugais

Dievo Žodžio sekmadienis
01-242021

Dievo Zodzio S

Šį sekmadienienį, sausio 24 d., Bažnyčia mini Dievo Žodžio sekmadienį.

Vatikano II Susirinkimas moko: „Bažnyčia visuomet gerbė dieviškuosius Raštus taip, kaip ir patį Viešpaties kūną, nesiliaudama, ypač šventoje liturgijoje, imti ir teikti tikintiesiems gyvenimo duoną tiek nuo Dievo žodžio, tiek nuo Kristaus kūno stalo“ (Dei Verbum, 21).

Nuolatinis Šventojo Rašto skaitymas ir dalyvavimas Eucharistijoje leidžia atpažinti mus siejantį tarpusavio priklausomybės ryšį. Kaip krikščionys esame viena tauta, žengianti per istoriją, esame stiprūs mums kalbančio ir mus maitinančio Dievo buvimu tarp mūsų. Biblijai skirti dieną derėtų ne tik „kartą per metus“, bet ir diena iš dienos visus metus; mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Šventasis Raštas ir sakramentai yra neatskiriamai susiję tarpusavyje. Kai Dievo žodis įvesdina į sakramentus ir juos nušviečia, jie aiškiau pasirodo kaip kelionės tikslas, kur pats Kristus atveria protą ir širdį, leisdamas atpažinti savo išganingą veikimą. Šiame kontekste nedera pamiršti Apreiškimo knygos mokymo. Ten mokoma, kad Viešpats stovi prie durų ir beldžia. Jei kas išgirsta jo balsą ir atveria duris, jis užeina ir kartu vakarieniauja (plg. Apr 3, 20). Jėzus Kristus beldžiasi į mūsų duris per Šventąjį Raštą; jei klausomės ir atveriame proto bei širdies duris, jis įžengia į mūsų gyvenimą ir pasilieka su mumis. (Aperuit illis, 2019 m.)

Šv. Mišios:
10.00, 12.00, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba.

Išpažintį galima atlikti:
11:00 - 11:45; 13:00-14:00; 15:00-15:45; 19:00-19:45

Šv. Komuniją galima priimti:
9:50; 11:00; 11:45; 13:00; 14:00; 14:55; 15:50; 17:00; 17:50; 19:00; 19:50

Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk

Tarptautinė konferencija „Į ateitį su Jonu Pauliumi II“
01-152021

JPII konferencija online 325x170

Sausio 15–17 dienomis internete vyks Krokuvos arkivyskupo globojama tarptautinė konferencija „Į ateitį su Jonu Pauliumi II“, skirta paminėti šimtąsias Karolio Vojtylos gimimo metines. Dalyviai kviečiami registruotis ir internetu klausyti tris dienas vyksiančių paskaitų, liudijimų, susitikimų. Konferencija vyks anglų, italų, lenkų kalbomis.

Virtualus renginys yra skirtas visiems – nuo trokštančių aukšto akademinio lygio iki paprastų Jono Pauliaus II asmenybės mylėtojų. Organizatoriai tiki, kad kuo daugiau žmonių dalyvaus, tuo geriau sklis Jono Pauliaus II žinia. Tai bus proga pagarbinti Viešpatį ir statyti tiltus Bažnyčioje dabartiniu metu. Būtent dėl to renginio registracija atvira visiems, norintiems dalyvauti, be dalyvio mokesčio.

Konferencijose kalbės vienas iš renginio globėjų Krokuvos arkivyskupas metropolitas Marek Jedraszewski, Vengrijos primas kardinolas Peter Erdo, Lisabonos patriarchas kardinolas Manuel Clemente, Maskvos arkivyskupas Paolo Pezzi, taip pat Lietuvos žmonėms žinomas prof. George Weigel iš JAV ir daugelis kitų šv. Jono Pauliaus II minties tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių.

Dalyviai trijų dienų konferencijose kviečiami kasdien skirti tris valandas. Susitikimas internete bus tarptautinis, su kalbėtojais iš skirtingų žemynų. Kiekviena sesija bus sudaryta iš keturių kalbų. Pirma diena skiriama antropologijai, antra – šeimai ir visuomenei, trečia diena – Bažnyčios gyvenimui ir tikėjimui.

Visa informacija apie renginį  ir nuoroda į registraciją skelbiama čia:

https://conference.diecezja.pl/ anglų kalba

https://konferencja.diecezja.pl/ lenkų kalba

Vilniaus arkivyskupijos informacija

http://www.vilnensis.lt/tarptautine-konferencija-i-ateiti-su-jonu-pauliumi-ii-anglu-lenku-italu-kalbomis/

Laisvės gynėjų diena
01-132021

laisves gyn diena
Rytoj, Sausio 13 d., minėsime Laisvės gynėjų dieną.
 
Šią dieną, melskimės už Tėvynę Lietuvą, dėkokime Dievui už tai, kad 30 metų jau esame laisvi. Prisiminkime maldose žuvusius Laisvės gynėjus ir visus, kurie gynė Lietuvos laisvę. Meskimės už visus, kurie jau gimė laisvoje Lietuvoje, kad jie ir toliau puoselėtų ir brangintų savo Tėvynę.
 
Šv. Mišios:
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba.
 
Išpažintys klausomos: 10.30–11.45, 15.00–15.45, 19.00–19.45.
 
Šv. Komuniją galima priimti: 9.50, 11.00, 11.50, 13.00, 14.55, 15.50, 17.00, 19.00, 19.50.
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Šv. Komunijos ir Išpažinčių laikai nuo sausio 11 d.
01-112021

communion 2110404 1920
Skelbiame Išpažinčių klausymo ir Komunijos priėmimo laikus Dievo Gailestingumo šventovėje nuo 2021 sausio 11 d.:

Išpažintį galima atlikti:

Pirmadienis – 10.30–11.45; 15.00–15.45; 19.00–19.45
Antradienis – 10.30–11.45; 13.00–15.45; 19.00–19.45
Trečiadienis – 10.30–11.45; 15.00–15.45; 19.00–19.45
Ketvirtiadienis – 10.30–11.45; 13.00–15.45; 19.00–19.45
Penktadienis – 10.30–11.45; 13.00–15.45; 19.00–19.45; 21.00–21.45
Šeštadienis – 10.30–11.45; 15.00–15.45; 19.00–19.45
Sekmadienis – 11.00–11.45; 13.00–14.00; 15.00–15.45;
19.00–19.45
 
Šv. Komuniją galima priimti:

Pirmadienis – 9.50; 11.00; 11.50; 13.00; 14.55; 15.50; 17.00; 19.00; 19.50
Antradienis – 9.50; 11.00; 11.50; 13.00; 14.00; 14.55; 15.50; 17.00; 19.00; 19.50
Trečiadienis – 9.50; 11.00; 11.50; 13.00; 14.55; 15.50; 17.00; 19.00; 19.50
Ketvirtiadienis – 9.50; 11.00; 11.50; 13.00; 14.00; 14.55: 15.50; 17.00; 19.00; 19.50
Penktadienis – 9.50; 11.00; 11.50; 13.00; 14.00; 14.55: 15.50; 17.00; 19.00; 19.50; 21.00; 21.50
Šeštadienis – 9.50; 11.00; 11.50; 13.00; 14.55; 15.50; 17.00; 19.00; 19.50
Sekmadienis – 9.50; 11.00; 11.45; 13.00; 14.00; 14.55; 15.50; 17.00; 17.50; 19.00; 19.50

 

Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

 

Kristaus Krikštas
01-102021

Kristaus Krikstas

Šiandien, sausio10 d. Bažnyčioje švenčiame Kristaus Krikštą.

„Jėzus pasikrikštijo, tačiau pats niekada nėra pakrikštijęs nė vieno žmogaus. Šis faktas kelia susidomėjimą, tačiau yra lengvai suprantamas, įsigilinant į Jėzaus mokymą. Jėzui rūpėjo ne krikštyti, o atleisti, ir šia prasme svarbi yra ne apeiga, o jos prasmė.

Krikštas tapo naujo Jėzaus gyvenimo etapo pradžia – tam tikras lemtingas posūkis. Nuo tada prasidėjo Evangelijos skelbimas, viešasis Jėzaus gyvenimas. Evangelijos – gerosios Naujienos svarbiausia žinia yra tai, jog Dievas nėra toks, kokį Jį iki tol įsivaizdavo žmonės.“ (Vatican News)

Šv. Mišios:
10.00, 12.00, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba

Išpažinčių klausoma:
11.00–11.45, 13.00–14.00, 17.00–18.00, 19.00–19.45.

Šv. Komuniją galima priimti
9.50, 11.00, 11.50, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45.

Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

 

Trijų Karalių iškilmė
01-062021

advent 514849 1920
Sausio 6 d. Bažnyčioje švęsime Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę.
 
Viešpaties Apsireiškimo (graikiškai – Epifanijos) iškilmėje garbinamas trigubas didžiojo Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimas: Betliejuje jį pagarbino išminčiai, Jordane jį pakrikštijo Jonas, Galilėjos Kanos vestuvėse paversdamas vandenį vynu jis apreiškė savo garbę.
 
Šią dieną laiminami smilkalai ir kreida (juos galėsite rasti šventovėje).
 
Šv. Mišios
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba
 
Išpažinčių klausoma
10.45–11.45, 13.00–14.50, 17.00–19.45
 
Šv. Komuniją galima priimti
9.50, 11.00, 11.50, 13.00, 14.00, 14.50, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems
01-062021

default news

Brangūs tikintieji,

Šiuo sunkiu laiku Kalėdų šventes sutikome kitaip nei įprastai. Saugodami vieni kitų sveikatą ir gyvybę, atsisakėme įprasto susibūrimo į iškilmingas pamaldas. Dėkojame visiems už supratimą, kantrybę ir už atsakingą laikyseną.

Baigiantis metams tikėjomės, kad bus galimybė sugrįžti į tvarką, kuri mūsų bažnyčiose galiojo karantino metu iki praeitų metų gruodžio 16-os dienos, kai pamaldose, laikantis būtinų saugumo reikalavimų, dalyvaudavo ribotas skaičius žmonių. Tad metų pabaigoje buvome nutarę šią tvarką sugrąžinti pasibaigus Kalėdų laikui – nuo sausio 11 dienos.
Visgi naujųjų metų pradžia parodė, kad pandeminė situacija Lietuvoje išlieka pakankamai rimta. Vyriausybės priimti griežtesni apribojimai, iš pradžių skirti tik šventiniam laikotarpiui, buvo pratęsti iki numatytos karantino pabaigos.

Tad atsižvelgdami į esamą situaciją, šiandien priėmėme sprendimą dar neatnaujinti viešų pamaldų bažnyčiose, dalyvaujant tikintiesiems. Tai yra, nuo 2020 m. gruodžio 16 d. mūsų bažnyčiose galiojančią tvarką pratęsiame iki 2021 m. sausio 31 d., su galimybe ją švelninti ir anksčiau, jei greičiau būtų sulaukta ryškesnių teigiamų pokyčių. Tuo būdu solidarizuojamės su visais, kuriems šis laikas yra itin sunkus, ypač su ligoniais, gydytojais, slaugytojais.

Suprantame, kokia svarbi mums visiems yra sielovadinė pagalba. Primename, kad bažnyčios išlieka atviros privačiai tikinčiųjų maldai. Laidotuvių šv. Mišios ar kiti sakramentai švenčiami tik artimiausių šeimos narių aplinkoje. Susitarus su kunigu, yra galimybė atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją.

Šiandien švenčiame Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę. Ji kalba mums apie Dievą, apsireiškiantį visų tautų žmonėms, apie Jo šviesą, pasiekiančią net ir toli, giliose tamsybėse esančius. Šios dienos iškilmė taip pat kreipia mūsų žvilgsnį į Išminčius, atsiliepiančius į Dievo apsireiškimą ir ateinančius į susitikimą su Juo kuklioje prakartėlėje. Jokie sunkumai negali mūsų atskirti nuo Dievo. Mūsų malda tegul veda į gyvą tikėjimo liudijimą, kasdienybėje parodant daugiau solidarumo ir atjautos vieni kitiems. Juk ten, kur yra gailestis ir meilė, ten yra Dievas.

Lietuvos vyskupai

Šv. Komunijos priėmimo ir išpažinčių laikai sausio 4–10 d.
01-042021

kom 0410
Skelbiame šios savaitės (sausio 4–10 d.) šv. Komunijos priėmimo ir išpažinčių laikus.
 
Sausio 4–5 ir 7–9 d.
 
Išpažinčių klausoma
10.30–11.45 ir 19.00–19.45
Šv. Komuniją galima priimti
9.50, 11.00, 11.50, 13.00, 17.00, 19.00, 19.50
 
Sausio 6 d. (Trijų Karalių iškilmė)
 
Išpažinčių klausoma
10.45–11.45, 13.00–14.50, 17.00–19.45
Šv. Komuniją galima priimti
9.50, 11.00, 11.50, 13.00, 14.00, 14.50, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45
 
Sausio 10 d. (Sekmadienis)
 
Išpažinčių klausoma
11.00–11.45, 13.00–14.00, 17.00–18.00, 19.00–19.45
Šv. Komuniją galima priimti
9.50, 11.00, 11.50, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45
 
Primename, kad Lietuvos vyskupų sprendimu, dėl epidemiologinės situacijos šalyje, iki sausio 10 d. nevyksta jokios viešos pamaldos, o tikintieji yra kviečiami į šv. Mišių auką jungtis transliacijos pagalba.
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12. Vilnius

Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė
01-012021

Svc. M. Marija
Sausio 1 d., Bažnyčia švenčia Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmę.
 
Šią dieną minima taip pat ir Pasaulinė taikos diena. Kviečiame paskaityti Popiežiaus Pranciškaus žinią 54-osios Pasaulinės taikos dienos proga: spausti čia
 
Šią dieną taip pat giedamas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ himnas: spausti čia
 
Viešpaties Gimimo aštuntoji diena ir pagal Izraelio apeigas Jam vardo suteikimo diena, Šventosios Dievo Gimdytojos, kurią Efezo Visuotinis Susirinkimas (431 m.) paskelbė Theotókon, iškilmė, nes iš jos Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp žmonių, buvo Dievo Sūnus, Taikos Kunigaikštis, kuriam duotas Vardas yra aukščiausias iš visų vardų.
 
Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant arba recituojant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“
 
Šv. Mišios:
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba,
16.00 – lenkų kalba
 
Išpažinčių klausoma:
10.30–11.45, 12.45–14.00, 16.45–19.45.
 
Šv. Komuniją galima priimti:
11.00, 11.45, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45.
 
Šv. Mišių šventovės durys bus uždarytos. Visu kitu laiku šventovė atvira 24/7.
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Padėkos šv. Mišios už 2020 metus
12-312020

padekos 1
Gruodžio 31 d. 23.00 val. kviečiame drauge dėkoti Dievui už 2020 metus.
Praėjus 30 min. po šv. Mišių bus galima priimti šv. Komuniją.
 
Dėkokime Dievui kartu už šiuos 2020 metus, už gautas malones, už stiprybę ir kantrybę. Dėkokime už naujas pamokas ir iššūkius, kurių dėka turėjome galimybę augti meilėje, viltyje ir tikėjime. Kviečiame visus šiuos metus užbaigti su malda. Tegul šie metai būna užbaigti su Dievo palaiminimu.
 
Šv. Mišių metu bus giedamas „Tave, Viešpatie, garbinam“ padėkos himnas: https://bit.ly/2WYWZUs
 
Šv. Mišių metu šventovės durys bus užvertos, kviečiame šv. Mišiose dalyvauti internetinės transliacijos pagalba.
Šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk

Aliejai iš Šventosios Žemės
12-262020

132637281 205213934612408 7033753280783052669 n
Šv. Kalėdų iškilmėje užgimusį Viešpatį aplanko ne tik piemenys, bet ir išminčiai, kurie atnešė Jėzui dovanų. (Trijų karalių iškilmę dar švęsime).
 
Šia proga, Dievo Gailestingumo šventovę pasiekė aliejai iš Šventosios žemės: Miros, Magdalenos Nardo, Rožių ir Frankinceso, visi 100%.
 
Visus šiuos aliejus rasite Šventovės zakristijoje.
 
Miros aliejus: Jis buvo viena iš dovanų, kurias Jėzui atnešė išminčiai (Mt 2:11); kurį sumaišęs su alavijo mišiniu Nikodemas atsinešė prie Jėzaus kapo (Jn 19,39). Taip pat, Senajame Testamente galime skaityti apie šio aliejaus naudojimą kvėpinimuisi (Est 2:12, Pat 7:17), vadinamą džiaugsmo aliejumi (Ps 45:8). Magdalenos Nardas: patepimas šiuo aliejumi yra aprašomas Mt 26:6-13; Mk 14:3-9; Jn 12:1-8. Rožių aliejus: Šis nuostabiai kvepiantis ir žydintis augalas yra minimas Sir 24:14 ir Sir 39:13. Frankinceso aliejus skirtas tiems, kurie nori į savo namus parsinešti natūralaus, švelnaus smilkalų kvapo.

Su šv. Kalėdomis
12-252020

IMG 3861
Dievo Gailestingumo šventovės rektorius kun. Povilas Narijauskas sveikina Jus su šv. Kalėdomis
 
Sveiki sulaukę šv. Kalėdų. Pastaraisiais metais mes buvome kviečiami gyventi kitaip, keliauti kitaip, švęsti kitaip {...} ir šiandien mes turime Kalėdas kitaip. {...} Apsispręsti gyventi kitaip, t.y. pilnai gyvenimą gyventi. Juk kitaip nėra blogai, jei į viską žiūriu užgimusio Jėzaus šviesoje. Būkite pasveikinti, būkite džiugūs ir sveiki, mieli, brangūs ir ištikimi Dievo Gailestingumo mylėtojai ir skelbėjai. Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!
 
Video sveikinimas (spausti čia)

Šv. Komunijos priėmimo laikas šventiniu laikotarpiu
12-242020

IMG 4973
Brangūs broliai ir sesės Kristuje,
 
skelbiame išpažinčių ir šv. Komunijos priėmimo laikus Dievo Gailestinumo šventovėje, šiuo šventiniu laikotarpiu.
 
Gruodžio 24 d.
Šv. Komuniją galima priimti: 11.45, 13.00, 14.00, 19.45 ir 21.30 val.
Išpažintys klausomos: 10.30–11.45 ir 12.45–14.00 val.
 
Gruodžio 25 – sausio 3 d.
Šv. Komuniją galima priimti:11.00, 11.45, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45.
Išpažintys klausomos: 10.30–11.45, 12.45–14.00, 16.45–19.45.
 
Dievo Gailestingumo šventovė. Dominikonų g. 12, Vilnius

Šv. Mišių ir išpažinčių tvarka šventiniu laikotarpiu
12-182020

Plakatas A1 atviras naujas

Brangūs Dievo Gailestingumo šventovės maldininkai, skelbiame jums šv. Mišių bei išpažinčių klausymo laikus šventiniu laikotarpiu.

Šv. Mišios įprastomis dienomis:*

I–VI 10.00 (LT), 12.00 (LT), 16.00 (PL), 20.00 (LT).
VII 10.00 (LT), 12.00 (LT), 16.00 (PL), 18.00 (LT), 20.00 (LT).

Šv. Mišios švenčių dienomis:*

12.24 10.00 (LT), 12.00 (LT), 20.00 (LT) – Kristaus gimimo vigilija.
12.25 10.00 (LT), 12.00 (LT), 16.00 (PL), 20.00 (LT).
12.26 10.00 (LT), 12.00 (LT), 16.00 (PL), 20.00 (LT).
12.31 10.00 (LT), 12.00 (LT), 16.00 (PL), 20.00 (LT) ir 23.00 (LT).
(23.00 val. Padėkos šv. Mišios už praėjusius metus ir maldos už ateinančius metus)
01.01 10.00 (LT), 12.00 (LT), 16.00 (PL), 20.00 (LT).

Dievo Gailestingumo valanda:*

I–VII 15.00 (LT), 15.45 (PL).

Išpažinčių klausymas:

I–VII 10.30–11.45, 12.45–14.00, 16.45–19.45.
(12.24 16.45–19.45 išpažintys nebus klausomos.)

Šv. Mišių ir Gailestingumo valandos metu šventovės durys bus uždarytos. Visu kitu laiku šventovė atvira 24/7.

Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk

Kvietimas padovanoti Jėzui dovaną (vaikams ir jaunimui)
12-132020

kvietimas Recovered
Šiandien švenčiame nuostabų III Advento sekmadienį, kuris dar vadinamas Gaudete, džiaugsmo sekmadieniu.
 
Laukiant šv. Kalėdų, kviečiame vaikus ir jaunimą nupiešti Jėzui dovaną, ką norėtų padovanoti Jėzui Jo gimimo proga. Tegul vaikams šis likęs laukimas būna džiugus, viltingas ir primenantis, kad švenčiame Jėzaus gimimą.
 
Piešinius kviečiame nufotografuoti ar nuskenuoti ir atsiųsti el. paštu: gailestingumorektoratas@gmail.com iki gruodžio 24 d. 15.00 val. Visi piešiniai bus patalpinti „Gailestingumas“ facebook paskyroje gruodžio 25 d.
 
O štai ką padovanojo išminčiai:
Išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. (Mt 2, 9-11)

Advento kelionė
11-292020

Advento kelione

Kviečiame 2020 metų Adventą keliauti drauge su Dievo Gailestingumo šventove. Ruoškimės drauge mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimui.

Kviečiame užrašyti savo vardą ir el. pašto adresą į kurį kiekvieną dieną gausite šios kelionės žingsnį. Kviečiame užrašyti paspaudus čia.

Kasdien ruošime savo protą ir širdį per maldą ir darbus. Tegul šis laukimas būna pilnas džiaugsmo, maldos ir širdies perkeitimo.

Adventas, sakė Pranciškus, tai ir proga apvalyti mūsų viltį, atsiminti, kad keliaujame į ateityje mūsų laukiantį galutinį susitikimą su Viešpačiu. „Viešpats, kuris gimdamas pas mus atėjo, sugrįš. Tikrai sugrįš ir mūsų paklaus: „Koks buvo tavo gyvenimas?“ Kiekvienas asmeniškai su juo susitiksime. Šiandien mes asmeniškai su Viešpačiu susitinkame Eucharistijoje. Dabar mes negalime su juo susitikti taip, kaip per pirmąsias Kalėdas prieš du tūkstančius metų. Aną susitikimą galime tik minėti. Tačiau kai jis sugrįš, tuomet susitiksime su juo asmeniškai. Dėl to ir turime nuskaistinti mūsų viltį.“

Adventas Dievo Gailestingumo šventovėje
11-292020

Adventas
Lapkričio 29 d. pradėjome Adventą. Tai laukimo laikas, kuris turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. „Budėjimas ir malda – tai svarbiausi advento žodžiai. Viešpats atėjęs pas mus istorijoje, gimęs Betliejuje, ateis laikų pabaigoje ir kiekvieno mūsų gyvenimo pabaigoje. Jis ir kiekvieną dieną pas mus ateina. Jis pas mus ateina kiekvienu mūsų širdį pasiekiančiu Šventosios Dvasios įkvėpimu.“– popiežius Pranciškus
 
Šį Adventą kiečiame keliauti kartu ir primename, kad galite užsiprenumeruoti šios kelionės žingsnius: https://bit.ly/39jSgUN
 
Viso Advento metu Kalėdaičius ir maldą Kūčių stalui rasite šventovės zakristijoje (kievieną dieną nuo 8.00 iki 21.00 val.). Parsineškime juos Kūčių vakarui, laužykime ir prisiminkime, kad esame viena šeima Jėzuje Kristuje.
 
Šv. Mišių laikas:
I–V 10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba
VI 10.00, 12.00 – lietuvių kalba
VI 18.00, 20.00 – lietuvių kalba (sekmadienio šv. Mišių liturgija)
VII 8.45 (Rarotinės šv. Mišios), 10.00, 12.00, 13.45, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba;
I–VII 16.00 – lenkų kalba.
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk

Dėl agresyvaus neblaivių išmaldos prašytojų elgesio
11-282020

B9D533D0 3014 4466 B4AA 6EE341CBA615 2

Dėl agresyvaus neblaivių išmaldos prašytojų elgesio

Mieli Dievo Gailestingumo šventovės maldininkai, jau kurį laiką galėjome stebėti, kaip Šventovės išmaldos prašančiųjų elgesys įžūlėja, kaip jie iškeikia ir grąsina šventovėje besilankantiems, kaip ne kartą yra trikdę pamaldas. Daug kartų buvo bandyta ir kalbėtis su jais ir kviesti pagalbos 112 numeriu. Tačiau situacija tik blogėjo. Po trečiadienio įvykių, kurių metu buvo trumpam sustabdytos šv. Mišios, nes pamokslininko balsas Šventovėje buvo girdėti prasčiau nei neblaivaus ir argresyvaus nuolatinio išmaldos prašytojo, beri po to buvusių jo išpuolių prieš maldininkus, nutarėme kreiptis su pagalbos prašymu į Vilniaus apskrities VPK Vilniaus m. 3 PK viršininką Donaldą Dubaką. Kadangi rašte kreipiamasi bendruomenės vardu, tai kviečiame jus elektroniškai pasirašyti po šiuo prašymu, nes tik veikdami kartu galėsime pasiekti rezultatų. Parašai bus renkami iki pirmadienio (11,30) 14 val.

Dėkui už jūsų bendrystę.

kun. Povilas Narijauskas 

Norėdami pasirašyti, spauskite čia.

Dievo Gailestingumo šventovėje lankėsi Lietuvos ir Lenkijos pirmosios ponios
11-172020

dsc 6068

Vakar, lapkričio 17 d. Dievo Gailestingumo šventovėje lankėsi Lietuvos pirmoji ponia Diana Nausėdienė ir Lenkijos pirmoji ponia Agata Kornhauser-Duda. Vizitas prasidėjo abiejų damų asmenine malda. Po to šventovės rektorius kunigas Povilas Narijauskas papasakojo apie Dievo Gailestingumo paveikslo istoriją ir apreiškimus. Agata Kornhauser-Duda taip pat pasidalino mintimis apie Dievo Gailestingumo žinią. Pokalbis su pirmosiomis poniomis buvo šiltas, jautrus ir kiek ilgesnis, nei buvo planuotas. Vizito metu Dievo Gailestingumo šventovė iš Lenkijos prezidento žmonos gavo pateną. Dievo Gailestingumo šventovė pirmosioms ponioms padovanojo Gailestingojo Jėzaus paveikslo reprodukciją bei Gailestingumo šventovės ansamblio naujai išleistą kompaktinę plokštelę.

Informacija karantino laikotarpiui
11-072020

Misios karantino naujas naujas
Blogėjant epidemiologinei situacijai šalyje ir nuo šeštadienio įvedant nacionalinį karantiną, keičiasi ir lankymosi bažnyčioje tvarka.
 
Nuo šeštadienio Dievo Gailestingumo šventovėje rasite sužymėtas sėdėjimo vietas, esant visoms užimtoms į šventovę prašome neiti.
 
Trokštant, kad visi norintieji galėtų ateiti sekmadienį į bažnyčią, pridedamas papildomas šv. Mišių laikas.
 
Šeštadienį:
18.00, 20.00 – lietuvių kalba.
(Šeštadienio vakare yra švenčiama sekmadienio šv. Mišių liturgija)
Sekmadienį:
 
8.45, 10.00, 12.00, 13.45, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba;
16.00 – lenkų kalba.
 
Karantino laikotarpiu, iš meilės artimui, prašome gyvai dalyvauti tik vienose sekmadienio šv. Mišiose ir į kitas šv. Mišias leisti ateiti kitiems žmonėms (kadangi šventovėje bus ribojamas tikinčiųjų skaičius).
 
Palaikykime vienas kitą maldoje, būkime kantrūs ir šiame išbandyme nepasiduokime nevilčiai.
 
Lietuvos vyskupų pranešimas dėl Bažnyčios veiklos karantino metu: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,432
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: https://bit.ly/38fL3EM
Švč. Sakramento adoracijos ir šv. Mišių transliacija: https://bit.ly/354FRlk

Intencijos Vėlinių oktavai
11-012020

PSX 20201011 152529
Vėlinių oktava
 
Dievo Gailestingumo šventovėje galima rasti vokus Vėlinių aštuondieniui. Kviečiame ant lapo surašyti jums brangių bei artimų mirusių žmonių vardus ir įdėti į voką. Toliau gyvenantiems, ar negalintiems atvykti, kviečiame vardus užrašyti elektroniniu būdu Dievo Gailestingumo šventovės puslapyje: http://gailestingumas.lt/misios-velines/
 
Mirusiųjų vardai ant altoriaus prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo bus padėti lapkričio 1 d. 20 val. šv. Mišiose.
 
Vėlinių aštuondienį (lapkričio 1–8 dienomis) visos šv. Mišios bus aukojamos Jūsų prašyta intencija už mirusius. Šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną 10 val.; 12 val.; 20 val. (o sekmadieniais ir 18 val.) lietuvių kalba ir 16 val. lenkų kalba.
Šv. Mišiose 16 val. (lenkų kalba) ir 20 val. (lietuvių kalba) bus giedamos gedulinės liturginės valandos.
 
Išpažintys klausomos kasdien: 9.30–13.00, 15.00–17.00, 19.00–21.00 val.

Visuotiniai atlaidai mirusiems
11-012020

tea lights 3612508 1920

Visuotinius atlaidus mirusiesiems šiemet galima pelnyti visą lapkričio mėnesį

2020 m. spalio 23 d. Apaštalinė Penitenciarija paskelbė, kad šiais metais, atsižvelgiant į nepaprastąją pandemijos padėtį, Vėlinių aštuondienio visuotinius atlaidus galima gauti visą lapkričio mėnesį. Šie atlaidai, kuriuos galima skirti tik skaistykloje esančių sielų naudai, suteikiami Kristaus tikinčiajam, nuo lapkričio pirmos iki aštuntos (ar paties tikinčiojo pasirinktomis kitomis dienomis iki lapkričio mėnesio pabaigos) pamaldžiai aplankančiam kapines ir bent mintyse pasimeldžiančiam už mirusiuosius. Taip pat atlaidus galima gauti Vėlinių (ar kitą paties tikinčiojo pasirinktą iki lapkričio mėnesio pabaigos) dieną pamaldžiai aplankius bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalbėjus Tėve mūsų ir Tikiu.

Apaštalinė Penitenciarija taip pat paskelbė, kad pagyvenę žmonės, ligoniai, esantys izoliacijoje ir visi, kurie dėl kompetentingos valdžios nurodymų negali išeiti iš namų, visuotinius atlaidus mirusiesiems galės pelnyti dvasiškai susivieniję su kitais tikinčiaisiais, prie Jėzaus ar Mergelės Marijos atvaizdo melsdamiesi už mirusiuosius (pvz., Valandų liturgijos Rytmetinę ar Vakarinę, rožinį, Dievo Gailestingumo vainikėlį ar kitas maldas), apmąstydami Mirusiųjų dienai skirtą Evangelijos ištrauką, atlikdami gailestingumo darbą arba Dievui aukodami savo kančią ar gyvenimo nepatogumus bei atsiribodami nuo bet kokios nuodėmės ir pasiryžę, kai tik galės, įvykdyti įprastines atlaidų sąlygas (atlikti išpažintį, priimti Komuniją ir melstis Popiežiaus intencijomis).

Visi kunigai raginami Vėlinių dieną aukoti trejas šv. Mišias už mirusiuosius, tarnauti teikiant Sutaikinimo sakramentą ir nešant šventąją Komuniją ligoniams.

Primename ir apie ypatingus atlaidus tikintiesiems, sergantiems Covid-19 liga, kuri įprastai vadinama koronavirusu, bei medicinos darbuotojams, šeimų nariams ir visiems, kurie kokiu nors būdu, taip pat ir malda, jais rūpinasi (žr. https://lvk.lcn.lt/naujienos/,400).

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Poezijos popietė
10-182020

kvietimas 10 18

Šį sekmadienį, po 12.00 val. šv. Mišių kviečiame į mūsų bendruomenės narės Indrės Valantinaitės poezijos knygos "Apsisiautusios saule" pristatymą. Kviečiame į šiltą susitikimą su autore, paklausyti poezijos, pabendrauti prie arbatos ar kavos puodelio ir prasmingai praleisti popietę </body></html>

Susitikimas vyks Dievo Gailestingumo Bendruomenės namuose. Universiteto g. 4, Vilnius

Sutvirtinimo sakramentas Dievo Gailestingumo šventovėje
10-092020

sutv naujas

Registracija Sutvirtinimo sakramentui Dievo Gailestingumo šventovėje

(registracijos nuoroda - spausti čia)

2020 – 2021 m. mokslo metais kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui Dievo Gailestingumo šventovėje.

Sutvirtinimas atbaigia Krikšto malonę; tai sakramentas, kuriuo suteikiama Šventoji Dvasia, kad būtume dar giliau įskiepyti dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienyti su Kristumi, tobuliau sujungti su Bažnyčia, aktyviau įtraukti į jos misiją ir Jos padedami krikščionių tikėjimą liudytume žodžius lydinčiais darbais. (KBK 1316)

Kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui tuos, kurie sąmoningai yra apsisprendę, kad nori visus mokslo metus drauge ruoštis šiam sakramentui, gilinti savo tikėjimą ir yra pasiruošę lankyti visus susitikimus ir sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose Dievo Gailestingumo šventovėje.

Pasiruošimas prasideda spalio 2 d. 18.00 val. Dievo Gailestingumo bendruomenės namuose, adresu: Universiteto g. 4, Vilnius.

Katechezės vyks kiekvieną penktadienį 18.00 val., trukmė 1-1,5 val.*

Kiekvieną sekmadienį yra privalomos šv. Mišios Dievo Gailestingumo šventovėje (kviečiame dalyvauti 18.00 val. šv. Mišiose, tačiau galima dalyvauti ir kitu laiku: 10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba, 16.00 – lenkų kalba).

Katechezės yra privalomos, dėl nenumatytų atvejų galima praleisti ne daugiau kaip 15% užsiėmimų.

Sausio 8 d. 17.00 val. – sausio 10 d. 17.00 val. yra numatytos rekolekcijos Trinapolio rekolekcijų namuose (Verkių g. 70, Vilnius). Kaina – 35 eur. (jei finansinė padėtis galėtų tapti kliūtimi dalyvauti rekolekcijose, prašome kreiptis į šventovės rektorių kun. Povilą Narijauską).

Iki lapkričio 1 d. prašome atsinešti Krikšto pažymėjimo kopiją (arba ją atsiųsti el. paštu sutvirtinimas.dgs@gmail.com)

Sakramento teikimas numatytas 2021 m. pavasarį/vasarą (data bus paskelbta vėliau)..

*Jei šalyje bus  paskelbtas karantinas, susitikimai numatomi „Zoom“ internetinėje platformoje.

Kontaktai:
+370 615 75338 – Aistė
sutvirtinimas.dgs@gmail.com

(registracijos nuoroda - spausti čia)

Šv. Faustinos diena
10-052020

Faustinos spalio 5
Spalio 5 d. minėsime Šv. Faustiną Kovalską, vienuolę. Šv. Faustina gimė 1905 m. Lenkijoje, prie Lodzės, mirė 1938 m. Krokuvoje. Viena žymiausių XX a. mistikių. Dievo Motinos Gailestingumo vienuolijos sesuo, regėtoja, Dievo Gailestingumo apaštalė. 1929 m. ir 1933–1936 m. gyveno Vilniuje, kur jos prašymu pagal jos regėjimus nutapytas pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas. Šv. popiežius Jonas Paulius II 2000 m. balandžio 30 d. ją paskelbė šventąja.
Kviečiame dėkoti Dievui už šią Gailestingumo apaštalę bei prašyti jos užtarimo.
 
Spalio 5 d., šv. Faustinos minėjimo dieną, vyks šv. Mišių iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės transliacija. Šv. Mišias anglų kalba aukos arkivyskupas Gintaras Grušas.
 
Minėjimo programa:
10.00 val. Šv. Mišios
11.30 Rožinio malda
12.00 Iškilmingos Šv. Mišios, dėkojant Dievui už Šv. Faustiną
15.00 Giedotinė Dievo Gailestingumo valanda
16.00 Šv. Mišios (lenkų k.)
17.00 Šv. Mišios (anglų k.), aukoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas (Dievo Gailestingumo konferencija)
 
Spalio 3–5 d. vyks Tarptautinė Dievo Gailestingumo konferencija (Divine Mercy Summit). Konferencijoje kalbės Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kardinolas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Henryk Ciereszko – pal. kun. Mykolo Sopočkos kanonizacijos bylos postulatorius, tėvas Leo Fisher, sesuo Dominika Stec ir kt. Konferencija vyks anglų kalba. Kviečiame užsiregistruoti: https://www.divinemercysummit.com/
 
Daugiau informacijos:https://www.facebook.com/DivineMercySummit
 
Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės: http://gailestingumas.lt/media/tiesiogine-transliacija/

Susitikimas – diskusija
10-042020

spalio 4 plakatas mazas Recovered

Spalio 4 d. po 12.00 val. šv. Mišių kviečiame į susitikimą – diskusiją.

Tema: „Gailestingumas, teisingumas ar abejingumas? Takoskyra ir atspindžiai mano gyvenime“

Dalyvauja: Vaidas Maziliauskas – Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas ir Aušra Ravaitienė – Soc. darbo skyriaus
vyresnioji soc. darbo organizatorė.

Susitikimas vyks Dievo Gailestingumo šventovės Bendruomenės namuose. Universiteto g. 4. Vilnius

Dievo Gailestingumo konferencija
10-022020

logo dm high

Spalio 3–5 dienomis vyks pasaulinė Dievo Gailestingumo konferencija – anglų k. Divine Mercy Summit. Jau dabar kelios dešimtys tūkstančių žmonių iš įvairių pasaulio kraštų yra užsiregistravę ir ketina jungtis į internetu transliuojamą renginį. Konferencijoje dalyvių lauks išskirtinis turinys: pranešimai, pokalbiai, pristatymai, muzikos koncertai.

Renginys vyks anglų kalba. Konferencija nemokama, tačiau būtina užsiregistruoti. Registracija ir renginys vyks šiame tinklalapyje: DivineMercySummit.com.

Konferencijoje kalbės Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kardinolas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Henryk Ciereszko – pal. kun. Mykolo Sopočkos kanonizacijos bylos postulatorius, tėvas Leo Fisher, sesuo Dominika Stec, kunigai Dwight Longenecker, Larry Richards, praėjusiais metais Lietuvoje lankęsis kun. Leo Patalinghug.

Spalio 5 d., šv. Faustinos minėjimo dieną, vyks šv. Mišių iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės transliacija. Šv. Mišias anglų kalba aukos arkivyskupas Gintaras Grušas.

Renginyje bus aptariamos temos pradedant šv. Faustinos gyvenimu Vilniuje, baigiant pal. kun. Mykolo Sopočkos veiklomis. Vyks virtuali piligrimystė Vilniuje, Dievo Gailestingumo mieste. Visų dalyvių intencijomis bus meldžiamasi Dievo Gailestingumo Vainikėlį, dalyviai bus kviečiami su šeimomis pasišvęsti Dievo Gailestingumui. Koncerte talentingi atlikėjai kvies klausytis ir kūrinių apie Dievo Gailestingumą bei mistinius šv. Faustinos išgyvenimus Vilniuje. Dalyvių lauks virtuali meno kūrinių, susijusių su Gailestingumo žinia, galerija.

Registracija, kad gautumėte prisijungimo duomenis į konferenciją anglų kalba: www.DivineMercySummit.com

Daugiau informacijos feisbuko puslapyje: https://www.facebook.com/DivineMercySummit

Vilniaus arkivyskupijos informacija

Kviečiame tapti ministrantais
09-272020

Ministrantai 1 1 1 mazas
„Ministrantai, patarnaudami prie altoriaus, būdami arti Jėzaus Eucharistijoje, yra kviečiami atsiverti kitiems, keliauti kartu su kitais. Ministrantai renkasi nelengvai pasiekiamus tikslus, bet ir semiasi iš Jėzaus artumo jėgų tiems tikslams pasiekti. Pasak popiežiaus, tikras džiaugsmas kai žmogus sugeba pripažinti, kad jis yra mažas ir silpnas, bet kartu žino, jog jis gali iš Jėzaus pasisemti jėgų ir su juo leistis į didžiąją gyvenimo kelionę.“ (Popiežius Pranciškus, 2015 m.)
 
Dievo Gailestingumo šventovė kviečia vyrus tapti ministrantais ir patarnauti šv. Mišių aukoje.
 
– Kviečiame visus vyrus, nepaisant amžiaus ar išsilavinimo;
– Kartu mokysimės apie liturgiją ir kaip joje patarnauti;
– Augsime tikėjime ir bendrystėje.

Pirmas susitikimas: rugsėjo 27 d. 10.30 val. Dievo Gailestingumo šventovės Bendruomenės namuose. Universiteto g. 4, Vilnius
 
 
 
 

Registracijos į Dievo Gailestingumo šventovės Bendruomenės veiklas
09-222020

Registracijos

Šį rudenį kviečiame registruotis į Dievo Gailestingumo šventovės Bendruomenės namų veiklas.

Pirmadienį
Šv. Dvasios knygų klubas – norintiems gilintis į nagrinėjamą knygą, melstis šv. Dvasiai, augti tikėjime ir bendrystėje. Registracija: https://forms.gle/ rpgUwiYFbb1RubdQ6

Antradienį
Alfa kursas, norintiems pagilintį savo tikėjimą, augti bendruomenėje, o taip pat priimti Krikšto, Pirmos Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus. Pirmas susitikimas vyks spalio 6 d. 18.30 val., Registracija +370 682 49199

Trečiadienį
Susitikimai jaunimui (iki 35 m.), trokštantiems drauge augti, pažinti tikėjimą, būti bendrystėje, o taip pat ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms. Pirmasis susitikimas vyks rugsėjo 23 d. 18.00 val. Registracija: https://forms.gle/xMuhQxuNZkTGWZXFA

Penktadienį
Biblijos studijų grupelė, skirta visiems, kurie nori pažinti šv. Raštą, į jį gilintis. Tai laikas, kuriuo metu nagrinėsime tekstus, stengdamiesi įsigilinti ir suprasti ką šv. Raštas mums sako, ką moko ir kaip jį galima interpretuoti. Pirmasis susitikimas vyks rugsėjo 25 d. 9.30 val. Registracija: https://forms.gle/xMuhQxuNZkTGWZXFA

Pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui jaunimui (15–18 m.). Sutvirtinimas atbaigia Krikšto malonę; tai sakramentas, kuriuo suteikiama Šventoji Dvasia, kad būtume dar giliau įskiepyti dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienyti su Kristumi, tobuliau sujungti su Bažnyčia, aktyviau įtraukti į jos misiją ir Jos padedami krikščionių tikėjimą liudytume žodžius lydinčiais darbais. (KBK 1316), Pirmasis susitikimas vyks spalio 2 d. 18.00 val. Daugiau informacijos ir registracija: https://forms.gle/tY2dwgP5XuaeRtnT8

Sekmadienį
Santuokos kursas susituokusioms poroms, Tai 7 susitikimai santuokoje gyvenančioms poroms, norinčioms kurti sveikus, ilgalaikius santykius bei atnaujinti ir sustiprinti savo Santuoką. Pirmas susitikimas vyks spalio 4 d. po 18.00 val. šv. Mišių. Registracija: https://forms.gle/ f79BYDeZfow563iH9

DIEVO GAILESTINGUMO VAINIKĖLIO ŠVENTĖ VILNIUJE
09-122020

Plakatas 1

1935 m. rugsėjo 13–14 d. Vilniuje Jėzus šv. Faustinai padiktavo Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.

Išgirdau sieloje šiuos žodžius: Nepaliaudama kalbėk tą vainikėlį, kurio tave išmokiau. <...> nors būtų labiausiai užkietėjęs nusidėjėlis, jei tik kartą sukalbės šį vainikėlį, patirs malonę iš begalinio mano gailestingumo. Trokštu, kad visas pasaulis pažintų mano gailestingumą. (DIENORAŠTIS , 687)

 

DIEVO GAILESTINGUMO VAINIKĖLIO ŠVENTĖ VILNIUJE

 

Rugsėjo 4 d., Dievo Gailestingumo šventovė

❧ 15.00 Dievo Gailestingumo devyndienio pradžia

 

Rugsėjo 12 d., Šv. Faustinos namelis

Šiame buvusiame Dievo Gailestingumo Motinos vienuolyno name gyveno šv. Faustina, čia padiktuota Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

❧ 10.00–14.00 Kas valandą – ekskursijos ir susitikimai

Pavieniams lankytojams registracija nėra būtina, registracija grupėms tel. nr. 8 674 57 966

❧ 15.00 Gailestingumo vainikėlio malda

❧ 14.00–19.00 Galimybė susitikti su kunigu dvasiniam pokalbiui ar išpažinčiai

Kun. Jurgis Vitkovskis, kun. Gabrielius Satkauskas, kun. Petras Pich, br. Dismas CSJ

❧ 19.00 Vakaro renginys „Perkeičiantis Gailestingumas“

 

Rugsėjo 12 d., Senamiestis–Antakalnis

❧ 14.00–18.00 Piligrimystė Gailestingumo keliu Vilniuje.

Pradedant Senamiestyje ir baigiant Antakalnyje aplankomos vietos, susijusios su šv. Faustinos ir jos dvasinio vadovo pal. M. Sopočkos gyvenimu bei Dievo Gailestingumo žinios perdavimu. Registracija į piligrimystę el. paštu piligrimai@vilnensis.lt arba tel. nr. 8 687 12 937

 

Rugsėjo 13 d., Dievo Gailestingumo šventovė

❧ 12.00 šv. Mišios (lietuvių k.) ❧ 16.00 šv. Mišios (lenkų k.)

 

Rugsėjo 13 d., Šv. Faustinos namelis

Gailestingumo vainikėlio malda ir jos transliacija:

❧ 14.00 italų kalba ❧ 15.00 lietuvių kalba ❧ 16.00 lenkų kalba ❧ 17.00 anglų kalba

 

❧ Dievo Gailestingumo šventovė Senamiestyje, Dominikonų g. 12 ❧ Šv. Faustinos namelis Antakalnyje, V. Grybo g. 29a

           

 

7–osios nuolatinės adoracijos minėjimo akimirkos
09-012020

IMG 5253

Rugpjūčio 31 – rugsėjo 1 d. dėkojome Dievui už 7-uosius nuolatinės adoracijos metus. Vakarą pradėjome rožinio malda su giesmėmis (giedojo šlovinimo grupė „Dėl Tavęs“, vėliau iškilmingose šv. Mišiose dėkojome, kad turime nuolatinės adoracijos malonę Dievo Gailestingumo šventovėje. Po šv. Mišių meldėmės ir buvome su Viešpačiu Švč. Sakramente šlovinimo vakare, kurį giesme palydėjo Dominikonų jaunimo grupė. Vakarą užbaigėme su didele malone kiekvienam žmogui – asmeniniu palaiminimu Švč. Sakramentu.

Rugsėjo 1 d. pradėdami naujus mokslo metus, meldėmės už akademinę bendruomęnę ir kartu prašėme, kad nuolatinės adoracijos malonė ir toliau būtų kiekvieno žmogaus širdyje bei vieta, kur kiekvienas yra laukiamas pabūti su Viešpačiu, Jam dėkoti, atsiprašyti ar prašyti.

Nuotraukos (spausti čia)

© Nuotr. A. Karpytės

7–ieji nuolatinės adoracijos metai Dievo Gailestingumo šventovėje
08-312020

Adoracijos 7 metai mazas

2020 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 1 d., kviečiame dalyvauti ir kartu dėkoti Dievui už 7–uosius nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos metus Dievo Gailestingumo šventovėje.

Rugpjūčio 31 d.
19.00 val. Rožinio malda kartu su giesmėmis (gieda grupė „Dėl Tavęs“)
20.00 Iškilmingos padėkos šv. Mišios
21.00 Šlovinimo ir maldos vakaras (gieda Dominikonų jaunimo grupė)
23.00 Asmeninis palaiminimas Švč. Sakramentu

Rugsėjo 1 d.
10.00 val. šv. Mišios (meldžiamės už Vilniaus akademinę bendruomenę)
11.30 Rožinio malda
12.00 Iškilmingos šv. Mišios, minint 7–ąsias nuolatinės adoracijos metines
15.00 Dievo Gailestingumo valanda
16.00 Iškilmingos šv. Mišios, minint 7–ąsias nuolatinės adoracijos metines (lenkų k.)

Kviečiame dalyvauti!

Kvietimas dėkoti už pirmuosius Santuokos metus
08-302020

sant3

2020 m. rugpjūčio 30 d. 18.00 val. kviečiame dėkoti už pirmuosius Santuokos metus.

Ypatingai kviečiame šeimas, kurios 2019 m. priėmė Santuokos sakramentą. Dėkoti Dievui už pirmuosius metus ir prašyti, kad Viešpats ir toliau laimintų, globotų, stiprintų ir gausintų Jūsų santuoką.

Kviečiame ir tas šeimas, kurios šiais metais švenčia ilgesnę nei 1-erių metų sukaktį ir kurie trokšta prašyti Viešpaties reikalingų malonų jų santuokos kelyje.

Kviečiame priimti Dievo ir Bažnyčios palaiminimą tolimesnėje Santuokos kelionėje.

Kviečiame kartu melstis!
08-012020

nuo rugpj maldos
Nuo rugpjūčio mėnesio kviečiame kartu po šv. Mišių melstis!
 
Pirmadienį – šv. Dvasios litaniją,
Antradienį – šv. Antano litaniją,
Trečiadienį – šv. Juozapo litaniją,
Ketvirtadienį – šv. Faustinos litaniją,
Penktadienį – Švč. Jėzaus Širdies litaniją,
Šeštadienį – Švč. Mergelės Marijos litaniją.
 
Šv. Mišios (I–VI):
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: http://www.gailestingumas.lt/misiu-uzsakymas/

Dėl naujų kreipinių Švč. Mergelės Marijos litanijoje
07-162020

default news

Savo 2020 m. birželio 20 d. laišku, adresuotu pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkams, Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos prefektas kard. R. Sarah pranešė, kad Šventasis Tėvas Pranciškus, maloningai patenkindamas prašymus, nusprendė į Švč. Mergelės Marijos litaniją įtraukti tris naujus kreipinius – Mater misericordiae, Mater spei ir Solacium migrantium. Minėtame laiške nurodyta, kuriose šios litanijos vietose naujieji kreipiniai turi būti įterpti.

2015 m. rugpjūčio 4 d. Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacija savo dekretu Prot. 376/15 jau buvo patenkinusi Lietuvos ganytojų prašymą leisti mūsų šalyje įterpti į Švč. Mergelės Marijos litaniją Mater misericordiae lietuviškąjį vertimą Motina gailestingumo. Anuomet leista šį kreipinį naudoti po kreipinio Motina Dievo malonės ir penkerius metus galiojo būtent ši tvarka. Dabar ši tvarka keičiasi.

2020 m. liepos 1 d. Lietuvos vyskupų konferencija patvirtino tokius LVK Liturgijos komisijos pasiūlytus kitų dviejų kreipinių vertimus: Mater spei – Motina vilties, Solacium migrantium – Keliaujančiųjų priebėga. Vykdant Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos nurodymą, trys naujieji kreipiniai yra įterpiami šiose litanijos vietose:

1) Motina gailestingumo – po kreipinio Motina Bažnyčios:
Motina Bažnyčios,
Motina gailestingumo,
Motina Dievo malonės

2) Motina vilties – po kreipinio Motina Dievo malonės:
Motina Dievo malonės,
Motina vilties,
Motina tyriausioji

3) Keliaujančiųjų priebėga – po kreipinio Nusidėjėlių gynėja:
Nusidėjėlių gynėja,
Keliaujančiųjų priebėga,
Nuliūdusiųjų paguoda.

Šie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos – 2020 m. liepos 16 d.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

1.2 proc. GPM Dievo Gailestingumo šventovei
07-122020

1 2 proc DGS

Gera žinia ties, kurie nespėjo užpildyti 1,2 proc. GPM!

Užpildymo terminas pratęstas iki RUGPJŪČIO 20 D.

Kviečiame šiais metais skirti 1,2 proc. GPM Dievo Gailestingumo šventovei.

Kaip tai galite padaryti:

1) Elektroniu būdu, prisijungus prie EDS: https://bit.ly/3avrSo3. Toliau pasirinkti deklaravimas -> pildyti formą. Paieškoje susirasti FRO512 formą (4 versiją), visa kita pildoma kaip popieriniame variante. Pabaigoje spaudžiame, pateikti deklaraciją.

2) Užpildyti popierinį variantą (FR0512 versija 04), kurį galite rasti šventovėje;

3) Iš vmi.lt puslapio parsisiųsti tą pačią formą (FR0512 versija 04) ir užpildyti reikiamas eilutes:

(Pildoma didžiosiomis raidėmis, nepažeidžiant linijų)

1. Asmens kodas
2. Telefono numeris
3V. Vardas
4P. Pavardė
5. Mokestinis laikotarpis - 2019
6S - X
8. Įrašyti 0

Toliau įrašykite:

E1 - 2
E2 - 300039974
E3 - nieko nereikia rašyti
E4 - 1,20
E5 - 2020 (2021, 2022 arba 2023, jei prašymas skiriamas ne vieneriems metams)

Formoje nepamirškite apačioje pasirašyti ir parašyti savo vardą, pavardę.

Prašymus iki rugpjūčio 20 d. galite:

1) Atnešti į šventovės zakristiją;
2) Tiesiogiai nusiųsti VMI – Neravų g. 8, Druskininkai LT-66257

Platesnė informacija kaip pildyti: https://bit.ly/3eF3zXT

Valstybės diena
07-062020

liepos 6

Šį pirmadienį, liepos 6 d. švęsime Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. Kviečiame drauge dėkoti Dievui ir melstis už Tėvynę Lietuvą.

Šv. Mišios:
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba

Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: http://gailestingumas.lt/misiu-uzsakymas/

Gailestingumo naujienlaiškio prenumerata
06-272020

Logo1+

Jau greitu metu Dievo Gailestingumo šventovės naujienos pasieks kiekvieną iš jūsų asmeniškai, jeigu tik to norėsite. 

Kviečiame užsiprenumeruoti Gailestingumo naujienlaiškį ir pirmi sužinoti visas aktualiausias naujienas!

Užsiprenumeruoti galite čia: https://forms.gle/ZwT2f4RuJFRydW87A

Šv. Jono Krikštytojo gimimas
06-242020

Jonas Kriktytojas

Rytoj, birželio 24 d. švęsime Šv. Jono Krikštytojo gimimą.

Kviečiame kartu švęsti, dėkoti Dievui ir prašyti Šv. Jono Krikštytojo užtarimo.

Šv. Jono Krikštytojas, dar būdamas Šventosios Dvasios pripildytos motinos įsčiose, džiūgavo dėl žmonijos išganymo atėjimo, pats jo gimimas pranašavo Viešpatį Kristų. Tokia malonė spindėjo jame, kad pats Viešpats apie jį sakė, jog tarp gimusių iš moterų nėra didesnio už Joną Krikštytoją.

Šv. Mišios sekmadienio tvarka:
10.00, 12.00, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba

Šios dienos skaitiniai: https://lk.katalikai.lt/_dls/ss/ss_0624.html

Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: http://gailestingumas.lt/misiu-uzsakymas/

Švč. Jėzaus Širdies iškilmė
06-192020

jezaus sirdis

Šį penktadienį (birželio 19 d.) švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškilmę ir minėsime pasaulinę maldos už kunigų šventėjimą dieną.

Švč. Sakramento adoracijos metu giedama ar skaitoma Švč. Jėzaus širdies litanija su malda „Gerasis Jėzau“ ir suteikiami visuotiniai atlaidai tam, kuris per Švč. Jėzaus Širdies šventę viešai meldžiasi maldą „Gerasis Jėzau“.

Maldas galima rasti čia: https://katalikai.lt/ index.php?id=177

Šią dieną nėra privaloma abstinencija (susilaikymo nuo mėsiškų valgių penktadieniais)

Šv. Mišios:
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba

Po 20.00 val. šv. Mišių vyks šlovinimas su Radvile, Martynu ir Robertu iki 23.00 val. (išpažinčių klausoma iki 22.00 val.)

Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: http://gailestingumas.lt/ misiu-uzsakymas/

1,2 proc. GPM Dievo Gailestingumo šventovei
06-162020

1 2 proc DGS

Kviečiame šiais metais skirti 1,2 proc. GPM Dievo Gailestingumo šventovei. Užpildyti reikėtų iki liepos 1 d.

Kaip tai galite padaryti:

1) Elektroniu būdu, prisijungus prie EDS: https://bit.ly/3avrSo3. Toliau pasirinkti deklaravimas -> pildyti formą. Paieškoje susirasti FRO512 formą (4 versiją), visa kita pildoma kaip popieriniame variante. Pabaigoje spaudžiame, pateikti deklaraciją.

2) Užpildyti popierinį variantą (FR0512 versija 04), kurį galite rasti šventovėje;
3) Iš vmi.lt puslapio parsisiųsti tą pačią formą (FR0512 versija 04) ir užpildyti reikiamas eilutes:

(Pildoma didžiosiomis raidėmis, nepažeidžiant linijų)

1. Asmens kodas
2. Telefono numeris
3V. Vardas
4P. Pavardė
5. Mokestinis laikotarpis - 2019
6S - X
8. Įrašyti 0

Toliau įrašykite:

E1 - 2
E2 - 300039974
E3 - nieko nereikia rašyti
E4 - 1,20
E5 - 2020 (2021, 2022 arba 2023, jei prašymas skiriamas ne vieneriems metams)

Formoje nepamirškite apačioje pasirašyti ir parašyti savo vardą, pavardę.

Prašymus iki liepos 1 d. galite:

1) Atnešti į šventovės zakristiją;
2) Tiesiogiai nusiųsti VMI – Neravų g. 8, Druskininkai LT-66257

Platesnė informacija kaip pildyti: https://bit.ly/3eF3zXT

Kun. Valdemaro Širvinskio primicijos
06-142020

valdemaras3 mazas

Šį sekmadienį, birželio 14 d. kviečiame į kun. Valdemaro Širvinskio primicijas Dievo Gailestingumo šventovėje.

Dažnai mūsų šventovėje kun. Valdemaras melsdavosi su mumis ir tapęs kunigu nori šiuo džiaugsmu dalintis kartu su mumis visais.

Kviečiame visus dalyvauti ir palydėti šį jauną, nuostabų kunigą maldoje, kad jo pašaukimas ir pasirinktas kelias neštų daug vaisių bei būtų pripildytas Dievo Dvasios.

Tegul Viešpats stiprina, laimina, saugo ir niekada neapleidžia. 

Primicijų šv. Mišios:
12.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba

Iniciatyva valandai Švč. Sakramento adoracijos
06-132020

adoracijos valanda 4

Kviečiame jungtis į iniciatyvą pasaulinei Švč. Sakramento adoracijos valandai. Esztergom-Budapest (Vengrija, kur kitais metais vyks Tarptautinis Eucharistinis kongresas) arkivyskupas kard. Péter Erdő kviečia visus š. m. birželio 13 d., šeštadienį prieš Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, valandą laiko adoruoti Švč. Sakramentą meldžiantis vieni už kitus.

Dievo Gailestingumo šventovė šiai iniciatyvai yra užregistruota birželio 13 d. 17 val.: https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/258

Dalyvaukime šioje visuotinėje iniciatyvoje, melsdamiesi prieš Švč. Sakramentą, kad Kristaus meilė gimtų kiekvieno žmogaus širdyje.

Malda už mylimus tėčius
06-072020

tevo diena

Šį sekmadienį (birželio 7 d.) kviečiame melstis už tėčius.

Dėkokime Dievui už jų meilę, pasiaukojimą, stiprybę, atsidavimą ir kasdieninį savo pašaukimo išpildymą. Melskimės, kad Dievas suteiktų reikalingų malonių, sveikatos, kantrybės ir lydėtų tolimesniame gyvenime.

Kviečiame melstis ne tik už savo tėtį, kuris augino, bet kartu ir už Krikšto, Sutvirtinimo tėčius, už dvasios tėvelius. Kiekvienas tėvelis yra malonė ir dovana.

Pirmadienį, birželio 8 d. 20.00 val. šv. Mišiose melsimės už mirusius tėčius, dėkodami Dievui už juos ir melsdamiesi, kad jie patirtų Viešpaties Gailestingumą ir artumą. Šiose vakaro šv. Mišiose melsimės gedulinę vakarinę. Kviečiame atsisiųsti gedulinės vakarinės tekstą ir kartu melstis: https://bit.ly/2yirCvm

Intenciją šv. Mišioms galite užrašyti šventovės zakristijoje arba internetu: https://bit.ly/2YsxP2K

Šv. Mišios:
10.00, 12.30, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba

12.30 Šv. Mišias transliuos LRT Plius televizija

Br. kun. Marijos Elijo Černiausko primicijos
06-072020

primicijos

Šį sekmadienį (06.07) 18 val. kviečiame į br. kun. Marijos Elijo Černiausko primicijas. Melskimės kartu dėkodami Dievui už šio kunigo pašaukimą ir prašydami, kad Dievas nepaliautų globojęs ir laiminęs pasirinktame kelyje. 

Brolis kun. Marija Elijas Černiauskas pašvęstąjį Viešpačiui gyvenimą pradėjo davęs įžadus Kristaus Kapo bažnyčioje Jeruzalėje po atgailos piligrimystės pėsčiomis iš Kryžių kalno Lietuvoje į Šventąją Žemę 2006 metais. Studijavo Kauno St. Šalkauskio kolegijoje, kurią baigus jam buvo įteiktas katalikų religijos pedagogo aukštojo mokslo diplomas. Vėliau tuometinis J.E. Kaišiadorių vyskupas Juozo Matulaitis, pritarus Apaštališkajam Nuncijui J.E. arkivyskupui J. E. Luigi Bonazzi, išsiuntė brolį Marija Eliją ruoštis kunigystės pašaukimui Popiežiškojoje Šv. Bedos kolegijoje Romoje. Baigęs šią kolegiją jis gavo Londono St. Mary Universiteto teologijos bakalauro diplomą ir Liverpulio arkivyskupo Malcolm Patrick McMahon OP buvo įšventintas į diakonus Šv. Pauliaus bazilikoje Romoje. Vėliau brolis Marija Elijas gilino teologines žinias Popiežiškajame Angelicum Universitete Romoje, kur jam buvo suteiktas dvasingumo teologijos Licenciato laipsnis. Baigęs šias studijas ir gavęs leidimą iš Vatikano Tikėjimo doktrinos kongregacijos pradėjo ruoštis kunigystės šventimams pagal Ekstraordinarinę lotyniškąja Romos rito formą. Kunigystės šventimams ruoštis padėjo ir Šv. Petro kunigų brolija Romoje. Kunigystės šventimai buvo suteikti šiai kunigų brolijai priklausančioje Santissima Trinita dei Pelligrini bažnyčioje Romoje Švenčiausiosios Trejybės iškilmių išvakarėse 2019 birželio 15 d. Kunigystė šventimus suteikė Jo Eminencija kardinolas Raymond Leo Burke, Maltos Ordino Cardinalis Patronus. Pirmąsias Padėkos Šv. Mišias brolis kun. Marija Elijas aukojo Santa Maria Maggiore bazilikoje Romoje.

Šiuo metu brolis kunigas Marija Elijas tęsia teologijos doktorantūros studijas Popiežiškajame Angelicum Universitete. Jo doktorantūros tezių tema yra „Šventojo Siluano išmintis: per dvasinę kovą į naują gyvenimą Kristuje.“ Brolis kunigas Marija Elijas yra davęs atsiskyrėlio – misionieriaus amžinuosius įžadus J.E. vyskupui Eugenijui Bartuliui ir yra inkardinuotas į Šiaulių dioceziją. Jo dvasiniame pašaukime išskirtinę vietą užima pamaldumas Dievo Gailestingumo slėpiniui, o Gailestingasis Jėzus yra nuolatinis jo dvasinės kelionės globėjas ir įkvėpėjas.

Šventosios Dvasios devyndienis Dievo Gailestingumo šventovėje
05-222020

Sv Dvasios devyndieniui ktv 2 ret

Jau penktadienį (05.22) pradedame maldų Šventajai Dvasiai devyndienį. Šventosios Dvasios garbei skirtoji novena yra pati seniausia. Ji kyla iš paties prisikėlusio Jėzaus Kristaus prieš įžengiant į dangų Apaštalams duoto paliepimo pasilikti Jeruzalėje ir laukti Šventosios Dvasios atėjimo pirmųjų Sekminių dieną.

Iki šiol tik ši viena novena yra Bažnyčios oficialiai įsakyta liturgijoje, kasmet minint pirmąsias Sekmines. Noveną galite rasti čia: https://bit.ly/3dVHsLM

Kaip melstis:

1) Yra kalbama arba giedama Sekminių sekvencija „Dvasia. Viešpaties, ateik“ – kiekvieną dieną galima ją melstis visą arba dalimis (taip, kaip nurodyta prie kiekvienos dienos).
2. Dienos malda
3. Po kiekvienos dienos maldos yra meldžiamasi vieną kartą „Tėve Mūsų“ ir „Sveika, Marija“, ir 7 kartus „Garbė Dievui“
4. Šventosios Dvasios litanija
5. Pasiaukojimas Šventajai Dvasiai
6. Malda septynioms Šventosios Dvasios dovanoms išmelsti
7. Kreipinys į Šventąją Dvasią

Devyndienis bus meldžiamasis gegužės 22–30 d. po kiekvienų šv. Mišių

Šv. Mišios:
I–VI 10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba
VII 10.00, 12.30, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba
I-VII 16.00 – lenkų kalba

Malda už mylimą mamą
05-022020

mama 3

Malda už mylimą mamą

Šį sekmadienį kviečiame melstis už gyvas ir mirusias mamas. Dėkokime Dievui už jų meilę, pasiaukojimą, atsidavimą ir kasdieninį savo pašaukimo išpildymą. Melskimės, kad Dievas suteiktų reikalingų malonių, sveikatos, kantrybės, stiprybės ir lydėtų tolimesniame gyvenime.
Kviečiame melstis ne tik už savo mamą, kuri išnešiojo ir pagimdė, bet kartu ir už Krikšto, Sutvirtinimo mamas, už dvasios mamas. Kiekviena mama yra be galo svarbi ir Viešpaties dovanota.
 

18.00 val. šv. Mišiose melsimės už mirusias mamas, dėkodami Dievui už jas ir melsdamiesi, kad jos patirtų Viešpaties Gailestingumą ir artumą. Šiose vakaro šv. Mišiose kartu melsimės gedulinę vakarinę. Kviečiame atsisiųsti gedulinės vakarinės tekstą ir kartu melstis: https://bit.ly/2yirCvm 

Šv. Mišios:
10.00, 12.00, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba
Šv. Mišių ir Švč. Sakramento adoracijos transliacija: http://gailestingumas.lt/media/tiesiogine-transliacija/ arba mūsų YouTube kanale.

Intencijas šv Mišiom galite užrašyti čia: Intencijos šv. Mišioms internetu

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui
04-242020

eCatholicSP 1395

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas:

1. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šiuo atveju šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.

2. Leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos perspėjus, kad neitų vidun. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems.

3. Bažnyčiose turi būti užtikrintos higienos normos: prie įėjimo padėti dezinfekantai, apeigų metu visi, išskyrus celebruojantį kunigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke ar kitu apdangalu. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

4. Aukojamos negiedotinės šv. Mišios be pridėtinių pamaldų.

5. Laidotuvių apeigos atliekamos tik kapinėse. Gali dalyvauti artimiausi šeimos nariai, neskaitant kunigo ir laidojimo paslaugų personalo. Karstas su mirusiojo palaikais į bažnyčią nenešamas. Laidotuvių šv. Mišios gali būti aukojamos laidotuvių dieną arba kitu laiku pagal susitarimą su artimaisiais.

6. Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja burną ir nosį prisidengę kauke, imasi kitų saugumo priemonių.

7. Kunigams emeritams nepatariama aukoti šv. Mišių dalyvaujant tikintiesiems.

8. Kunigas, pajutęs peršalimo simptomus, privalo saviizoliuotis bei apie tai pranešti dekanui.

9. Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi. Toliau tęsiame kasdienį maldos tiltą 20 val. Ypač šiuo metu malda – ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Pranešimą galite rasti čia

Dievo Gailestingumo savaitė
04-122020

Dievo gailestingumas plakatas WEB

Dievo Gailestingumo savaitė

Tai didžiulė Dievo dovana kiekvienais metais. Ir šiais metais, kai visas pasaulis išgyvena didelius išbandymus, esame labai reikalingi Dievo Gailestingumo, kuris padėtų nenuleisti rankų, išsaugotų viltį, įkvėptų jėgų ir išminties.

Šiais metais turėsime ypatingą progą – jubiliejinį Gailestingumo sekmadienį. Tai ženklas mums visiems, kad Dievas nepaliauja būti ištikimas bei mylintis žmones, ypač ištikus sunkumams ir negandoms. Jis niekada nepaliauja buvęs kartu su mumis.

Šv. Velykų dieną, balandžio 12 d. 12 val. šv. Mišiose jūsų prašymai ir maldavimai gyviesiems ir mirusiems bus padėti prie Dievo Gailestingumo paveikslo ir visos Gailestingumo savaitės šv. Mišios bus aukojamos šiomis intencijomis. Jei dar nesate atnešę savo intencijos, tai nuo dabar jau galite padaryti ir internetu (spauskite čia).

Čia galite surasti ir Dievo Gailestingumo savaitės programą, kurią pakoregavo susidariusi situacija Lietuvoje. (Spauskite čia norėdami atsisiųsti programą lietuviškai) (Programa lenkiškai)

Junkimės į bendrą maldą tiesioginių transliacijų pagalba. Kaip ir iki šiol nuolatinę transliaciją surasite mūsų Youtube kanale (spauskite čia).

Likime vieningi maldoje, esame reikalingi vieni kitų kaip niekada anksčiau.

Dėkoju jums už jūsų maldas, savanorystes ir aukas, kurių dėka Šventovė gali būti atidaryta visą parą ir šiuo sudėtingu metu. Dėkui, kad esame kartu.

Maldoje už jus,

kun. Povilas Narijauskas

Dievo Gailestingumo šventovės rektorius

LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS
04-102020

kate macate xmddEHyCisc unsplash

LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS

 

Prisikėlusio Jėzaus dovana

 

2020 m. balandžio 9 d.

 

Brangūs broliai ir seserys,

 

Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną! Ji mums skelbia: Dievas aplankė žemę kaip Jėzaus Kristaus asmuo, Jis žmones mokė, guodė ir gydė, tačiau buvo neteisingai apkaltintas ir nužudytas, bet trečią dieną prisikėlė iš numirusių. Jėzaus prisikėlimas parodė, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas – mes esame sukurti amžinybei! Ir iki Kristaus prisikėlimo žmoniją lydėjo tikėjimas, kad gyvenimas po mirties egzistuoja. Tačiau tik po šio didingo Velykų įvykio visi mes turime galingą pagrindą vilčiai, kad išsipildys Jėzaus pasakyti žodžiai: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas“ (Jn 11, 25). Kokia svarbi yra mūsų tikėjimo reikšmė: nuo jo priklauso mūsų amžinas likimas! Tad dabar, pasak šv. apaštalo Pauliaus, „mes esame išgelbėti viltimi“ (Rom 8, 24). Mūsų Mokytojas ir Viešpats žada mums dangų, jei priimsime Jo meilę ir draugystę.

 

Šiais metais Velykas švenčiame neįprastai. Vienijamės su Jėzumi, kuris taip pat buvo priverstas dėl grėsmės gyvybei keliauti į šventes Jeruzalėje „ne viešai, o tarsi slapčiomis“ (Jn 7, 10). Ir mus karantino sąlygos verčia svarbiausią mūsų tikėjimo šventę išgyventi „tarsi slapčiomis.“ Negalime viešai ateiti į Bažnyčią ir susirinkę draugėn švęsti Velykų. Pandemija, apėmusi visą pasaulį, primena mums, kad mūsų fizinė egzistencija trapi, tačiau dužlus yra ir mūsų žmogiškas saugumas. Šiomis dienomis patiriame daug netikrumo, kuris slegia mūsų širdis. Tačiau visa tai neturi „pavogti“ mūsų džiaugsmo ir ramybės, tų brangių mūsų Prisikėlusio Viešpaties dovanų. Juk Kristus ne kartą savo mokinius guodė ir drąsino pasitikėti Juo, kuris yra istorijos ir pasaulio Viešpats. 

 

„Jūs nebijokite!“ (Mt 28, 5), – taria Viešpaties angelas susigraudinusioms moterims, kurios atbėgo tą rytą prie Jėzaus kapo. Prisikėlęs Kristus ne kartą pasirodė išsigandusiems mokiniams tardamas: „Ramybė Jums!“ (Jn 20, 19). O tada juos ragino: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16, 15). Visus šiuos žodžius šiandien Viešpats taria ir mums. Krikščionio pašaukimas nešti į pasaulį ramybę ir Prisikėlusio Jėzaus paguodą. 

 

Mes, krikščionys, žinome, kad per Kryžių ateina Prisikėlimas. Tai Velykų slėpinys. Krikščioniškas tikėjimas parodo, jog kančia gali būti išganinga, nes net ir joje atsiskleidžia Dievo malonė. Juk neretai išgyvendamas trapumą žmogus atranda Dievą. Ir iš šio pasaulinės pandemijos išbandymo gali rastis be galo daug būdų, kaip Dievas prakalbins žmones. Tikime, kad į gera keisis mūsų pasaulis.

 

„Jis pamatė ir įtikėjo“, – taip Evangelija apibūdina mokinį, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo (Jn 20, 8). Ir mes nesiliaukime ieškoti Kristaus prisikėlimo ženklų mūsų gyvenime. Bėkime pas savo Mokytoją Kristų, net jei žmogiškai žiūrint atrodytų, kad nėra jokio pagrindo vilčiai. Vienykimės maldoje šiomis ypatingomis dienomis! Tegul šio laiko aplinkybės nesustabdo mūsų meilės ir džiaugsmo! Melskimės už ligos paliestuosius ir kenčiančius netektį artimuosius. Ypač prisiminkime maldoje ir remkime mūsų medikus ir medicinos darbuotojus, civilinės valdžios atstovus, mūsų krašto policijos, kariuomenės pareigūnus bei visus, kurie aukojasi padėdami kitiems. Te šis ypatingas laikas kviečia mus permąstyti savo gyvenimo prasmę! Tebūna to vaisius naujai atrasta Velykų žinia: Kristaus žengimas per kančią ir mirtį į Prisikėlimą. Teguodžia mus Viešpats, kad ir po sunkiausių išbandymų mūsų laukia Velykos! 

 

Aleliuja, Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė!

 

Lietuvos vyskupai

Tiesioginė šv. Mišių transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės
03-162020

del Misiu LT intern

Nuo rytojaus kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir Švč. Sakramento adoracijoje tiesioginės transliacijos pagalbawww.gailestingumas.lt

Tiesioginė Švč. Sakramento adoracijos transliacija visą parą.

Šv. Mišios transliuojamos įprastu laiku:
I-VII 10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba
I-VII 16.00 – lenkų kalba

Šv. Mišios ir toliau yra aukojamos aukotojų intencijomis. Intencijas šv. Mišioms už save ar savo artimuosius galite siųsti e-paštu intencijos@gailestingumas.lt nurodydami ar norite maldos už gyvą ar mirusį asmenį, bei pageidaujamą dieną ir valandą. 

Auką šv. Mišioms ar auką skirtą padedant išlaikyti šventovę atvirą visą parą galite pervesti internetinės bankininkystės būdu. Dėkojame už jūsų pagalbą išlaikant Šventovę atvirą visą parą, ji šiuo metu yra labai svarbi. Likime maldos vienybėje.

Šventovės duomenys (yra galimybė sudaryti paramos sutartį):

 • Dievo gailestingumo šventovė
 • Į.k. 300039974
 • AB DnB NORD bankas
 • B.k. 40100
 • A.s. LT374010042400500329 (aukoms eurais, JAV doleriais ir PL zlotais)

Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos
03-152020

kryzius

Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Mišias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams.  Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.

Drauge raginame dar daugiau atsidėti privačiai maldai namuose: skaityti Šventąjį Raštą, prisimindami Jėzaus Kančią mintimis eiti Kryžiaus kelią, daugiau laiko skirti bendrai maldai šeimoje. Internetinės komunikacijos būdu šeimos ir pavieniai asmenys gali jungtis į maldos grupes ar švęsti Dievo Žodžio pamaldas. Išnaudokime šį laiką, kuomet negalime būti kartu fiziškai, maldai už sergančius ir kenčiančius – tai padės mums labiau vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje.

Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba!

                                                                           Lietuvos vyskupai

Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso
03-132020

Misios

Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso

2020 m. kovo 13 d.

Mieli broliai ir seserys,

 

Į Europą atkeliavo ir plinta koronavirusas, sukeliantis COVID-19 ligą. Šios ligos atvejai užfiksuoti ir Lietuvoje. Kviečiu šio iššūkio akivaizdoje nuoširdžiai melstis vieni už kitus: už Lietuvoje ir visame pasaulyje sergančius, juos gydančius ir slaugančius bei valstybėse sprendimus priimančius žmones.

Ne vienas Jūsų pastarosiomis dienomis teiravotės, kokių priemonių bažnyčiose, parapijų namuose ir kituose sielovados centruose imtis, kad apsisaugotume patys ir apsaugotume kitus nuo koronaviruso infekcijos.

Pirma, jau tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad bažnyčiose yra iškabinta Sveikatos apsaugos ministerijos paruošta vaizdinė medžiaga, kurioje nurodomos septynios priemonės, itin sumažinančios apsikrėtimo koronavirusu pavojų: dažnas rankų plovimas su muilu ar dezinfekciniu skysčiu, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas, artimo sąlyčio su kitais žmonėmis vengimas ir kt. Jei dar nesate susipažinę su šia vaizdine medžiaga, kviečiame nedelsiant tai padaryti!

Antra, laikinai – kol išliks užsikrėtimo pavojus ir atsižvelgiant į labiausiai viruso paveiktų pasaulio vyskupijų patirtį – bažnyčiose indai prie įėjimų, skirti švęstam vandeniui, liks tušti. Tad įžengę į bažnyčią žegnojamės nebemirkydami pirštų į švęstą vandenį. Kryžiaus ženklas – kaip ir švęstas vanduo – yra viena seniausių ir krikščionių itin gerbiamų sakramentalijų. Niekad nepamirškime kryžiaus ženklo.

Trečia, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pakitus virusologinei situacijai Lietuvoje, nuo šiandien laikinai (iki bus pranešta kitaip) keičiasi ir kai kurie liturgijos bei sakramentų praktikos elementai:

 • iki mokyklos vėl pradės dirbti, nutraukiami visi katechezės užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, tačiau nenutrūksta užsiėmimai mažose grupelėse, skirti suaugusiųjų įkrikščioninimui;
 • atnašavimo metu Romos Mišiole numatytu metu (RM, 417) kunigas rankas gali nusiplauti ne vandeniu, o dezinfekciniu skysčiu;
 • ramybės prieš Dievo avinėli vienas kitam palinkima linktelėjimu, o ne rankos paspaudimu; meldžiantis Tėve mūsų maldą nesusikimbama rankomis; 
 • jokie objektai – nei kryžiai, nei relikvijoriai, nei vyskupų žiedai – nėra bučiuojami. Mišių pradžioje ir pabaigoje dvasininkas nebučiuoja altoriaus, o perskaitęs Evangeliją – Evangelijų knygos; 
 • šiuo laikotarpiu šv. Komuniją galima priimti trimis būdais: įprastu būdu (į burną), į rankas arba dvasinę Komuniją (t. y. puoselėjant troškimą priimti sakramentinę Komuniją). Dvasiniu būdu priimti Komuniją gali ir dalyvaujantys šv. Mišiose, transliuojamose per televiziją ir radiją; 
 • vaikai ir suaugusieji nebelaiminami dvasininkui nykščiu padarant kryžiaus ženklą ant palaiminimo prašančiojo kaktos – kryžiaus ženklas daromas iš tolėliau, nepaliečiant palaiminimo prašančiojo;
 • iš vidinės klausyklų pusės ant grotelių užklijuojamas plonas skaidrios plėvelės lapas, kuris reguliariai keičiamas;
 • indai prie įėjimų į bažnyčias, skirti švęstam vandeniui, liks tušti, įžengus į bažnyčią žegnojamasi nebemirkant pirštų į švęstą vandenį;
 • pamaldų, kitų veiklų metu kviečiama išlaikyti kuo didesnį atstumą tarp dalyvių, vengti žmonių susigrūdimo;
 • dvasininkai raginami nevykti į jokias užsienio šalis;
 • apie galimus papildomus pakeitimus vyskupijoje dvasininkus ir tikinčiuosius informuos vietos vyskupas.

 

Primename, kad pareiga dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose galioja tik tiems, kurie yra pajėgūs ją įvykdyti, tai yra, pakankamai sveikiems žmonėms. Kiekvienas tikintysis, pajutęs į gripą ar peršalimą panašius ligos simptomus (karščiavimą, kosulį, dusulį, kitus kvėpavimo sutrikimus ir pan.), esantis koronaviruso rizikos grupėje, sergantis lėtinėmis ligomis, slaugantis ligonius ar senyvo amžiaus žmones, yra raginamas neiti į pamaldas, bet likti ir melstis namuose. Dėl savo ir kitų sveikatos bei saugumo negalintys dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose – šią pareigą galės atlikti stebėdami šv. Mišių transliaciją per televiziją ar radiją. Šiuo laikotarpiu sekmadieniais 12.30 val. per LRT Plius televiziją ir LRT Klasika radijo programą bus transliuojamos šv. Mišios. Marijos radijas šv. Mišias transliuoja kiekvieną dieną.

Praeityje mūsų šalyje yra siautusi ne viena epidemija. Nemažai dvasininkų jos metu yra pasižymėję kaip dvasiniai savo bendruomenės vadovai ir ne vienas tikintysis tapo herojiško tarnavimo kenčiančiam artimui pavyzdžiu. Ir šiandien pirmasis svarbus būdas teisingai reaguoti į nuolat besikeičiančią situaciją – nesutrikti, nepanikuoti, bet laikytis rekomendacijų, kurias nurodo kompetentingos valstybės institucijos bei Lietuvos vyskupai. Klebonai nuolat ir operatyviai Jus informuos apie tai, kokie laikini pasikeitimai bažnyčioje, sielovadoje, liturgijoje yra būtini.

Brangūs broliai ir seserys! Kaip ir kiekvienas išbandymas žmogaus gyvenime, šis irgi yra proga ugdyti, grūdinti savo pasitikėjimą Viešpačiu bei skirti daugiau laiko maldai ir Jėzaus Kančios apmąstymui. Paradoksalu, bet šis iš pirmo žvilgsnio žmones vieną nuo kito atskiriantis laikotarpis gali padėti mums iš naujo atrasti bendrystės ir broliškos pagalbos vienas kitam vertę. Susimąstykime, galbūt kaimynystėje yra vienišų vyresnio amžiaus žmonių, kuriems reikia pagalbos apsirūpinant maistu ar būtiniausiomis priemonėmis, galbūt galime padėti pasirūpinti gydytojų, slaugytojų ir tų, kurie privalo šiuo metu eiti į darbą, vaikais? Saugokime save, bet nepamirškime ir artimo. Esame broliai ir seserys – ir tai ypač pajuntame tuomet, kai mums gresia pavojus, kuris nori atrodyti už viską didesnis ir baugesnis. Bet stipriausias yra Kristus, kurio Kryžiaus kelias neišvengiamai atveda į visas ligas ir net mirtį nugalintį Prisikėlimą.

 

                                                   

Arkivysk. Gintaras GRUŠAS

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas

Gavėnios rekolekcijos kovo 13 -15 dienomis yra atšaukiamos
03-122020

Rekolekcijoms DGS 1 mazas

Dėmesio - dėl viruso grėsmės ir Gavėnios rekolekcijos šį savaitgalį yra atšaukiamos.

Priimti Gailestingumą - iššūkis ir malonė

Jau kitą savaitgalį (kovo 13–15 d.) kviečiame į Dievo Gailestingumo šventovės rekolekcijas „Priimti Gailestingumą“. Rekolekcijas ves – kun. Ričardas Doveika. Rekolekcijos prasidės kovo 13 d. 16 val. – lenkų kalba ir 20 val. – lietuvių kalba ir tęsis iki kovo 15 d. 20 val. šv. Mišių. Ateikime, atnaujinkime savo santykį su Dievu, priimkime Jo gailestingumą ir toliau Gavėnios kelionėje ruoškimės Viešpaties prisikėlimo šventei. 

Kviečiame dalyvauti visas tris dienas

Šventosios Dvasios knygų klubas
02-272020

veiklos

Jau šią savaitę prasideda naujos veiklos „Bendruomenės namuose“. Šį ketvirtadienį – vasario 27 d. 18.00, pirmasis Šventosios Dvasios knygų klubo susitikimas kartu su šventovės rektoriumi – kun. Povilu Narijausku. Pirmoji nagrinėjama knyga Christoph Schonborn "Suradom gailestingumą". Ateik ir pasiimk draugą kartu. Regirstracija padėtų geriau pasirengti susitikimui. Registruotis galite čia (registracija į visas veiklas Bendruomenės veiklas).

 

Pelenų trečiadienis
02-262020

Gaveniai

Jau šį trečiadienį, vasario 26 d., pradedame Gavėnios kelionę šv. Velykų link. Gavėnios metu ruoškime savo širdis, susitaikykime su Viešpačiu. Išpažinties sakramente, patirkime nuodėmių nuplovimą. Nuodėmių, kurios trukdo Viešpaties Meilei pasiekti mus. Pasiryžkime atnaujinti savo širdį ir meilės keliu, kartu keliaukime šioje Gavėnios kelionėje link Viešpaties prisikėlimo šventės. 

Vasario 26 d. šv. Mišios – sekmadienio tvarka:

Lietuvių kalba: 10.00; 12.00; 18.00; 20.00

Lenkų kalba: 16.00

Gavėnios metu:
Graudūs verksmai – sekmadieniais po 10.00 (LT) ir 16.00 (PL) šv. Mišių.
Kryžiaus kelias – penktadieniais 11.00 (LT) ir po 16.00 (PL) šv. Mišių.

Vasario 10 - 16 d. skelbimai
02-092020

Skelbimai 02 09
 •  Vasario 10 d., pirmadienį,  minėsime šv. Skolastiką, mergelę

Šv. Skolastika, šv. Benedikto sesuo, gimė apie 480 m. Umbrijoje (Italija), mirė apie 547 m. Monte Kasine. Ji, kaip ir jos brolis, subūrė moteris, visiškai atsidavusias Dievui ir pasišventusias gyventi kontempliacijoje. Šv. Skolastika tapo to vienuolyno abate.

 •  Vasario 11 d., antradienį,  minėsime Lurdo Švč. Mergelę Mariją ir pasaulinę ligonių dieną. Ligonių sakramentas sergantiems ir priėjusiems išpažinties bus teikiamas 16 ir 20 val. šv. Mišiose. 20 val. Mišiose giedos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos atstovai. 

Lurdo Švč. Mergelė Marija, kurią ketvirtaisiais (1858 m.) po Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos paskelbimo metais Pirenėjų kalnuose prie Gavės upės netoli Lurdo miestelio paprasta mergaitė šv. Bernadeta Subiru (Soubirous) ne kartą matė Masabielio (Massabielle) uolose, save įvardijo: „Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas.“ Šiandien Lurdo šventovę kasmet aplanko milijonai maldininkų ir sveikatos Marijos užtarimu prašančių ligonių.

 •  Vasario 14 d., penktadienį,  minėsime šv. Kirilą, vienuolį, ir Metodijų, vyskupą, Europos globėjus. Po 20 val. šv. Mišių šlovinimo vakaras su Gediminu Ivaškevičiumi.

Šv. Kirilas ir Metodijus, broliai, gimė Tesalonikuose (dabart. Salonikai, Graikija). Nuo 863 m. abu apaštalavo slavų kraštuose. Po brolio Kirilo mirties 869 m. Romoje, Metodijus tapo Moravijos ir Panonijos arkivyskupu. Metodijus mirė 885 m. Iki šių dienų daugelyje slavų kraštų liturgijoje remiamasi jų įdiegta kalba. Kirilas yra slavų raidyno, jo garbei vadinamo kirilica, autorius. Jie pripažinti Rytų ir Vakarų Bažnyčių vienybės – ekumeninio judėjimo – globėjais. 1980 m. gruodžio 31 d. Apaštališkuoju laišku Egregiae virtutis popiežius Jonas Paulius II Kirilą ir Metodijų paskelbė Europos globėjais.

 •  Vasario 21 - 23 d., Vilniaus kunigų seminarija organizuoja pašaukimų savaitgalį abiturientams, studentams, ir vyrams iki 35 metų, ieškantiems savo pašaukimo. Kviečiame dalyvauti. Detalesnė informacija skelbimų lentoje.
 •  Šventovės gale jau galite rasti vokus skirtus Gailestingumo savaitei. Juose galite surašyti turimus prašymus sau savo artimiesiems, ar jau iškeliavusiems. Surašę savo intencijas vokus prašome atnešti į zakristiją.
 •  Dėkojame visiems kurie pernai metais skyrėte 2% Gyventojų pajamų mokesčio kaip paramą Šventovei. Kviečiame jus ir jūsų artimuosius tai padaryti ir šiais metais elektroninės bankininkystės pagalba arba užpildydami  anketas esančias šventovės gale. Už pildytas anketas  prašome atnešti į zakristiją.
 •  Dėkojame jums už jūsų maldas, savanorystes ir aukas Šventovės ir Bendruomenės namų išlaikymui.

Informacija apie šventuosius paimta iš lk.katalikai.lt šioje svetainėje galite surasti ir kiekvienos dienos šv. Mišių skaitinius

Naujųjų Metų sutikimo nuotraukos jau čia
01-032020

Padekos Misios 10

Paskutinę 2019 m. dieną dėkojome Dievui už praeitus kalendorinius metus ir pasitikome 2020 m. Šventę pradėjome padėkos šv. Mišiomis, kuriose girdėjome, kad padėkoti galima ir atsiprašant bei priimant artimą. Giedojome padėkos himną „Te Deum laudamus“ ir besimeldami popiežiaus intencija sutikome 2020 metus! Po to šventė tęsėsi jau bendruomenės namuose, į kuriuos ėjome per šventiškai nusiteikusį Vilniaus senamiestį (su fejerverkais!). Greitai bendruomenės namai prisipildė žmonių, kurie vienas kitam iškėlė tikrą puotą. O taip pat garsusis rektoriaus troškinys, kuris buvo įvertintas puikiai. Pasistiprinę dvasiškai ir kūniškai keliavome žaisti protmūšio ir šaradų, kurie kėlė šypseną, juoką ir džiaugsmą. Po intensyvių žaidimų susėdome pažiūrėti filmo „Meilė ir Gailestingumas“. Nors dar bendruomenės namai neįrengti ir ne visiems užteko kėdžių, tikimės, kad visi kartu surasime galimybę kaip padauginti tų kėdžių, kad kitą kartą užtektų visiems. Po filmo visi greitai susitvarkėm ir ėjome toliau švęsti. Šį kartą Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmę. Gera buvo būti kartu, šventę pradėti Šv. Mišiomis ir Šv. Mišiomis ją užbaigti, pažinti vieni kitus ir kartu dėkoti Dievui už visą, ką turime!

Norėdami pasižiūrėti nuotraukas, spauskite čia: Nuotraukos

Naujųjų Metų sutikimas "Bendruomenės namuose"
12-312019

Sv. Kaledu plakatas 2019 12 31+

Kviečiame sutikti Naujuosius Metus kartu
- 23:00 Padėkos Dievui šv. Mišios už patirtas malones ir Gailestingumo šventovės bendruomenę
- Po jos šventimo pratęsimas "Bendruomenės namuose", Universiteto 4 (SVARBU!!! Nors remontai beveik pabaigti, tačiau įrengimo darbai tik prasideda, tad visus atvykstančius kviečiame atsinešti ant ko galėtumėt prisėsti (pledą, pagalvėlę ar nedidelę kėdutę - sako po popiežiaus vizito jas turi vis )
- Suneštinė agapė ir firminis rektoriaus troškinys
- Žaidimai
- Michal Kondrat filmo "Meilė ir Gailestingumas" peržiūra
- 5:00 (greičiausiai pirmosios Vilniuje) šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos, Dievo gimdytojos garbei.

Šlovinimo įrašas youtube kanale
12-282019

KALEDINIS SLOVINIMAS

Džiugi naujiena tiems, kas norėjo sudalyvauti kalėdiniame šlovinime su Gediminu Ivaškevičiumi, tačiau negalėjo - šlovinimo įrašas jau Gailestingumo šventovės Youtube kanale.

2019 12 27 Kalėdinis šlovinimas Gailestingumo šventovėje

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų
12-252019

Kaledos

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų

Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų (Jn 1,14). Užgimusi viltis - didžiausia dovana kiekvienam iš mūsų. Viltis visose situacijose ir kiekvienoje širdyje. Viltis nušviečianti kiekvieną tamsą ir atnešanti ramybę.

Šiandien noriu dėkoti Jums, gyvosios Vilties liudytojai, Dievo Gailestingumo šventovės maldininkai, savanoriai, aukotojai ir geradariai. Jūs esat gyvas dievo stebuklas, liudijantis Dievo veikimą tarpe mūsų ir mumyse. Dėkoju Dievui už Jus, ir meldžiuosi kasdien už Jus. Jūs esate Dievo dovana ir malonė. Te neapsakomai Gailestingas Dievas nepaliauja Jus globojęs ir laiminęs.

Dėkoju, kad esate.

kun. Povilas Narijauskas

Kūčios ir šv. Kalėdos Dievo Gailestingumo šventovėje
12-242019

Kucios ir Kaledos

Kviečiame kartu švęsti mūsų Išganytojo užgimimą


Gruodžio 24 d. antradienis, Kūčios
iškilmingos Piemenėlių šv. Mišios 20:00 (LT)


Gruodžio 25 d. trečiadienis, Kristaus gimimas - I šv. Kalėdų diena

šv. Mišios:

10:00; 12:00; 18:00; 20:00 (LT)

16:00 (PL)

Gruodžio 26 d. ketvirtadienis, II šv. Kalėdų diena - šv. Steponas

šv. Mišios

10:00; 12:00; 18:00; 20:00 (LT)

16:00 (PL)

Advento rekolekcijos - kun. Robertas Moisevič
12-082019

Advento Rekolekciju plakatas 2019 print

Advento rekolekcijos „Dievo Gailestingumo šventovėje“
Šį sekmadienį (gruodžio 8 d.) rekolekcijas ves Vilniaus arkivyskupo asmeninis sekretorius kun. Robertas Moisevič.
Advento II dalių rekolekcijos lietuvių kalba:
I dalis „Advento simboliai“: 10 val. ir 12 val. šv. Mišiose
II dalis „Čia, dabar, taip - Adventas“: 18 val. ir 20 val. šv. Mišiose.
Gailestingumo mylėtojus šį sekmadienį kviečiame sudalyvauti pilnoje rekolekcijų programoje - pasirinkti patogesnį rytinių šv. Mišių laiką, ir taip pat vakarinių. Sudalyvauti dvejose šv. Mišiose.
Lenkų kalba abi temos 16 val. šv. Mišiose.
Palaimingo ir džiugaus adventinio laukimo.

Šv. Mišios mamytėms su mažais vaikais
12-032019

mamyciu Misiu plakatas 2019 print

Mielos mamytės: Jūs prašėte - mes išgirdome. Jau nuo gruodžio 3 d. antradieniais 10 val. šv. Mišios mamytėms su mažais vaikais Dievo Gailestingumo šventovėje. Pradėkit ir pamatysim kas užaugs. Laukiam Jūsų

Bendruomenės namų virtuvėlė
11-222019

Virtuves plakatas 2019

Dievo Gailestingumo Bendruomenės namų remontas tęsiasi!

Šiuo metu planuojama įrengti svarbią namų vietą - virtuvėlę, kuriai reikalingi baldai ir įvairi technika, o taip pat patalpų apšvietimas, kad susitikimų metu būtų šviesu ir gera ☺️

Kviečiame savo auka prisidėti prie virtuvėlės įrengimo, kurioje ateityje džiaugsimės vieni kitų bendryste.

Šis etapas tai:

Virtuvės baldai 3100 eur.

Buitinė technika ir santechnika 1283,01 eur.

Laiptinės ir patalpų apšvietimas 1096,81 eur.

Visa suma: 5479,82 eur. 

Prisidėti savo auka galite užnešdami auką į zakristiją, pervesdami elektroninės bankininkystės pagalba ir jau greitu metu PayPal pagalba.

Dėkojame Jums už maldas, savanorystes ir aukas

P.S. Gruodžio 1 d. jau yra surinkta 2940 eur.

Pirmasis neoficialus šventimas vyks Naujųjų metų naktį. Laukite detalesnės informacijos ir planuokime Naujųjų metų naktį praleisti kartu.

 

Vėlinių oktava
11-012019

Oktava intern

Melstis už mirusiuosius yra kiekvieno iš mūsų meilės pareiga. Mūsų maldos, užtarimo ir auka gali padėti jiems greičiau įeiti į Dievo karalystę. Vėlinių aštuondienio metu 10 val., 12 val. 16 val (lenkų kalba), 18 val. (tik sekmadienį) ir 20 val. šv. Mišios bus aukojamos už jūsų mirusius artimuosius, kurių vardus esate atnešę į zakristiją.  Kiekvieną dieną 16 val.(lenkų kalba) ir 20 val. (lietuvių kalba) šv. Mišiose bus giedamos gedulinės liturginės valandos. Oktavos metu išpažintys klausomos 9:30 - 16:00 ir 17:00 - 21:00 (o jei reikės tai ir ilgiau). Likime maldos vienybėje.

Dėkokime už Šventojo tėvo Popiežiaus vizitą
09-222019

Kvietims1

Rugsėjo 22 dieną minėsime Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje 1-ąsias metines. Dėkokime Dievui už Šventojo Tėvo vizitą, jo padrąsinančius žodžius bei maldas kartu su Lietuvos žmonėmis. Atsiliepkime į popiežiaus paraginimus ir melskimės, kad jo žinia pasiektų kiekvieną žmogų.

šv. Mišios 10 val.; 12val.; 18 val. ir 20 val. (lietuvių kalba) 16 val. (lenkų kalba)

„Nebijokite apsispręsti už Kristų, imtis Jo reikalo, tai yra Evangelijos, žmonijos, žmonių reikalo. Nes Jis niekada neišlips iš jūsų gyvenimo valties, visada lauks mūsų gyvenimo kryžkelėse, niekada nesiliaus mus kūręs iš naujo, net jei mes kartais stengiamės save sužlugdyti. Jėzus mums dosniai dovanoja daug laiko, kur yra erdvės nuopuoliams, kur niekas neprivalo emigruoti, nes yra vietos visiems. Bus daug norinčių pavergti jūsų širdis, užkrėsti jūsų troškimų laukus raugėmis, bet jei dovanojame savo gyvenimą Viešpačiui, galų gale geroji sėkla nugali visada (Popiežius Pranciškus, Lietuva, 2018 m. rugsėjo 22 d.).“

84-osios Dievo Gailestingumo vainikėlio padiktavimo metinės
09-132019

Kvietimas DGS 09 13

Rugsėjo 13-14 dienomis sukanka 84 m. kaip Jėzus padiktavo šv. Faustinai dabar jau visame pasaulyje žinomą Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.

Šią dieną kviečiame su viso pasaulio Dievo Gailestingumo bažnyčiomis ir koplyčiomis 15 val. jungtis į maldą bendromis intencijomis:

 • Už taiką pasaulyje ir pilietinių karų pabaigą.
 • Už tikėjimą vyskupų ir kunigų pašaukimu ir šventumu.
 • Už vaikų ir jaunimo apsaugą nuo demoralizuojančių šiuolaikinių subkultūrų įtakos.
 • Už Dievo Gailestingumo apaštalų ištvermę ir palaiminimą visame pasaulyje
 • Visomis asmeninėmis intencijomis

Kaip visa buvo?

1935 m. rugsėjo 13 d., penktadienis

"Vakare, kai buvau savo celėje, išvydau angelą, Dievo rūtybės vykdytoją. Vilkėjo šviesiu drabužiu, su spindulingu veidu, po jo kojomis - debesis, iš debesies jam į rankas ėjo žaibai ir perkūnijos, o iš jo rankų išėjo ir lietė žemę.Kai išvydau šį Dievo rūstybės ženklą, kuris turėjo paliesti Žemę, o ypač vieną vietovę, kurios dėl teisingų priežasčių negaliu įvardyti, ėmiau prašyti angelą, kad kelias akimirkas palauktų, o pasaulis atgailaus. Tačiau šalia Dievo rūstybės mano prašymas buvo niekas. [...] Pradėjau maldauti Dievą dėl pasaulio vidujai girdimais žodžiais. (D474)

Kai taip meldžiausi, išvydau angelo bejėgiškumą, ir jis negalėjo įvykdyti teisingos bausmės, kuri teisingai priklausė už nuodėmes. Dar niekada nesimeldžiau su tokia vidine jėga kaip tuomet. Žodžiai, kuriais maldavau Dievą, yra šie: Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo sūnaus, o mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes; dėl sopulingosios Jo kančios būk mums gailestingas. (D475)

Kitos dienos rytą, kai įėjau į mūsų koplyčią, išgirdau viduje šiuos žodžius. Kiek kartų įeisi į koplyčią, iškart sukalbėk tą maldą, kurios vakar tave išmokiau. Kai sukalbėjau šiuos žodžius, išgirdau sieloje žodžius: Ši malda yra mano pykčiui numalšinti, ją kalbėsi devynias dienas su įprastu rožiniu taip: pirmiausia sukalbėsi vieną "Tėve mūsų" ir "Sveika Marija". ir "Tikiu Dievą", vėliau ties "Tėve mūsų" karoliukais kalbėsi šiuos žodžius: "Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo sūnaus, o mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes"; ties "Sveika Marija" karoliukais kalbėsi šiuos žodžius:"Dėl sopulingos Jo kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui". Pabaigoje triskart kalbėsi Žodžius: Šventas Dieve, Šventas Galingasis, Šventas Amžinasis pasigailėk mūsų ir viso pasaulio". (D476)

(Tekstai paimti iš šv. ses. M. Faustina Kowalska "Dienoraštis Dievo Gailestingumas mano sieloje" 2014 Katalikų pasaulio leidiniai)

XXII eilinio sekmadienio skelbimai
09-012019

Skelbimai0901

2019 09 01 skelbimai

XXII Eilinis sekmadienis

 •  Rugsėjo 3 d., antradienį, minėsime šv. Grigalių Didįjį, popiežių ir Bažnyčios mokytoją.

Šv. Grigalius Didysis (540–604), palikęs sėkmingą politinę karjerą, tapo vienuoliu benediktinu. 590 m. išrenkamas popiežiumi. Grigalius I pirmasis pradėjo vartoti titulą „Dievo tarnų tarnas“ (lot. Servus servorum Dei), kurį popiežiai tebevartoja iki šiol. Reformavo bažnytinį giedojimą, kuris jo garbei vadinamas grigališkuoju. Grigalius yra vienas iš keturių didžiųjų Vakarų Bažnyčios mokytojų. Bažnyčią valdė kaip tikras ganytojas, visokiais būdais padėdamas vargšams, puoselėdamas vienuolinį gyvenimą, visur stiprindamas tikėjimą.

 •  Rugsėjo 4 d., trečiadienį, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas minės konsekravimo 9–ąsias metines. Kviečiame savo maldoje prisiminti ganytoją. 
 •  Nuo rugsėjo 5 d. pradėsime melstis Dievo Gailestingumo noveną, taip rengdamiesi rugsėjo 13–14 dienomis minėti Dievo Gailestingumo vainikėlio padiktavimo šv. Faustinai 84–ąsias metines. 
 •  Pirmadienį jau prasidėjo Dievo Gailestingumo šventovės bendruomenės namų remontas. Kviečiame savo asmenine auka prisidėti prie bendruomenės namų įrengimo. Tai galite padaryti užnešę auką į zakristiją arba pervesdami auką elektroninės bankininkystės būdu. Sukurkime bendruomenės namus, kuriuose būtų gera būti.
 •  Rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose vyksta Trakų Dievo Motinos - Lietuvos globėjos atlaidai.
 •  Rugsėjo 7 d. jau tryliktus metus iš eilės vyks piligriminis jaunimo žygis iš Aušros Vartų į Trakų baziliką. Pradžia — 8.00 prie Aušros Vartų. Numatoma pabaiga — 22.00 Trakuose. Po renginio norinčiuosius autobusai nemokamai parveš į Vilnių.
 •  Dėkojame visiems, kurie savo malda, savanoryste ir auka prisidedate prie Dievo Gailestingumo šventovės gyvavimo. 

Padėka už 6 - rius nuolatinės Adoracijos metus Dievo Gailestingumo šventovėje
08-312019

20190831 kvietimas mazesnis

Rugpjūčio 31 d. švęsime 6-ąsias nuolatinės Adoracijos metines (šešeri metai, kaip Dievo Gailestingumo šventovės durys yra atidarytos dieną ir naktį).
Kviečiame dėkoti už Adoraciją ir visas per ją patirtas malones.
Programa
10:00 Šv. Mišios
11:30 Rožinio malda
12:00 Šv. Mišios (transliacija per Marijos radiją). Šiose Mišiose ypač kviečiame ateiti šeimas, 2018 m. priėmusias Santuokos sakramentą - dėkoti už pirmuosius metus ir atnaujinti Santuokos sakramento pažadus.
15:00 Giedamas Dievo Gailestingumo vainikėlis ir litanija
18:00 Prasideda išpažinčių klausymas, Šlovinimas (“Ostium”)
19:00 Rožinio malda su Šlovinimu
20:00 Iškilmingos padėkos šv. Mišios (aukos kun. Gabrielius Satkauskas)
21:00 - 00:00 Šlovinimas (Gediminas Ivaškevičius, Martynas Jokšas, Radvilė Žalaitė)
Visą tą laiką bus galimybė atlikti išpažintį, dvasinį pokalbį ar paprašyti užtarimo maldos.
Šventimą baigsime asmenišku kiekvieno palaiminimu Švč. Sakramentu.

Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų vigilija
08-142019

Dangun emimo plakatas 2019 web

Kviečiame rugpjūčio 14 d. pasitikti Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę Dievo Gailestingumo šventovėje.

Vigilijos programa:
20.00 - šv. Mišios
Po šv. Mišių iki 23.00 - šlovinimo malda (giesmėmis šlovins Gediminas Ivaškevičius, tarp giesmių - mąstymai)

Vigilijos metu bus galimybė atlikti išpažintį.

Gailestingumo savaitė 2019 m. balandžio 18 d. - balandžio 28 d.
03-222019

Clipboard02

Su Dievo gailestingumo savaitės renginių programa galite susipažinti atsisiųsdami šį dokumentą.

Popiežiaus Jono XXIII romumo dekalogas
04-152014

default news

Tik šiandien aš pabandysiu gyventi kaip niekada –
neketindamas išspręsti viso gyvenimo problemų.

Tik šiandien aš būsiu mandagus ir paslaugus –
nieko nekritikuosiu ir nesikėsinsiu ką nors pataisyti ar drausminti, išskyrus save patį.

Tik šiandien aš būsiu laimingas,
nes esu sukurtas laimei ne tik būsimame pasaulyje, bet ir šiame.

Tik šiandien aš prisitaikysiu prie aplinkybių,
nenorėdamas, kad jos paklustų mano užgaidoms.

Tik šiandien aš paskirsiu dešimt minučių gerai knygai,
prisimindamas, kad kaip maistas reikalingas kūnui, taip gera knyga – sielos gyvenimui.

Tik šiandien aš padarysiu gerą darbą ir apie tai niekam nepasakosiu.

Tik šiandien aš padarysiu nors vieną dalyką, kurio nenoriu,
ir jei būsiu įžeistas, aš pasistengsiu, kad niekas apie tai nesužinotų.

Tik šiandien aš susidarysiu smulkią dienotvarkę,
gal aš jos neįvykdysiu, bet ją vis tiek parašysiu.
Ir saugosiuos dviejų negandų: skubėjimo ir neryžtingumo.

Tik šiandien aš tvirtai tikėsiu (net jei aplinkybės bus priešingos),
kad Apvaizda rūpinasi manimi taip tarsi daugiau niekas pasaulyje neegzistuotų.

Tik šiandien aš nesibaiminsiu
ir ypatingai nebijosiu gėrėtis tuo, kas gražu ir tikėti gerumu.

Aš galiu daryti gėrį dvyliką valandų, ir nenuleisti rankų.
Bet jei galvočiau, kad turiu tai daryti visą gyvenimą – pritrūkčiau drąsos.

Iš pranc. k. vertė ses. Danguolė Gervytė RA

gailestingumas.com