Šv. Ses. Faustinos namelis

faustina

Informacija:

ŠV. SES. FAUSTINOS NAMELIS
Antakalnis, Grybo g. 29 a. Vilnius
Onutė (8 600 84068), Petras (8 613 34460)

NAMELIS LANKOMAS
10.00 - 17.00

2000 m. šventąja paskelbta ses. Faustina Kovalska 1933–1936 m. gyveno Vilniuje, Dievo Motinos Gailestingumo seserų vienuolyno namuose. Čia ji ne kartą patyrė mistinius regėjimus, pagal kuriuos, jai pačiai nuolat prižiūrint, vilnietis dailininkas Eugenijus Kazimirovskis 1934 m. nutapė garsųjį Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Vilniuje ji sutiko ir garsųjį seserų nuodėmklausį kun. Mykolą Sopočko, padrąsinusį imtis patikėtos misijos skelbti Viešpaties Gailestingumą.

Tikinčiųjų pamėgtąjį Dievo Gailestingumo vainikėlį ses. Faustinai apsireiškęs Jėzus taip pat padiktavo Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13–14 d. beveik stebuklo dėka išlikusiame mediniame namelyje Vilniuje, Antakalnyje, Grybo gatvėje 29a, kuriame su savo kongregacijos seserimis gyveno ses. Faustina.

Tačiau dažnai besikeičiantiems vėlesniems šeimininkams istorinė jo praeitis nerūpėjo, todėl mūsų dienas pastatas pasiekė avarinės būklės. Tai labai skaudino vis gausiau jį lankančius įvairių pasaulio šalių maldininkus. Dabartinis namo savininkas – Vilniaus apskritis – sutiko, kad panaudos teise jį tvarkytų Dievo Gailestingumo paramos fondas, kuris rūpinosi istoriniais tyrimais, numatė pastatą restauruoti.

2005 m. iš Vilniaus apskrities panaudos teise šv. Faustinos namelį perėmė Dievo Gailestingumo paramos fondas. 2008 m. namelis restauruotas, jame atkurta ses. Faustinos celė, įrengtos patalpos maldininkams susikaupti ir trumpai pailsėti.