Jaunimas

Dievo Gailestingumo jaunimo bendruomenė pradėjo kurtis vos tik Gailestingojo Jėzaus paveikslui buvo paskirta speciali vieta – Dievo Gailestingumo šventovė. Pradžioje jaunimo nebuvo daug, tačiau nuo to laiko mūsų gretos vis auga, vis prisijungia nauji žmonės, vieni ateina kiti išeina. Yra ir ištikimųjų būrelis, tai jaunimas, nuo pat šventovės įsikūrimo besiglaudžiantis prie Gailestingojo Jėzaus. Šiuo metu prie šventovės buriasi apie 40 jaunų žmonių, vieni lankosi dažniau, kiti – rečiau.

Mūsų bendruomenėje laukiamas kiekvienas jaunas žmogus, kiekvienas kas ateina mums yra brangus kaip brolis ar sesuo, todėl stengiamės visiems parodyti dėmesį ir padėti pasijusti Šventovėje kaip namuose. Taigi, mūsų durys ir širdys yra atviros visiems, kas ieško bičiulių ir, žinoma, Dievo.

Maldos grupė

Šventovėje veikia Maldos grupė, kurios tikslas skleisti Dievo Gailestingumą savo aplinkoje ir pasaulyje. Grupės nariai meldžiasi įvairiomis Lietuvos bei Visuotinės Bažnyčios intensijomis, meldžiasi už visą Gailestingumo šventovės bendruomenę.

Grupės nariai įsipareigoja kartą per savaitę dalyvauti grupės maldoje, o vieną kartą per mėnesį bendrame susitikime. Pagal galimybes nariai kviečiami prisidėti prie Dievo Gailestingumo savaitės renginių organizavimo. Grupės nariai įsipareigoja kasdien melstis Dievo Gailestingumo vainikėlį, Dievo Gailestingumo litaniją ir sesers Faustinos maldą sutartomis intensijomis. Jie taip pat įsipareigoja dalyvauti grupės rekolekcijose. Kiekvienoje aplinkoje grupės nariai stengiasi liudyti Dievo Gailestingumą savo gyvenimu, malda ir žodžiu.

Šlovinimo grupė

Kiekvienas iš mūsų esame sukurti ir pašaukti garbinti Kūrėją. Tikime, kad ir amžinybėje darysime būtent tai. Todėl visus, jaunus žmones, kurių širdys jau dabar trokšta Dievą garbinti giesme, kurie myli muziką, mėgsta giedoti, groti, kviečiame burtis į Dievo Gailestingumo Šventovės šlovinimo grupę. Tegu šlovinimas keičia mūsų širdis ir daro jas dar atviresnes Dievui ir Jo vedimui.

Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkities į Eleną telefonu 867131181.

Grigališkojo choralo ansamblis „Vox clara“

Grigališkojo choralo ansamblis „Vox clara“ gyvuoja jau 8 metus skleisdamas ir puoselėdamas ilgaamžę Grigališkojo choralo tradiciją.

Kiekvieną sekmadienį ansamblis gieda šventųjų Mišių ir Vakarinės (Mišparų) metu, be to, dalyvauja koncertuose bei kituose renginiuose. Kiekvienam ansamblio nariui Grigališkasis giedojimas yra labai svarbi dvasinė bei muzikinė patirtis.

Grigališkasis choralas – seniausias Vakarų Europoje bažnytinis liturginis giedojimas lotynų kalba, užrašytas tarp 9-jo ir 13-jo amžių Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Britanijoje saugomuose rankraščiuose.

...KVIEČIAME...

Gal norėčiau prisijungti prie Grigališkojo choralo ansamblio "Vox clara", giedančio Dievo Gailestingumo Šventovėje?

Juk tam man reikia tik dviejų dalykų - mano noro pamėginti pramokti garbinti Dievą ir Jam dėkoti būtent tokiu, šimtmečiais gyvuojančiu, būdu (giedant grigališkąjį choralą) ir truputėlio muzikinio jausmo!

Kiekvienam sekmadieniui mokomės giesmių, sukurtų daugiau nei prieš 1000 metų! Giesmių, kurių tekstai yra susiję būtent su to sekmadienio skaitiniais, Evangelija ar Mišių maldomis, skaitomomis kunigo. Todėl kiekvieną sekmadienį gausiu dovaną pačiai/pačiam prisiliesti prie Bažnyčios skelbiamo Dievo žodžio ir dovaną jį perteikti giesme mūsų Dievo Gailestingumo Šventovėje.

Susisiekite:

sarunasvisockis@gmail.com 

tel. 862010157